На 26.03.2019 г. в залата на район „Възраждане“ се проведе работна среща по проект “Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали като част от обществени пространства“, изпълняван от сдружение „Възраждане-2016“, в партньорство с Район „Възраждане“ – СО, Университет по библиотекознание и информационни технологии и неформално сдружение "Възраждане – Женски пазар", с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2019 на Столична община. Участие взеха авторския колектив, представители на партньорската организация и инициативен комитет „Възраждане-Женски пазар“.

Савина Савова, кмет на Район „Възраждане“ представи работата на администрацията за опазване и обновяване на исторически ценните сгради, в съответствие с политиката на Столична община. Тя даде примери за променения облик на сгради и градски пространства, както и за предстоящата работа в това направление. В този контекст беше включен и разглеждания проект, както и ползотворното сътрудничество с неговия авторски колектив, подпомагано финансово от Програма „Европа“ на Столична община. Г-жа Савова обоснова избора на сграда за проектното изследване и насочи вниманието към основните проблеми.

Арх. Вранчева, ръководител на авторския колектив, представи целите на проекта, обвързани с актуалното състояние на избраната сграда - паметник на архитектурата с местно значение и елемент от групова ценност „Старите пазарища“. Проектът „Устойчив модел на задание за обновяване на сгради в исторически квартали и като част от обществени пространства“ е насочен към съхраняване на уникалната идентичност на традиционните исторически квартали в зоната на Женски пазар, повишаване на стандарта на живот, естетизация на средата. Опазването и осъвременяването на ценните и характерни за София сгради и пространства е във фокуса на обществения интерес, на Столична Община и на район „Възраждане“. Цел на проекта е разработването на модел на задание за обновяване на сгради и обществени пространства, принадлежащи към улици и квартали, определени като „групови паметници“. Моделът се базира на обобщените резултатите от подробно изследване на конкретната сграда и нейното влияние върху характера на общественото пространство и ще стимулира ефективни проектни и инвестиционни решения за обновяването на сградите, кварталите, уличното и общественото пространство при съхраняване на градска структура и в съответствие със съвременния стандарт на живот.

Подчертано бе значението на финансовите инструменти за стимулиране на собствениците за ремонтно-възстановителни дейности на исторически ценните сгради и обществени пространства. В дискусията взеха дейно участие взе Николай Диков, заместник-кмет на Район „Възраждане“.

Единадесет ученици от 9 и 11 клас на столичното 36 СУ „Максим Горки взеха участие в безплатните компютърни курсове за пенсионери. В последните две седмици на месец март 2019 г., младите доброволци ще влязат в ролята на преподаватели, като помогнат на единадесет пенсионери да придобият основни умения за работа с компютър. За целта, 36 СУ осигури безвъзмезден достъп до компютърната си зала, където се провеждат занятията.

На първото занятие присъстваха директорът на училището, г-жа Светлана Нотева, заместник-директорът Валентина Александрова, координаторът на Програма "Европа" Деница Боева, координаторът на проекта Мила Стоянова от фондация Кредо Бонум“. Основен преподавател в инициативата е Елена Радева, която предварително подготви младите доброволци за специфичната задача.

Проектът „Изкуство без възраст” цели да помогне на хората в пенсионна възраст в София да преодолеят културната изолация, в която попадат поради напредъка на технологиите, липсата на активна среда и ограничения достъп до информация за културни и образователни събития. Освен компютърните обучения за пенсионери, сред инициативите от месец май до август 2019 г. се предвиждат още срещи между младежи-доброволци и възрастни хора за съвместно посещение на безплатни културни събития в столицата, междупоколенчески образователни събития и издаване на седмичен бюлетин с безплатните събития в София.

Проектът „Изкуство без възраст” 2019 се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от фондация „Credo Bonum”.

На 19.03.2019 се проведе работна среща с директорите на центрове за настаняване от семеен тип, разположени на територията на Столична община, като част от дейностите по проект „Мисия: Добротворител“, осъществяван от фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019.

Ръководителят на проекта Орлин Денков и Теодора Спасова представиха целите на проекта, насочен към стимулиране на доброволчеството за  работа с деца и младежи без родители. В проведената дискусия бяха очертани последващите стъпки за взаимодействие и реализиране на проекта, бяха обсъдени възможностите за подкрепа на децата, включително конкретните им нужди. Проведената среща бешеорганизирана със съдействието на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община. В рамките на днешния ден бе потвърдено и медийното партньорство по проекта от страна на Българската национална телевизия.

Страница 10 от 92

Go to top