„В този скръбен момент, позволете ни да изразя най-дълбоки и искрени съболезнования от името на екипа на Програма „Европа“ и лично от мое име“, се казва в съболезнователно писмо от председателя на Програмния съвет на Програма „Европа“ Ирина Йорданова до Юлиана Методиева и екипа на Сдружение „Маргиналия“.
 
„Скърбим заедно с Вас! С дълбока покруса приехме вестта за кончината на Емил Коен. Заедно с Вас скърбим за прекрасния човек и невероятния професионалист в областта на социологията, журналистиката и правозащитната дейност.  Ще запазим съкровен спомен за неговата сърцатост и отзивчивост, за компетентността, енергията и пламъка, с които служеше на каузата за човешките права и за личната свобода. 
 
Ние ще запазим в сърцата си спомена от съвместната си дейност с Емил Коен, чиито позиции винаги сме оценявали високо, защото са били основани на аналитична задълбоченост и висок професионализъм,  доказан при изпълнението на два проекта по Програма „Европа”. През 2016 г. той бе ръководител на проект „София като топос без „Реч на омразата”, по време на който предаде своите принципи и идеи за толерантност на голям брой ученици от три столични училища. Тази година г-н Коен бе ръководител на проект „Конференция с международно участие, посветена на откриването на българското председателство на ЕС на тема: ”София – град без екстремизъм и омраза”.  Организираното по този повод събитие бе първото по Програма „Европа” за 2018-та година. За пореден път Емил Коен остави примера си на човек с принципна обществена ангажираност, вложил цялата си енергия за отстояване позициите на еврейската общност в България. Примерът на г-н Коен е вдъхновяващ и затова  Програма „Европа” 2019 предвижда подкрепа за реализиране на дейности в София като град на толерантността и мъдростта. Това бе и неговото желание приживе.
 
Поклон пред светлата му памет!“
 
Go to top