За десета поредна година Програма Европа на Столична община успешно подпомага инициативи на неправителствени организации в София чрез финансиране на проекти в различни области, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз. 
 
Трите приоритетни области на Програма Европа 2018 са насочени към гражданското включване по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София,  както и към проекти за насърчаване на  иновативни и младежки инициативи в публичния сектор.
 
Класираните 33 проектни предложения целят създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата и в частност за реализиране на дейности в София като град-домакин на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. 
 
Партньори на неправителствените организации са много от районите на Столична община  – „Триадица“, „Сердика“, „Студентски“, „Надежда“, „Възраждане“, „Слатина“, „Красно село“, кметство Мировяне, както и общински културни институти – Дом на културата „Искър“, Регионален исторически музей – София, Столична библиотека, академични институции, регистрирани и действащи на територията на Столична община. По Програма Европа 2018 ще бъде реализирано партньорство и с членове на мрежата на културните центрове на страните от ЕС (EUNIC) – Чешки център, Гьоте-институт, Институт Сервантес, Френски институт.
 
Успешното осъществяване на Програма Европа  в продължение на десет години е пример за сътрудничество на местната власт с гражданския сектор, академичните среди, творческите предприемачи, представителите на европейските институции в София, културните центрове на страните от Европейския съюз. Това взаимодействие е изключително важно за развитието на столицата, защото в партньорството се раждат добрите идеи.
 
Go to top