На 26 и 28 март т.г. в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” се проведоха две образователни срещи с ученици от IIд и IVа клас. Те са част от проект „Финансология - всяко € е важно“, реализиран от Сдружение „За активно образование“ в партньорство с 23 СУ «Фредерик Жолио-Кюри», изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2018.
 
Двете срещи  са  първи етап на проекта - проучване на познанието и разбирането на учениците за еврото и ролята на общата валута в рамките на ЕС.
 
Ръководството на училището в лицето на  Нина Чанева – директор на училището, член на Програмния съвет на Програма Европа и заместник-директорите Иванка Вълкова и Албена Тодоринова посетиха събитието и заявиха удоволствието си от осъществяването на проекта.
 
Чрез анкетни карти, интерактивни игри и кратък анимационен филм, касаещи българския лев и еврото като средства за парични разплащания, бяха проследени кои финансови въпроси най-много затрудняват учениците. Те се запознаха с Нико, Моли и Брейни- анимационните герои, които ще ги забавляват и ще ги съветват как да взимат разумни финансови решения.
 
Проектът има за цел да подпомогне работата в училищната среда чрез иновативни техники, насочени към изграждане на финансовата грамотност на българските деца, придобиване на базови финансови умения, създаване на финансова дисциплина за планиране и спестяване, проява на инициативност и предприемчивост, развитие на рационална интелигентност и личностна мотивация. 
 
Защото будните хлапета днес ще са успешните възрастни утре!
 
Go to top