На 10 октомври т.г. беше проведена заключителна пресконференция, организирана в рамките на проект “София – Не подминавай, а опознавай”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Фондация „Деца с проблеми в развитието“, в партньорство с Район „Студентски“.
 
В събитието взе участие зам.-кмета на район „Студентски“ Велина Белева, както и експерти от районната администрация. Присъстваха директори на детските учебни заведения в района и екипа на проекта
 
По време на пресконференцията беше представен отчет на проекта - неговите цели, изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати. Основен фокус на проекта е осъществяването на информационна кампания, която да предложи помощ и подкрепа на родителите на деца в норма за това как да общуват коректно с децата си относно различията на хората със специални потребности.
 
В приятелска и креативна атмосфера беше дискутирана информационната кампания и отзвука от нея. Анита Кънчева, ръководител на проекта, запозна участниците с резултата от проведените срещи и различния подход към родителите, използван за всяка от тях. Анализът показва, че присъствието на деца със специални потребности в съответното детско заведение или конкретна група в детската градина, повишава многократно интереса и активността на родителите на останалите деца към темата на проекта. Същият извод произлиза от друг подход, използван в кампанията – включване в срещите на деца с и без специални потребности, заедно с техните родители.  През общите игри и преживявания те приемат с лекота и много позитивна емоция процеса на интеграция. Създаденият за целта на проекта кратък наръчник с практически съвети за родители беше посрещнат с изключителен интерес от всички социални групи и организации, участвали в кампанията /местна власт, специализирани институции, педагози, родители и НПО/. В хода на проведените събития многократно беше подчертавана необходимостта от подобни информационни материали на достъпен език. Всички, над 250 участници в кампанията споделят, че в резултат на проведените срещи се чувстват по-уверени и подготвени да дискутират тази трудна тема с децата си.
 
Директорите на детски заведения в района изказаха  мнение, че тяхното включване в интеграционния процес е абсолютно задължително и предложиха идеи за допълнителни действия, тематични събития и различни активности, чрез които да продължи устойчивото развитие на проекта, както и разширяване на възможностите за подкрепа на родителите при възпитаването на толерантност и емпатия към хората с увреждания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 19 септември т.г. Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ проведе семинар на тема: „Фермерските пазари – настояще и бъдеще“, който е част от дейностите по проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и район „Красно село“.
 
Целта на семинара бе да обсъди настоящето и бъдещето на фермерските пазари като възможност за продажба на храни и продукти от малки земеделски и занаятчийски производства. Управителят на „Биоселена“ д-р Стоилко Апостолов сподели опита на фондацията в организирането на фермерски пазар – седмичният фестивал пред Министерство на земеделието, храните и горите, осъществяван с  подкрепата на Програма „Европа“ на Столична община за втора поредна година.
 
Сигурност, доверие, облекчени процедури - това бяха ключовите думи в дискусията за бъдещето на фермерските пазари. Сигурност, за да е ясно бъдещето на фермерските пазари, които вече са се доказали като успешни. Доверие, за да има ясни изисквания за участие във фермерските пазари само на регистрирани производители, което е гаранция за доверието у купувачите. Облекчени процедури- необходимост от унифицирани и облекчени правила за организирането на фермерски пазари.
 
„Над 26 хил. лв. са необходими за организирането на пазар на улицата. Разходите включват шатри, маси, хладилни витрини, покривки, разклонители, лампи и др. Досега са организирани общо 62 събития на Фермерския  фестивал. Участниците от „Произведено във фермата“ са общо 52-ма от 28 населени места в цялата страна, като  30 са постоянните участници. Всеки производител подписва договор и правила за участие в провеждане на пазарите“, сподели в презентацията си д-р Апостолов.
 
По време на  семинара  представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Столична община и Българска Агенция по Безопасност на Храните, представители на организатори на фермерски пазари в София и други градове, както и производители се обединиха около нуждата от изработването на ясни правила за фермерските пазари.
 
В дискусията бяха повдигнати важни въпроси относно създаването на  дефиниция за фермерски пазар, както и за фермерски продукт, за нуждата от критерии за участие, за необходимостта от гарантиран контрол и самоконтрол на пазарите, както и от промяна на таксите (търговска площ, а не покрита площ).
 
