Третата дискусия "Приносът на жените за духовните и делови пътища на Европейска София" по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", който се изпълнява от „Център за изследвания и политики за жените“ и осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019, се проведе на 04.07.2019 г. Присъстваха представители на туристическия бизнес, неправителствени организации, социални партньори и институции.

 

Гости на събитието бяха г-жа Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати към КНСБ, общински съветник и Председател на постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столична община, г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, г-жа Кристина Йорданова, председател на Българската асоциация на университетските жени, представители на Програма „Европа“.

 

Г-жа Екатерина Йорданова приветства участниците и запозна публиката с приетата преди броени дни Конвенция на Международната организация на труда № 190 относно предотвратяването на насилието и тормоза на работното място, включително насилието, основано на пола, и с Препоръката по същата тема.

 

Лектор на събитието бе проф. д-р Красимира Даскалова, която върна участниците назад във времето, за да покаже защо е важно да помним и говорим за "жените, които създават история". Презентацията на проф. Даскалова обхвана няколко значими теми - развитието на академичната дисциплина "история на жените"; как историята на жените в миналото се изучава днес по света; история на движенията за правата на жените в България; дискурсите за образованието на жените в Западна Европа и у нас, както и приносът на именити учителки в София и България през 19 и 20 век за развитието на българското общество и женското образование в частност.

 

Проф. Даскалова представи биографиите на няколко забележителни жени, които са работили и творили в София - архитектки, лекарки, общественички, художнички и писателки. Лекторката запозна присъстващите с приноса на Димитрана Иванова, Йорданка Филаретова, Анна Карима, Юлия Малинова, Виктория Ангелова, Екатерина Каравелова, Елисавета Багряна, Яна Язова и още много други. Сред тях има и такива, за които, за съжаление, широката публика все още знае изключително малко. Тяхното дело е останало в сянката на други исторически събития, не се изучава в училище, не е отразено в градската среда чрез паметни плочи и знаци и споменът за повечето от тях тъне в забрава.

 

Акцент на презентацията бе нуждата да се работи по-активно за съхраняване на паметта за приноса на жените за историята и развитието на София. Един от вариантите е чрез организиране на исторически маршрути - разходки с беседа за живота и делото на тези бележити столичанки, каквито Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ) организира периодично. За съжаление, по данни на Общинския културен институт към Столична община "Музей за история на София" към момента паметните плочи на жени, исторически личности, са само 7-8%от общия брой паметни плочи и барелефи в град София. Много от тези места, където са живели и работили талантливите софиянки, остават незабелязани и тази част от историята на града – непозната за широката публика.

 

Тези факти предизвикаха оживена дискусия за постиженията в областта на правата на жените и равенството на половете в миналото и до днес - какво можем да научим от историята и защо именно историята за приноса на жените в обществения, културния, социалния и политическия живот е толкова важна да се помни и популяризира.

 

Участниците се обединиха около заключението, че тази тема трябва да достигне до повече хора: тя е част от нашата столична идентичност и ние би трябвало да я пазим и да я предадем на следващите поколения, които живеят в град с богато културно и историческо наследство, създадено както от мъже, така и от жени.

В периода 28-30.06.2019 г. в центъра за събития „Проджект Лаб“ се състоя фотографска изложба по проект „София – град на приятели“, който се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Клас-А“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

В продължение на три дни всички гости на изложбата имаха възможност да разгледат 10-те авторски фотографии на доброволци от Сдружението, популяризиращи визията на София като столица на толерантността.

В периода 24-26.06.2019 г.в 144-то СОУ „Народни будители” се състоя изложба „Атмосфера“– част от проекта „Атмосфера“, изпълняван от Сдружение „Институт за граждански инициативи ЛОРА” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

По време на изложбата бяха представени 10 авторски фотографии на младежи – доброволци, вдъхновени от различни добри практики за подобряване на качеството на въздуха. Целта на доброволците беше чрез тях да провокират обществеността да се ангажира с това предизвикателство, както и да повишат информираността й за възможностите за подобряване на атмосферния въздух в столицата.

Представители на образователния и гражданския сектор, включително и младежи с интереси в сферата на културата, изкуството и екологията бяха сред гостите на изложбата.

Страница 10 от 106

Go to top