В изпълнение на дейностите по проект "Мисия: Добротворител", екипът на фондация „РеАрт" проведев неформална обстановка втора среща с доброволци на 27.06.2019 г. в галерия "+ това". Проектът "Мисия: Добротворител" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019 от фондация "РеАрт", в партньорство с Район "Подуяне".

В рамките на срещата бяха представени основни насоки, свързани с работата с деца в риск, по отношение на личностното им развитие, включително практическа подкрепа, свързана с конкретни занимания. Също така беше представена и дейността на неправителствените организации, работещи с децата и младежите, настанени в центровете от семеен тип в София, както и конкретните стъпки, които всеки един доброволец следва да предприеме, за да участва активно в заниманията.

До момента са получени над седемдесет запитвания и предложения от потенциални доброволци с изразено желание за участие и подкрепа. Медийни партньори на кампанията са Българската национална телевизия, Дарик радио и Лицата на града.

Екипът на Асоциация Родители и фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе тестване на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на деца, разработена от екипа по проект „Дигитални умения на децата в 21. век“, изпълняван от Асоциация Родители с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 г., в партньорство с Район „Лозенец“, 35. СЕУ „Добри Войников“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

В периода от 06.06 до 20.06.2019 г.,в рамките на 19 учебни часа, екипът от обучители апробира 14 тематични интерактивни занятия за развиване на умения и компетентности, включени в референтните европейски рамки за дигитална и медийна грамотност. В тестването на уроците участваха над 470 ученици от 5. до 11. клас и техните учители от 35. СЕУ „Добри Войников“.

Целта на разработената методика е да изпробва устойчив интерактивен модел за преподаване на уменията на 21. век и да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. За да бъде постигната тази цел, важно условие е повишаването на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“–умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

В рамките на проекта предстои провеждане на две обучения на учители за работа с методиката.

На 26.06.2019 г. в Софийската лаборатория за иновации се проведе открита дискусия с млади лидери и предприемачи по проект „Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ от сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР), в партньорство с Район „Триадица“ и Център за учебно-тренировъчни фирми – МОН.

Специални гости на събитието бяха заместник- министърът на младежта и спорта – Николай Павлов и Михаела Иванова – общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“. Присъстваха още директори на училища, представители на неправителствени организации и представители на бизнеса.

Дискусията е финалът на реализирания проект на сдружение АМОР по Програма “Европа“ 2019 г. Обучението по предприемачество се състоя в 4 отделни модула, като за завършек младежите посетиха иновативно и работещо co-working пространство “PUZL”.

Проектът е в резултат на приетата от сдружение АМОР национална стратегия с основен механизъм „Академия Предприемач“. По време на дискусията, председателят на АМОР – Вадим Рошманов сподели новината, че заместник - министърът на младежта и спорта Николай Павлов е приел поканата да ръководи Българската делегация в Китай, участваща в проекта „Bridge for the Future” по покана на All-China Youth Federation, съвместно със сдружение АМОР.

Благодарен съм и щастлив, че има такива неправителствени организации, които се борят за развитието на младите хора, а и за развитието на България. Приемам младежкото предприемачество като един от най-важните компоненти за развитие на България. Въз основа на това, мога да споделя, че Министерството на младежта и спорта вече е във втора фаза на разработване на Националната стратегия за младежта 2020-2030 г.“, бяха част от думите на заместник-министъра.

В допълнение, Михаела Иванова заедно с представители на институциите, поеха ангажимент за създаване на пилотен проект “Лятна академия за Предприемачи”. В двудневено изнесено обучение ученици от горен курс на обучение ще могат да участват активно в разработването на учебно-тренировъчни фирми, обучения по бизнес модели и предприемачество. Форматът обещава да е различен, неформален и интересен за младите.

Страница 4 от 99

Go to top