Със свое решение от 07.07.2022 г., Столичният общински съвет одобри класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа” 2022 на Столична община, която през 2022 г. ще се осъществи за четиринадесета поредна година.

Г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма “Европа”, благодари за интереса от всички кандидати и заяви, че и тази година ще се реализират много интересни и качествени проекти.

Класираните и одобрени за финансиране проекти от Столичния общински съвет можете да видите ТУК.

В срока за кандидатстване по Програма „Европа“ 2022 на Столична община бяха получени общо 53 проектни предложения като 51 от тях са преминали етап на административно съответствие на изискванията и допустимост. 34 проекта са предложени за финансиране по реда на класиране на кандидатите и съгласно изискванията на Методиките за оценка и класиране на проектни предложения по четирите приоритетни области.

Go to top