Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа за 2018 г. Проектни предложения ще се подават от 11 септември 2017 г. до 11 октомври 2017 г.  само по електронен път. Документите за кандидатстване ще бъдат активни на 11 септември т.г. в 9.00 ч. на интернет страница на Програма Европа www.evropa-so.bg където електронно ще се подават проектните предложения. 
 
За десета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2018 г. са насочени основно към реализиране на дейности в София като град-домакин на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, както и със стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София – град на младите и активните“.
 
На 12  септември (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. и на 13 септември 2017 г. (сряда) от 12:00 до 15:00 ч., в сградата на Столична община, на адрес: ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2018 г. 
 
В информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, апликационната форма, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и демонстрация на подаването на електронната апликационна форма. 
 
Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg  Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи. Всички въпроси и отговори ще  бъдат публикувани на интернет страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори“. 
 
Сдружение „Гражданска Инициатива за Модерен Транспорт“ в партньорство с район Оборище проведе на 30 август т.г.  среща на тема  „Новият облик на улица Граф Игнатиев и неговото възприемане от страна на живеещите в района“ по проект „Кръгли маси за подобряване на инфраструктурата на гр. София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
Евгени Крусев  - заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации“  на Столична Община и Иван Лерински – главен експерт в дирекция „Транспортни инфраструктури“ към същото направление, представиха  концепцията за новата визия на улица „Граф Игнатиев“ и околните пространства. 
 
На срещата присъства представител на Програма Европа– Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
Граждани, живущи в района на улица „Граф Игнатиев“, се включиха в дискусията  за оформянето на облика на района. Обсъдени бяха редица концепции относно бъдещето на зеленчуковия пазар пред черквата „Свети Седмочисленици“, бъдещето на книжния пазар на площад Славейков, местата за паркиране в района около улица „Граф Игнатиев“, споделеното пространство на някои от улиците в района, пренасочването на велотрафика, организацията на трамвайния транспорт.
 
Сдружение „Нови публики” проведе на 26 август т.г.  поредното събитие по проект „Изкуството в контейнер: Развитие на сътрудничества между ОКИ Искър и НПО за работа с невключени публики”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с  фондация „Арт офис”, фондация „Асоциация Информбюро” и ОКИ Дом на културата „Искър“.  Проектът има за цел да изнесе културни събития от центъра на града към неговата периферна част, в красивото парково пространство на ОКИ Дом на културата „Искър“, до езерото в Дружба 1.  
 
 На сцената  на „контейнера" бе изнесен моноспектакъла "Ицко Финци: "Авторска проза в акомпанимент".  Известният актьор представи литературно четене на авторска проза, съпроводено с музикално изпълнение на класическа  музика, подбрана от автора и съобразена със сюжетите в неговата проза. Публиката изслуша разкази, част от които предстои да бъдат публикувани. „Актьорът решава да започне да пише, но не познава добре своята публика, иска да я разбере, звучи странно, но е така.“, сподели Ицко Финци.
 
На събитието присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Целта на  проекта „Изкуство в контейнер: Развитие на сътрудничества между ОКИ Искър и НПО за работа с невключени публики” е да развие потенциала на Общинския институт като средищен културен център за живеещите в район „Искър” и като алтернативен  за публики от центъра на града. Изграждането на  синергия между Общинския културен институт,  училищата, районната администрация и Общината, с участието на  тийнейджърите от квартала и хората от района води до  приобщаване към културните, образователните и социални процеси на общността.
 
Повече за проекта може да научите  на: www.novipubliki.blogspot.it; www.facebook.com/novipubliki/
 

Страница 2 от 42

Go to top