Фондация „МОЖЕ.БГ“ представи на 6 ноември т.г. резултатите от  изследването по проект „Иновативните фестивали – за хората, икономиката и умните градове“ , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с ОКИ Дом на културата „Искър“.
 
На събитието присъства Ирина Йорданова, общински съветник и Председател на Програмния съвет на Програма Европа, която поздрави екипа, реализирал проекта, и представи акцентите в Програма Европа 2018.  „Темата за икономиката зад фестивалите, които се организират в София и страната, е на дневен ред за всички нас. Всъщност с този проект задаваме въпроси и посоки, интегрирайки знанието и опита на експерти, които отдавна работят активно върху тази проблематика. Проектът е начало на работата ни по тази тема и ще е част от много други аспекти, които имаме намерение да развиваме в културната област.“, подчерта Саша Безуханова,  директор и основател на Фондация „МОЖЕ.БГ“. 
 
В  последвалата дискусия беше направена  стъпка към по-задълбочена работа в проучването на икономиката на културата и активен диалог с организатори на културни събития, институции и публики. „Въпреки множеството възможности за спонсорство и дарителство, фестивалите продължават да разчитат основно на културните календари и публичното финансиране“, каза д-р Нели Стоева по време на публичното представяне на изследването. То е проведено в няколко етапа: по време на първия етап д-р Нели Стоева , гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История и теория на културата“, обобщава вече направените изследвания в областта и различните фестивални практики в България и Европа. Маги Назер, социолог, картографира културните фестивали в София. Сред тях са избрани 30 фестивала, до които е изпратена анкета. Финалната фаза от изследването включва провеждане и анализ на дълбочинни интервюта с петима организатори на фестивали с различно съдържание. 
 
Идейния замисъл на изследването е да допълни познанието за възможностите за финансиране и да задълбочи вниманието към фестивалните публики.
 
В контекста на представянето се проведе  разговор с фокус върху алтернативните източници на финансиране. „Въпреки множеството възможности за спонсорство и дарителство, фестивалите продължават да разчитат основно на културните календари и публичното финансиране“, каза д-р Нели Стоева по време на публичното представяне на изследването. 
 
Акцент в него са ограничените възможности на фестивалните организатори по отношение на дългосрочното програмиране. Причината за това е, че Културните календари са зависими от годишното бюджетно планиране. Вследствие на това фестивалите са ограничени във възможностите да се впишат достатъчно рано в програмите на известни международни гости. „Устойчивостта е много трудна, когато няма хоризонт за повече от година.“, допълни д-р Нели Стоева.
Маги Назер отбеляза, че целта на дълбочинните интервюта с петте фестивални организатори е да се потърсят общите проблеми, въпреки съдържателните и жанрови различия. Резултатите не са общовалидни, но дават насоки за възможно подобрение. 
 
Пълното изследване може да прочетете тук.
 
 
 На 3 ноември т.г. в сградата на район „Нови Искър”  на Столична Община, Национално сдружение „Наука“,  в партньорство с район Нови Искър, проведе заключителна конференция по проект „Минало, настояще и бъдеще в едно”, реализиран  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
На конференцията  дойдоха  представители на читалищата, училищата, детските градини, кметствата, пенсионерските клубове и жители на района Нови Искър. На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа.
 
Целта на конференцията бе да се представи изпълнението на проекта и обществеността да  се запознае  със спечелилата идейна концепция за обновяване и облагородяване на рушащата се общинска сграда „Старата баня“, кв. Кумарица.
След ремонта сградата ще бъде място, където всеки гражданин на район „Нови Искър“ или гост , посетил района, ще има достъп до разнообразни културни  изделия и услуги, както и възможност  да развива потенциала си чрез активно участие в творчески дейности.
 
Събитието бе съпътствано с изложба върху информационни табла, където бяха представени архитектурните предложения, спечелили първите три места в конкурса за идейна концепция.
И трите идейни концепции бяха наградени с плакети.
 
Победител в конкурса е фирма „ДЕНЕФ” ЕООД. Представителят на фирмата арх. Мариян Денев подробно  представи пред присъстващите идейната концепция спечелила първо място.
За популяризиране идеята на проекта сред жители и гости на района, като постоянна изложба бяха монтирани пана на върху сградата „Старата баня” с новата визия за превръщането й в нов знаков център за район „Нови Искър“, който да обхваща „Минало, настояще и бъдеще в едно“.
 
На 28 октомври т.г. в сградата на  Съюза на глухите в България, Сдружение „Тишина“ в партньорство с  Район „Триадица“ и Народно читалище "Йордан Йовков-2014", проведе  заключителен семинар по проект „Създаване на обществен център за придобиване на ключови компетентности за младежи с увреден слух, чрез обучение по английски език“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Гости на събитието бяха  преподаватели от Нов български университет, представители на партньорите по проекта, неправителствени организации и приятели на Сдружение „Тишина“. На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа.
 
В рамките на проекта е реализирана идеята за разработване на първото Методическото помагало по английски език, автори и съставители на което са д-р Славина Лозанова – преподавател в СУ „Климент Охридски“ и НБУ и  Десислава Зарева – преподавател в НБУ. Те предадоха знания на 20 глухи млади хора в рамките на проекта. 
 
Помагалото е предназначено за учители и учащи със слухови нарушения, но може да се използва и в обучението на чуващи. Приложеният подход при разписване на съдържанието отразява спецификата в общуването и особеностите на ученето при глухота, като представя част от чуждоезиковата информация на български жестов език. Използвани са, също така, популярни текстове от историята на глухите хора по света. Разработени са видеоматериали, които представят основните граматични категории от учебното съдържание, заснети на жестов език от глухи младежи. С помощта на специални баркове към Помагалото глухите хора могат да отварят записани уроци в часовете, видеата на които са качени в YouTube. Необходимо е само да бъде качено специално приложение към мобилния апарат, което е безплатно.
 
Проектът заложи на ключови компетенции чрез обучение в образователни езикови практики, насочени към надграждане на езиковата компетентност и култура на хората с увреден слух за постигане на интелигентен и устойчив растеж и подобряване качеството на социалния им живот. Проектът е пример за модел на непринудена интеграция на хората с увреден слух и равнопоставеност в процеса на обучението чрез провеждане на лекции, беседи, практически занятия, срещи с доброволци.  
 
Участниците в проекта споделиха, че обучението по английски език е било много полезно и изказаха благодарност за предоставената възможност. Те получиха специални Сертификати и отбелязаха, че проектът е подпомогнал за повишаване нивото им на образованост, но краткия времеви период на обучение е недостатъчен за осигуряване на по-добри условия за тяхната професионална и социална реализация и мястото им в гражданското общество. Също така изразиха надежда, че обучителния процес ще продължи и разчитат да няма голямо прекъсване, за да продължат надграждането на знанията и повишаването на езиковото ниво.
 
На семинара бяха поставени въпроси, свързани с проблемите в езиковото обучение, предизвикателствата и постиженията в образователни езикови практики, насочени към надграждане на езиковата компетентност и култура на хората с увреден слух. Обсъди се инициативата те да бъдат разгледани на специална кръгла маса, на която да бъдат поканени, както хора с увреден слух и представители на неправителствени организации, така също и представители на различни образователни и социални институции от местно и национално значение и представители на медиите, за да се чуят нови предложения и да се търсят възможности за тяхното прилагане. 
 
Българската Национална Телевизия засне филм за събитието, който ще бъде излъчен в Специализирано предаване за хора с увреден слух. 
 

Страница 2 от 53

Go to top