Фондация „Асансьорна безопасност“ откри на 29 юни т.г. изложба на детски рисунки на тема „Без!-Опасни асансьорни приказки“. Произведенията на детското творчество са създадени по проект „Вертикално познание“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Подуяне“, район „Люлин“ и 35 СУ „Добри Войников“.
 
Кметът на район „Подуяне“ Ева Митова връчи сертификатите за участие в програмата на директорите на 103 ДГ „Патиланско царство“, 105 ДГ „Ракета“ и  173 ДГ „Звънче“ -  първите детски учебни заведения, преминали през учебната програма на фондация "Асансьорна безопасност" за безопасно ползване на асансьори и ескалатори.
 
Емануела Фролошка, председател на Фондация „Асансьорна безопасност“, изказа благодарност към децата и техните учители, преминали заедно през учебната програма на фондацията.
 
На събитието присъстваха представители на Програма Европа – Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа и Цецка Бачкова, външен експерт към ПКЕППМС.
 
Детска вокална група „Смехоранчета“ с художествен ръководител Галя Коджаманова също взе участие в събитието.
 
Пилотното издание на Седмичния фестивал „От нашата ферма с любов за вас” - проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, събра много ценители на добрата фермерска храна. 
 
Фестивалът се проведе на 28 юни т.г. пред сградата на Министерство на земеделието и храните.  Организатори на Фестивала са Фондация за биологично земеделие „Биоселена”, в партньорство с Българско Дружество за защита на птиците и Район „Средец“ на Столична община. 
 
Производители на млечни продукти, сладка, мед, зеленчуци представиха своите продукти  на жителите на София.
 
Всички фермери са регистрирани по Наредба 26 на МЗХ за преработка и столичани познават много от тях от коледните и великденски фермерски пазари.
 
Следващото издание на Фестивала ще бъде на 6 юли.
 
Сдружение „СТООС Нетуърк България“  проведе на 29 юни т.г.  информационна среща,  свързана със стартирането на проект „Провеждане на цикъл семинари за Иновации в управлението на взаимоотношенията с гражданите чрез ангажиране на интелектуалния и емоционалния потенциал и повишаване на иновационния капацитет на работещите в район „Средец“ . Проектът  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017,   в партньорство с район  „Средец“ . Той подкрепя Стратегията за интелигентна специализация на София.
 
На срещата присъстваха Мария Ачкова, кмет на район „Средец“, Любомир Ковачев, зам.-кмет, както и  служители на района, за които е предназначено обучението.  Присъства и представител  на Програма Европа към Столична община – Атанаска  Лингорска, външен експерт към ПКЕППМС.
 
Проектът беше представен от Таня Бояджиева – председател на сдружението. Тя обясни, че „СТООС Hетуърк България“  е  българският клон на международната мрежа СТООС Нетуърк, действаща в повечето развити страни в Западна Европа и Америка. Мисията на СТООС е да помага организациите да  постигат балансирана,  благополучна и същевременно продуктивна работна среда чрез откриване, споделяне, адаптиране и насърчаване използването на иновативни подходи и практики на работното място. Целта на проекта е служителите на район „Средец“ да научат и да прилагат  някои от тези практики, адаптирани за спецификата на тяхната работа. Те ще им помогнат да съвместяват по-добре интересите на гражданите, на служителите и ръководството на общината, както и да създават устойчиви партньорства.  Чрез иновативни методи, като дизайн мислене, общинските служители ще успяват да намират по-бързи и гъвкави решения на възникнали проблеми и да овладяват по-успешно негативните реакции в такива случаи.
 
През юли предстои да бъде направен анализ на често срещани проблемни ситуации чрез анкета и фокус група и адаптиране на практиките за специфичната дейност на районната администрация. На тази база ще бъдат разработени и проведени през септември обучителни семинари. 
 

Страница 10 от 42

Go to top