На 26 и 27 август т.г. Фондация  „Българска асоциация електрически превозни средства” (БАЕПС) взе участие във фестивала за градска култура  "София Диша" с информационен щанд, организиран по проект "Чисти коли за чист град", който се изпълнява с  финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
Десетки граждани посетиха шатрата на организацията, за да научат повече за електромобилността, тенденциите в развитието и  навлизането на електромобилите   в София и България. Те попълниха и анкета, която е част от по-мащабно проучване, провеждано по проекта "Чисти коли за чист град" и чиято крайна цел е да определи какви са нагласите към електромобилността сред гражданите на столицата. Анкетата може да бъде попълнена и онлайн, тук.
 
На събитието присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
По време на беседите с гражданите, посетили щанда, се откроиха две основни тенденции в техните възприятия за електромобилите - липсата на достатъчно стимули на институционално ниво, които да насърчат преминаването към електрически превозни средства и липсата на достатъчно развита зарядна инфраструктура, откроена от собствениците на електромобили. Въпреки това, в разговорите  с редица млади семейни двойки се забеляза ясна тенденция следващият им планиран семеен автомобил да е електрически.
 
Резултатите от допитването ще бъдат публикувани на уебсайта и във Фейсбук страницата на БАЕПС в края на септември.
 
Go to top