На 5 октомври 2017 г. в Betahaus, София се проведе Младежка конференция на тема  „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“, организирана от  Фондация „Българска памет“ в партньорство с Район „Лозенец“. Конференцията се провежда в рамките на проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Над 60 ученици между 16 и 18 г. от училища на територията на район „Лозенец“, участваха в конференцията заедно с представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София.
 
Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец“, откри конференцията и направи обръщение към всички участници.  Модератори на събитието бяха Живко Костуров и Симона Тошева от Фондация „Българска памет“.
С голям интерес учениците проследиха интерактивните сесии на Методи Терзиев, който разкри как co-working пространствата влияят на производителността при работа и учене и на Димитър Игнатов, създател на платформата “I walk”, който изясни що е то „нет-поколение“ и каква е ролята на дигиталните технологии в днешно време. 
 
Михаела Иванова, зам.-председател на Комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и Ботьо Ботев, зам.-председател на Комисия по икономика и собственост на Столичния общински съвет, както и Вероника Манова, експерт към Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на СОС,  взеха участие във втория модул на младежката конференция и предизвикаха дейно участие на учениците в дискусиите.
 
В конференцията взеха участие и Мариела Станулова, член на УС и основател на Сдружение „Тук–там“ и Мила Натудова, член на УС, проектен ръководител „Кариера в България. Защо не?“. На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
Конференцията насочи вниманието на младежите върху необходимостта от изграждане на мост между технологиите и образованието, чрез въвеждане на все повече интерактивност във формалното обучение, както и придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на предприемчивост във вече съществуващи организации. 
 
Като резултат от проведената младежка конференция, ще бъде изготвен двуезичен наръчник (на български и английски език): „Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“, който ще се разпространи сред всички училища на територията на Район „Лозенец“ и заинтересованите страни по темата.
 
Фондация „Българска асоциация електрически превозни средства“ проведе на 5 октомври т.г.  Кръгла маса по проект "Чисти коли за чист град", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017. 
 
Събитието бе открито  от Камен Василев, представител на БАЕПС. На Кръглата маса присъства Симеон Славчев, общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС.Иван Коларов от www.fleetsurveys.bg представи резултатите от проведеното в рамките на проекта непредставително проучване сред софиянци, изводите от което сочат, че най-ефективните мерки за развитие на електромобилността са: развитие на зарядната инфраструктура; налагане на ограничения за замърсяващите превозни средства; информиране на гражданите за предимствата и ползите от електромобилите; стимули за развитие на схеми за споделени пътувания, както  и допълнителни насърчения за бизнеса. Симеон Славчев изрази готовност да работи за възприемането и прилагането на мерките в Столична община.За тенденциите в електромобилността в България говориха Боян Бакърджиев от „еМобилити Интернешънъл“, Храбрин Иванчев и Александра Георгиева от БАЕПС.На събитието присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
В Кръглата маса , на която бяха обсъдени най-необходимите мерки за по-бързото навлизане на електромобилите  взеха участие представители на столичния инспекторат, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, ИАОС, ИКЕМ, бизнеса, неправителствения сектор, граждани и журналисти.
 
Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие" /АМОР/ стартира на 3 октомври т.г. обучение за млади хора по изготвяне на бизнес стратегии по  проект "Млад предприемач – методи за развитие на бизнес идея и нейната реализация", който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017, в партньорство с район „Триадица“.
 
На откриването на първата серия от обучителни семинари присъства Михаела Иванова, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа. Тя поздрави участниците и им пожела успех в това начинание. Вадим Рошманов, председател на АМОР и ръководител на проекта, благодари на всички участници и партньори за възможността сдружението да продължи да следва своята последователна политика, а именно - да насърчава младите хора да бъдат дейни и да променят средата, в която живеят към по-добра. Димитър Панчев, координатор на проекта, подчерта пред участниците, че за него предприемачите са хората, които „създават деня” и по време на обучението те ще усвоят знания за успешния път към предприемачеството и лидерството. На събитието присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Целта на проекта е да запознае младите и активни хора от средното образование с тънкостите в бизнеса. Участниците ще минат през различни етапи, усвоявайки начините за изготвяне на бизнес идея и план, работа в екип, както и методи за  успешно развиване на  маркетингови и търговски стратегии за малък и среден бизнес. По проекта се предвижда  дискусия на тема: „Какво искам да правя? Моите силни и слаби страни.“, която, чрез метода на структурния диалог, ще срещне на едно място бизнеса, преминалите обучение участници, партньорите по проекта и представители на местната власт.
 

Страница 10 от 56

Go to top