На 25 и 26 ноември т.г. в деня на Свети Климент Охридски, патронен празник на Софийския университет, в най-старото академично заведение на България и най-големият университет  в столицата, Национално движение „Българско наследство“ приключи успешно серията от дискусии – част от проекта „Европа 2017 – революция на идеи и/или еволюция на практики”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Трите заключителни дискусии: „Сепаратизмът – социални заплахи. Национални предимства“; „Културна дипломация на България – минало, бъдеще и ролята на столичния град”; “България и Балканите – опорни точки на сигурността. Култура на взаимодействие и обществена памет”, предизвикаха голям интерес у млади учени, студенти, докторанти, учители, журналисти, обществени дейци.
 
Участници в дискусиите бяха известни български дипломати, историци, балканисти, експерти на Парламентарни комисии,  като посланик д-р Б. Бобев , проф. М. Радева, проф. И. Баева, проф. Е. Калинова, проф. Р. Михнева, д-р Бисер Банчев. 
 
Тонът на разговорите бе ангажиран, отговорен, без политически конюктурни нюанси, пълни с желание да се се предоставят идеите и знанията на академичните среди на обществото, като се провокира непрестанен диалог и се създадат форми на активно взаимодействие. 
 
Проектът на Национално движение „Българско наследство” с партньори Историческия факултет на СУ Св. Кл. Охридски и Факултета за нови и класически филологи е част от дейностите на Втория Софийски форум за културна и научна дипломация (ноември-декември 2017) - едно от последните начинания на наскоро починалия проф. Костадин Грозев, комуто участниците отдадоха почит при началото на сесиите. 
 
На събитието присъстваха Цветомира Георгиева и Анелия Атанасова – експерти на Програма Европа.
 
Go to top