На 7 септември 2018 г. в сградата на Столична община на ул. „Париж” №1 се проведе първият от обявените инфо-дни относно процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2019 г.
 
Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ и на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество в Столичен общински съвет, откри информационния ден. Тя поздрави присъстващите, подробно представи Програма „Европа“ и приоритетните области за 2019 г. Г-жа Йорданова направи описание на целите и функциите на Програма „Европа“ с фокус върху изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване по трите Приоритетни области, както и на електронния сайт на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg , където може да бъде намерена подробна информация.
 
По време на информационния ден разяснения и консултации получиха близо 20 граждани, повечето от които представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Координаторът по Програма „Европа“ Цветомира Георгиева подробно разясни Насоките и формуляра за кандидатстване и направи демонстрация на неговото попълване. През цялото време на екрана бе показван в работещ вид сайтът на Програма „Европа“  www.evropa-so.bg . Присъстващите получиха отговори на въпроси, които ги интересуват.
 
Всеки гражданин с интерес към Програма „Европа“ 2019 г. има възможност да посети информационните дни  по предварително обявения  график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. 
 
Съгласно т.9 от Насоките за кандидатстване по Програма „Европа“ консултации ще бъдат предоставяни  електронно чрез изпращане на  въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в периода на кандидатстване, на които ще бъде отговорено по имейл и в подменю „Отговори”. Няма да бъдат давани консултации по телефона.
 
Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на електронната страница на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“ след 20 септември 2018 г.
 
На 18 септември т.г. от 14:00 до 17:00 ч. отново в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1  предстои провеждането на втория информационен ден относно процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2019. 
 
 
 На 2 септември  т.г. на откритата сцена в Борисова градина Фондация „Арт Линк“ проведе събитие по проект „Танцуваща София 2018“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с ОКИ Дом на културата „Искър“.
 
Темата бе „Танци на народите“ и даде възможност на събралите се над 300 човека да се запознаят с танци от България, Ирландия, Индия, Африка, Египет, Америка и Бразилия. Сред участниците на сцената бе и Милена Виденова, ръководител на проекта. По време на събитието бе организирано забавно фото предизвикателство, което  даде възможност на  най-добрите да получат награди под формата на ваучери за курсове по танци, за да усъвършенстват знанията си през новия сезон. „Танцуваща София – танци на народите“ завърши с демонстрации в различни стилове. Партньори в първото събитие бяха Irish Dance Academy, фолклорен ансамбъл „Палави цървулки“, школа за ориенталски танци „Souraya“, Kaya Dance School, K Dance Community, Cordão de ouro, Дерида Денс Център, Арменски танцов състав "Наири".
 
„Танцуваща София“ е платформа за танц и движение на открито в града, която превръща емблематични градски пространства в своеобразни танцови площадки. Програмата през 2018 включва над 15 различни урока, подходящи за всички възрасти, заедно с преподаватели от цяла София.
 
Следващите събития по проекта ще се проведат на 16 септември от 16:00 ч. в Южния парк, до  фонтаните, където ще бъдат демонстрирани различни танцови техники от съвременния танц, а на 23 септември с тема „Стрийт танци“ всички желаещи ще могат да танцуват в кино  Кабана.
 
Проектни предложения по Програма „Европа“ 2019 се подават от 3 септември  2018 г. до 3 октомври 2018 г. до 17:30 ч. само по електронен път на сайта на Програма „Европа“. Насоките за кандидатстване, Методиката за оценка и класиране на проектите, документите и ръководството за онлайн кандидатстване са публикувани на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg , в рубрика «Кандидатствай тук». 
 
На 7 септември 2018 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:00 ч. и на 18 септември (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1 ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване. 
 
По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и демонстрация на подаването на електронната апликационна форма. 
 
Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“.  Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи. Всички въпроси и отговори ще  бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.
 
 

Страница 12 от 86

Go to top