На 10 ноември т. г. Фондация „Българска памет“ в  партньорство с  Район „Лозенец“ на Столична община  организираха пресконференция, на която представиха двуезичен наръчник за дигитални технологии и предприемачество. Събитието е част от проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
На пресконференцията присъства Любомир Дреков – кмет на район Лозенец.
 
Двуезичният наръчник ще бъде разпространен във всички училища в столичния район и ще бъде практично и полезно пособие за учителите, които искат да интегрират дигиталните технологии и предприемачеството в методите на преподаване и процесите на учене, протичащи в класната стая, а така също ще бъде свободно достъпен и онлайн на www.bgmf.eu.
 
Любомир Дреков и Живко Костуров от  Фондация „Българска памет“ обобщиха резултатите от реализирания проект.  Сподели се мнението, че в днешния конкурентен свят, шанс за професионална реализация имат хората с интердисциплинарни познания и умения. Това значи, че трябва да са технически грамотни, да притежават нюх към бизнес тенденциите и сериозни предприемачески нагласи.  
 
И тук българските училища се изправят пред предизвикателството да съчетаят традиционното с новото и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на трудовия пазар и на новото „.NET поколение“, което чрез дигиталните технологии опознава и преживява света. Това е и причината Фондация „Българска памет“ да развива проекти, които подпомагат дейността на българското училище и изграждат мост между технологиите и образованието за новото „.NET поколение“.
 
На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Прогрма Европа.
 
Go to top