Със свое решение № 169 от 28.03.2019 г. Столичният общински съвет единодушно и с пълно мнозинство прие Отчета за изпълнението на Програма Европа през 2018 г.

През 2018 г. Програма „Европа“ беше реализирана за десета поредна година с цел да подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на Република България в Европейския съюз.

Във връзка с Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. приоритетните области имаха специфична насоченост, а именно: София – град-домакин на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Общо 33 бяха финансираните организации по Програмата. По различните проекти като партньори на бенефициентитесе включиха активно районите на Столична община – „Възраждане“, „Триадица“, „Сердика“, „Студентски“, „Слатина“, „Красно село“, „Надежда“, както и кметството към Столична община – Мировяне. Активно партньорство осъществиха и общинският културен институт на СО-ОКИ „Искър“, Столична библиотека, Регионалния исторически музей – София, НУКК в Горна Баня. Беше продължено и изключително полезното партньорство с чуждестранните културни центрове от европейската мрежа EUNICФренски институт в България, Гьоте институт, Чешки център, Институт Сервантес.

Множеството събития на подкрепените от Програма „Европа“ 2018 тридесет и три организации успяха да привлекат и въвлекат в духа на Европа гражданите на София, да ги приканят активно да участват и да се включат с техни предложения, да им дадат поле за изява на идеи и таланти. Реализирането на всички проекти допринесе за успешното провеждане на събития свързани с Българското председателство.

В края на 2018 г. беше дадено и началото на пилотното издание „Акселератор Стартъп София“ за финансиране и подкрепа на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на СО, който да допълва и доразвива Третата от приоритетни области на Програма „Европа“ 2018 като съвместна платформа между Програма „Европа“, Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

На 08.04.2019 г. в 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” учениците и учителите се запознаха с целите и дейностите по проекта „Демокрацията днес, за да я има утре“, изпълняван от Института за изследвания и реформи в партньорство с училището, Район Искър. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма “Европа” 2019.

Учениците проявиха интерес, ангажираност и готовност да научат повече за това какво означава да са активни граждани. Целта на проекта е обогатяване на формата за гражданско образование в училището, чрез популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси посредством възпитаване на „активни граждани”. Чрез интерактивно, изцяло базирано на ролеви игри, казуси и примери дейности, на база на съвременни методи за неформално учене, ще бъдат засегнати темите за разбиране на разлика между политика и политики; как да се разпознават фалшиви новини; как се справя с предразсъдъците и разликата в разбиранията; как се прави политика с ежедневните си избори.

На 04.04.2019 г. фондация Мини Арт официално даде начало на проекта „Социален цирк за Надежда“, финансиран от Столична община, Програма „Европа“. Проектът е иновативна практика за положителна намеса и превенция на антисоциални състояния при млади и уязвими хора, който ползва изпитана методология разработена и консултирана от партньорите по проекта от социален цирк ТВАС от Дания и Френския културен институт в София.

Събитието започна с отворена тренировка за деца и младежи от центрове за деца в квартал Надежда, по време на което те се учиха да жонглират, да карат Юнисайкъл, да правят акробатични номера. Автор на програмата е Галина Риом-Ройбек – световен шампион по юнисайкъл, отдадена на мисията за личностното развитие и овластяването на лица от рискови групи и тяхната интеграция в обществото. „Нашата цел е създаване на постоянен център за „Социален цирк“ в София, за да могат деца и възрастни да изграждат нови качества и умения за общуване и личностно развитие“, сподели тя.

Н. Пр. Сорен Якобсон, посланик на Дания откри официалната програма съвместно с г-жа Ирина Йорданова, Председател на Програмния съвет на Програма „Европа“. Участие взеха още заместник-кметът на Район „Надежда“ - г-жа Анелия Георгиева, Общественият посредник на територията на Столична община, НиколМобек -аташе за социално сътрудничество във Френския културен институт.

Страница 2 от 86

Go to top