Сдружение „Про европейска мрежа”  закри на   25 август т.г. Лятна Старт Академия по проект "Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство  с фондация "Заедно в час", район "Красна поляна", Фондация "Здраве и социално развитие". 
 
На закриването присъства представител на Програма Европа– Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
При изпълнението на проекта бе постигната  основната цел на организаторите –  осигуряване на  възможност за допълнително обучение на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане, повишаване  мотивацията за учене и усещането за успешност на децата, което би им помогнало да се върнат или останат в училище.  
 
Тестван бе иновативен модел на обучение, включващ работа с ученици според нивото на предметното им знание по български език и математика. Всяко дете имаше личен план за развитие и регулярно се проследяваше напредъкът по него. 
 
Освен обучението по математика и български език, участниците в Лятна Старт Академия  обсъждаха различните видове замърсители на водата и как може да се избегнат, анализираха възможности за пестене на вода, обсъждаха как са разпределени ресурсите по света и какви са причините за бедността. По време на едно от обученията  имаха  специален гост - Виктор Пенев, предприемач, стартирал 4 компании в България и в САЩ. Виктор е един от създателите на www.abv.bg и Vbox. Децата разучаваха и дискутираха какви са стъпките, през които трябва да мине човек, за да работи определена професия. Един ден от Академията  бе посветен на посещение в Детски научен център Музейко. В края на обучението участниците започнаха да работят по своя проект за правата на децата. 
 
На финала  всички изявени участници получиха грамоти.
 
Go to top