На 16-ти и 17-ти март т.г. се проведе първото събитие по проекта ”Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи”, който се изпълнява от Фондация “Заедно в час” с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2018. 
 
17 учители от 13 училища на територията на Столична община бяха обучени  по време на събитието. 
Учителите бяха подбрани по предварително зададени критерии и ще продължат работата по проекта до края на месец юни 2018 г.  Темата на обучението бе: “Развиване на гражданска активност”.
 В рамките на проекта се предвижда всеки учител да организира поне една интерактивна дейност с учениците си за развиване на гражданска грамотност.
 
Дейностите във всяко от тринайсетте училища по проекта ще бъдат реализирани в периода 10 април - 10 юни 2018 г., а резултатите ще бъдат споделени на финална конференция, която ще се състои в  София  на 20 юни 2018 г.
 
Go to top