„Дигитализацията, като все по-важен фактор в нашия живот” беше основната тема на първата дискусия от проекта „Дигитална София: нова магистрала за четенето и знанието”, която се проведе на 29 март т.г. в Американския център на Столичната библиотека. Проектът се изпълнява от сдружение "Екопрограма" в партньорство със Столична библиотека, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2019 на Столичната община. В дискусията участваха над 70 младежи от софийски училища със специалности медии, журналистика, информационни технологии.

Нарастващата дигитализация в живота и променящите се тенденции в четенето, интелигентният град, медийната грамотност и фалшивите новини, дигиталността като условие за добра реализация, бяха сред основните теми на разговора.

Владимир Данаилов от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции разговаря с младежите за възможностите за финансиране на техните идеи чрез агенцията, както и за дигитализацията на публичните услуги в града като неизменен процес от развитието на София.

Светослава Тончева от направление Обслужване на Столичната библиотека представи пред участниците възможностите, които предлага Столичната библиотека като библиотечен фонд, включително дигитално съдържание, дигитален център и др.

Какви са навиците на младите хора за информиране, според направеното по време на дискусията допитване?

Основен източник на информация за тях е интернет пространството, в т.ч. социалните медии. На второ място е телевизията. Според повечето младежи няма разлика в степента на възприемане и запаметяване на информация, когато се чете от хартия и когато се чете онлайн. И ако трябва да дадат превес, той е в полза на четенето от дигитални устройства. Дневно мнозинството младежи прекарват в четене поне 2 часа и онлайн минимум 5 часа.

Проектът „Европа в София/София в Европа“ изпълняван от фондация „Регион.бг“ в партньорство с Район „Студентски“, Район „Слатина“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 официално стартира на 29 март т.г. Събитието бе открито от Христо Ковачев, председател на фондация РЕГИОН.БГ и Мария Йорданова, ръководител на екипа, които представиха предвидените дейности и очакваните резултати от проекта.

Специален гост беше Андрей Ковачев, член на Европейския парламент. Той приветства участниците в събитието „Съединението прави силата важи и за Европейския съюз, особено днес. Ако не сме обединени, няма да сме силни, ако не сме силни няма да можем да се справяме със сериозните предизвикателства“, каза евродепутатът. Проектът е насочен към младите хора и в този контекст, г-н Ковачев представи като добри европейски практики програмите "Еразъм" и „Училища – посланици на Европейския парламент“.

В дискусията се включиха и домакините на събитието и партньори по проекта Димитър Дилчев, кмет на Район „Студентски“ и Велина Белева, заместник-кмет. „Вече дотолкова свикнахме с хубавото, което постигнахме благодарение на евроинтеграцията, че го смятаме за даденост и понякога не го ценим“, каза кметът. Участие взе и Координаторът на Програма "Европа" Деница Боева.

 

 

На 26.03.2019 г. в залата на район „Възраждане“ се проведе работна среща по проект “Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали като част от обществени пространства“, изпълняван от сдружение „Възраждане-2016“, в партньорство с Район „Възраждане“ – СО, Университет по библиотекознание и информационни технологии и неформално сдружение "Възраждане – Женски пазар", с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2019 на Столична община. Участие взеха авторския колектив, представители на партньорската организация и инициативен комитет „Възраждане-Женски пазар“.

Савина Савова, кмет на Район „Възраждане“ представи работата на администрацията за опазване и обновяване на исторически ценните сгради, в съответствие с политиката на Столична община. Тя даде примери за променения облик на сгради и градски пространства, както и за предстоящата работа в това направление. В този контекст беше включен и разглеждания проект, както и ползотворното сътрудничество с неговия авторски колектив, подпомагано финансово от Програма „Европа“ на Столична община. Г-жа Савова обоснова избора на сграда за проектното изследване и насочи вниманието към основните проблеми.

Арх. Вранчева, ръководител на авторския колектив, представи целите на проекта, обвързани с актуалното състояние на избраната сграда - паметник на архитектурата с местно значение и елемент от групова ценност „Старите пазарища“. Проектът „Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали и като част от обществени пространства“ е насочен към съхраняване на уникалната идентичност на традиционните исторически квартали в зоната на Женски пазар, повишаване на стандарта на живот, естетизация на средата. Опазването и осъвременяването на ценните и характерни за София сгради и пространства е във фокуса на обществения интерес, на Столична Община и на район „Възраждане“. Цел на проекта е разработването на модел на задание за обновяване на сгради и обществени пространства, принадлежащи към улици и квартали, определени като „групови паметници“. Моделът се базира на обобщените резултатите от подробно изследване на конкретната сграда и нейното влияние върху характера на общественото пространство и ще стимулира ефективни проектни и инвестиционни решения за обновяването на сградите, кварталите, уличното и общественото пространство при съхраняване на градска структура и в съответствие със съвременния стандарт на живот.

Подчертано бе значението на финансовите инструменти за стимулиране на собствениците за ремонтно-възстановителни дейности на исторически ценните сгради и обществени пространства. В дискусията взеха дейно участие взе Николай Диков, заместник-кмет на Район „Възраждане“.

Страница 3 от 86

Go to top