На 19.05.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. и на 30.05.2022 г. (понеделник) от 12:00 ч. ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2022. Информационните дни ще се проведат в заседателната зала на ул. Париж № 1, ет. 1 без предварителна регистрация.

Участие в информационните дни ще вземат председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-жа Екатерина Йорданова, координаторът и експертите на Програмата.

По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg в подменю „Кандидатствай тук/Въпроси“ до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в подменю „Кандидатствай тук/Отговори“.

Всички документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Програма „Европа“.

Go to top