Сдружение „Младежки форум 21 век“ проведе на 27 октомври т.г. дискусионен форум на тема "Индустриални измерения на активната почивка чрез спорт и туризъм". Форумът бе организиран в рамките на проект "Активни в почивката, активни в труда", който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
Основната цел на дискусионния форум бе да бъдат обсъдени индустриалните измерения на активната почивка, както и добрите практики и политики, насочени към подобряване  здравето на работещите в столицата чрез спорт и туризъм. Гости на събитието бяха Асен Марков -  заместник-министър на младежта и спорта, Ралица Раданова - директор "Младежки политики" към Министерството на младежта и спорта, Слав Монов - изпълнителен директор на Столичен автотранспорт, представители на Националния младежки форум и социални партньори, както и младежи, заети в сектора на транспорта на град София.
 
По време на форума Тодор Капитанов от Сдружение "Младежки форум 21 век" разясни извършените дейности по проект "Активни в почивката, активни в труда". Георги  Георгиев, съпредседател на Младежкия комитет на транспортните синдикати към „Младежки форум 21 век“,  представи стратегическите насоки за активна почивка чрез туризъм и спорт на работещите в градския транспорт.  Насоките бяха приети, публично оповестени и предстои да бъдат внесени за обсъждане в Съвета за социално сътрудничество към Столична община в изпълнение на Меморандума за сътрудничество от 2014 г. 
 
Обобщени бяха и дейностите по проект "Активни в почивката, активни в труда", който стартира с провеждане на информационна кампания "Бъди активен!", в която взеха участие над 200 души транспортни работници от столицата и техните семейства. Целта на кампанията „Бъди активен” бе младите хора да повишат осведомеността и чувствителността на своите колеги относно значението на активната почивка за тяхното здраве и качеството на труда им. Дейността по проекта продължи с организиране и провеждане на туристически поход на Витоша в Деня на транспортния работник -  26 юни под мотото "Да пазим здравето и работоспособността на транспортните работници". Чрез всички тези дейности, както и чрез приетите насоки за бъдещи действия младите транспортни работници целят по-активна грижа за здравето си и това на децата си, както и развиване на възможностите за активно възстановяване във и около столицата. 
 
Go to top