На 29 ноември т.г. се проведе заключителна пресконференция по проект "Иновативен мини парк Хубча" на сдружение «Професионален форум за образованието|», с партньор община «Красно село». Проектът се  финансира от  Столична община, Програма Европа 2017.
 
В пресконференцията участваха представители на изпълнителя на  проекта, както и на неговите сътрудници - детски образователен център "Смарт" и ТУ-София. 
 
Бяха представени иновативни визии за образователни и игрови съоръжения за детски площадки  и варианти на цялостен проект за преустройство на мини парк "Хубча". 
 
Всички участници изразиха своето удовлетворение от участието в проекта и желанието си повечето разработки да се реализират на практика. 
 
Председателят на сдружение "Професионален форум за образованието" Юрий Анджекарски се ангажира да работи за създаването на традиционен формат на пленер, посветен на проблемите на образователните и игрови съоръжения и среди, в който да участват педагози, дизайнери, архитекти.
 
Go to top