Макар и бързо развиващи се през последните пет години, фермерските пазари в страната се броят на пръсти и са основно в по-големите градове. Сред тях са София, Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Хасково. Потенциалът  обаче е по-голям, заради интереса и растящия брой регистрирани производители. Затова и нуждата от ясни, унифицирани правила, както и подкрепа за развитието им, е наложителна.
 
В края на дискусията бе премиерата на филм за Фермерския фестивал, направен по проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“.
 
На 18 септември т.г. се проведе Tретото издание на поредицата от дискусии “Диалози за София“, което разгледа темите “Облик и бизнес” и как те си взаимодействат в града. Събитието се организира в рамките на проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“, който се изпълнява  от Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с „Визия за София“. 
 
В дискусията участва арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община. На събитието присъства Николай Стойнев – зам.-председател на Столичен общински съвет, председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделието и горите към СОС, Лилия Христова - обществен посредник на Столична община, различни заинтересовани страни от бизнеса, неправителствения сектор, проектанти и представители на администрацията, които изложиха своята гледна точка и позиция. Модератори бяха Диана Андреева и Десислава Христова от ФГУ. 
 
Дискусията потърси стратегически предложения и идеи как можем да постигнем хармонична градска среда, които ще бъдат използвани в работата по дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Откриващата презентация на Жоро Пенчев и Калоян Карамитов от екипа на Визия за София представи как бизнесът създава и променя пейзажа. Бяха дадени  примери от други градове по света и цитирани данни от Colliers  International.
 
Арх. Здравко Здравков, главен архитект на СО, благодари на компаниите, които се занимават с реклама, че по време на обсъжданията на Наредбата за рекламните елементи, внесена в СОС през юли 2018 г., са постигнали добър синхрон, който позволява по-добра регулация на размери и разстояния между рекламни елементи в посока на намаляване на визуална наситеност и защита на историческия център, както и достъпността до публични пространства. Арх. Здравков добави още:  “Безспорно регламенти трябва да има. За ползването на летните градини отново искаме да създадем ясни правила как ще изглеждат. В тази връзка работим по методически указания, които да станат един нов начин за представяне в града. Ще направим схеми, с които да определим и зоните за летните градини в Зона 2, за да сме готови в следващите дни, когато се промени средата и на ул. Граф Игнатиев започне да се променя структурата. Когато малките магазинчета започнат да стават кафенета, трябва да бъде ясно къде ще се сложат летните градини, но не само това, а и как трябва да изглеждат, какви да бъдат цветовите решения, дали да бъдат тенти и т.н."
 
Ирина Мутафчийска, представител на Съюза на урбанистите в България, работила по проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“ , изпълняван с подкрепата на Програма „Европа“ 2017, добави, че обликът на средата трябва да е в синхрон с характера ѝ, което ще рече, че не бива да се търсят универсални, а специфични за всеки квартал или улица правила.
 
Арх. Иво Панталеев от А.Д.А, автори на проекта за обновяване на ул. „Граф Игнатиев“ и насоките за оформление на фасадите по улицата, коментира, че “Трябва да уважаваме стремежа на бизнеса да се изявява в една много конкурентна среда, но не трябва да му позволяваме го прави за сметка на всички останали“. 
 
Милен Попов, собственик на компанията за външна реклама Ideacomm сподели, че според него въведеното зониране на града е сред начините да се борим с пренасищането с реклама. 
 
Участие в дискусията взе и Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителни предприемачи, който подчерта нуждата от дългосрочна стратегия за града.  Г-н Шопов добави към изложените аргументи по темата за партерите на София, че е много важно как ще бъдат оформени те, за което е добре да има задължителни стандарти с оглед на естетиката и цветовото решение не само в центъра, но и в кварталите. Той обобщи тезата си, че умните управници имат задачата да насочват капиталът в правилните посоки, а не да го ограничават.
 
В последвалата дискусия се включиха още граждани и експерти, които изразиха мнения и предложения в търсене на консенсус по темите, свързани с визуалната среда в града. Целта бе генериране на идеи за възможни стратегически решения и добри практики, които могат да подобрят възможностите за присъствие и разпознаваемост на бизнеса, като същевременно се съобразяват и подчертават характерните черти на градската среда.
 
За успешното модериране на дискусията и изслушването на всички гледни точки се погрижиха Форум Гражданско Участие, а както и на предишните събития от поредицата, 500 маркера създадоха графичен протокол с основните точки и идеи, засегнати по време на разговора.
 

Страница 2 от 79

Go to top