На 27 октомври т.г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе форум „Председателството на България на Съвета на ЕС - Гласът на младежите в обединена Европа“, част от дейностите по проект „Младежки форум“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение М.О.С.Т.
 
Специални гости на събитието бяха  Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“,  Татяна Колева, председател на работната група по дружествено право, както и Десислава Георгиева от Сдружение М.О.С.Т. 
 
Проектът цели стимулиране обмена на добри практики и повишаване на информираността относно дейностите, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година. В рамките на тази дискусия е важно да обобщим какво сме постигнали за 10 години в  Европейския съюз и какво още можем да направим за България чрез това европредседателство, посочи Николай Николов. Той акцентира върху факта, че София ще се превърне в европейска столица на спорта и заради това погледът на Европа ще бъде насочен към нашата страна. Основната ни дейност е насочена към разработването и управлението на проекти, както на регионално, така и на национално и международно ниво, обясни Десислава Георгиева. Тя допълни, че Сдружение М.О.С.Т. е инициатор за провеждането на дискусии и семинари, свързани с гражданските права. В презентация на тема: „Инструменти за приемане на законодателни актове в Европейския съюз (след Договора от Лисабон)“, Татяна Колева коментира, че с Лисабонския договор се въвеждат редица промени, които целят по-ефективното функциониране на Европейския съюз. Колева запозна студентите с процеса на вземане на решения в рамките на обикновена законодателна процедура.
 
По време на форума, студенти от Катедра „Публична администрация“ и сходни специалности от Университета за национално и световно стопанство, както и от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обсъдиха ключови теми, свързани с председателството на България на Съвета на ЕС. 
 
На 27  октомври т. г. Фондация «Общество и сигурност», в партньорство с район «Красна поляна»  представи «Стратегия за сигурност на жителите на район Красна поляна» , изготвена в рамките на проект „Сигурна и (Пре)Красна промяна“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 г.  
 
Гости на представянето бяха  Иван Чакъров – кмет на район «Красна поляна», Ботьо Ботев – член на постоянната  комисия по икономика и собственост и Борислав Борисов – член на комисията по обществен ред и сигурност при Столичен  общински съвет. 
 
На събитиeтo присъства Анелия Атанасова, експерт мониторинг на Програма Европа. 
 
Участие в дискусията взеха служители на община «Красна поляна», на 03 РУ-СДВР, директори на училища и читалища и живущи в  район „Красна поляна“.  Бяха обсъдени предизвикателствата, с които се сблъскват институциите за да отговорят на очакванията на гражданите, като се стигна до извода, че сигурността е споделена  отговорност. Един от основните проблеми, който бе обсъден бе комуникацията между институциите и гражданите и необходимостта от повишаване на нейната ефективност и подобряване.
 
Представителите на Столичен общински съвет коментираха Наредба № 1  за опазване на обществения ред и сигурност и усилията, които полагат, за  създадаване не само правната рамка, но и действително работещ механизъм, който да реши реално проблемите на гражданите на Столицата и по-конкретно на район „Красна поляна“. 
 
Основен акцент в изказването на  Началника на 03 РУ-СДВР бе необходимостта гражданите да бъдат активни и да сигнализират  по начина и реда, съгласно действащата нормативна база, за да може правоохранителните органи да реагират не само адекватно, но и своевременно.  
 
В края на дискусията ясно бе заявено, че това е началото на един процес, който трябва да продължи по начина, по който започна, а именно жителите на район „Красна поляна“, заедно с представителите на институциите да обсъждат и решават заедно проблемите, касаещи тяхната лична сигурност и безопасност.
 
На 26 октомври т.г. във фоайето на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, Сдружение „Студио Прожектиране“ в партньорство с галерия „Васка Емануилова“, филиал на „Софийска градска художествена галерия“,  проведе представяне и дискусия на проект "Изкуство в публично пространство - какво, къде, как, кой, защо", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Гости на събитието бяха доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова – ръководител Катедра „История и Теория на Архитектурата” в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, Николай Каменов от Направление "Архитектура и Градоустройство”, артистът Правдолюб Иванов, д-р арх. Анета Василева от WhAT Association, студенти, архитекти и представители на сферата на изкуството.
 
На срещата присъства и представител на Програма Европа– Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
В рамките на презентация арх. Любомир Георгиев – Ръководител инициативата „Визия за София” и директор на „СОФПРОЕКТ”, който бе ръководител на първата фаза на проекта, Владия Михайлова - куратор в Галерия „Васка Емануилова” и съръководител на проекта , Невена Германова и Божидар Иванов - социолози, работили по проекта проследиха целите, заложените дейности и постигнатите резултати от проекта . В презентацията бяха засегнати дефинициите за публично изкуство, примери от международни и местни практики, нормативната рамка за осъществяване на изкуство в публичното пространство в София, частния случай на „Парк Заимов”, образователна програма „Опити” . 
 
Бяха изложени първични изводи от работата по проекта.  Подчертано бе, че изследователската  му инициатива цели да обърне внимание върху това, какво се разбира под изкуство в публичното пространство и каква е неговата социална и културна мисия. Инициативата представи аспекти на това как изкуството може да бъде част от живота в градската среда, какви са възможностите да се създава и показва изкуство в откритите пространства на София и по какъв начин това би повлияло на естетическата среда на града и на неговите жители. 
 
Участниците в представянето се включиха в с въпроси относно проекта. Сред обсъжданите теми бяха изкуството в публичното пространство и неговото значение, административните процедури по случването му, примери от международната практика, частният случай на „Парк Заимов”, както и заглавието на конкретния проект. В рамките на дискусията бяха направени предложения за продължение и развитие на проекта, коментари, подкрепящи целите му и потвърждаващи неговата актуалност и значимост.
 

Страница 3 от 53

Go to top