Заключителното събитие и пресконференция по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София, улица „Цар Иван Асен II" и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“) се проведе на 27 октомври т.г. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с Район „Средец“ на СО, сдружение „ИГРАД“, сдружение „Трансформатори“ и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.
 
Ангел Буров и Силвия Чакърова от Съюз на урбанистите в България и Невена Германова от сдружение „ИГРАД“ представиха Модела за споделено развитие на жизнена градска среда, който е финалният продукт, обобщаващ дейностите и резултатите по проекта. Той е изработен по примера на ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“, които бяха обект на изследване от екипа на проекта през изминалите 6 месеца. Екипът представи препоръки за пространствено развитие и жизненост на Квартала, които са формулирани в рамките на проекта с участието на местните жители и бизнес, както и на районна администрация на Район „Средец“.
 
Удовлетворението си от проекта изказаха Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Силвия Христова, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичен общински съвет (СОС). Мария Ачкова, кмет на Район „Средец“ - партньор по проекта, изрази намерението си да работи в бъдеще за прилагане на разработените по проекта препоръки за бъдещо развитие на Квартала. На събитието присъстваха също така Жанета Колева, главен архитект на Район „Средец“, арх. Жоржета Рафаилова от ОП „Софпроект“ и адв. Марина Белчева, външен експерт към Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество към СОС. Сред присъстващите бяха архитексти, урбанисти, представители на НПО, които работят в тази сфера и студенти от УАСГ. 
 
Повече информация за проекта може да намерите на страницата на Съюз на урбанистите в България (http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/) и партньорските организации, както и на Фейсбук страницата на проекта – Сподели Квартала (https://www.facebook.com/spodelikvartala/).
 
Go to top