На 7 ноември т.г., в сградата на район Лозенец на Столична община,  Фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец, в качеството им на партньор пo проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район Лозенец", представиха резултатите от реализацията на проекта, който се осъшествява с финансовата помощ на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
На събитието присъстваха Любомир Дреков – кмет на район «Лозенец», Марина Белчева – външен експерт към ПКЕППМС, Цветомира Георгиева и Анелия Атанасова- експерти  на Програма Европа.
 
Журналисти и партньори на фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец проявиха интерес към представянето на резултатите от проекта.
 
Проектът има за цел да подпомогне взаимодействието между районната администрация, неправителствения сектор и обществеността в развитието на културно-историческите пространства на столицата и съвместно с местните общности, да разработи стратегии и проекти за приобщаването на историческите обекти към обществения живот на района и столицата.
 
Създаването и реализирането на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и забележителности, разположени на територията на район „Лозенец“, ще създаде условия и ще позволи достъп в реално време до културата, историята, религията на граждани от различни социални и етнически групи и ще спомогне за тяхното включване в културните процеси на района. Ще се даде възможност за поглед и оценка на съответните обекти и пространства, което ще е една стабилна база за дискусии и изготвяне на стратегии, като по този начин се създават предпоставки за вдъхване на нов живот на обектите.
 
Проектът насърчава културния обмен, чрез идеи за прояви в откритото градско пространство и позволява приобщаване и вписване в съвременните културни и обществени процеси и добрите европейски практики.
Изпълнението на проекта ще спомогне за децентрализацията на културния живот от центъра на столицата към нейната периферия.
 
Фондация „МОЖЕ.БГ“ представи на 6 ноември т.г. резултатите от  изследването по проект „Иновативните фестивали – за хората, икономиката и умните градове“ , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с ОКИ Дом на културата „Искър“.
 
На събитието присъства Ирина Йорданова, общински съветник и Председател на Програмния съвет на Програма Европа, която поздрави екипа, реализирал проекта, и представи акцентите в Програма Европа 2018.  „Темата за икономиката зад фестивалите, които се организират в София и страната, е на дневен ред за всички нас. Всъщност с този проект задаваме въпроси и посоки, интегрирайки знанието и опита на експерти, които отдавна работят активно върху тази проблематика. Проектът е начало на работата ни по тази тема и ще е част от много други аспекти, които имаме намерение да развиваме в културната област.“, подчерта Саша Безуханова,  директор и основател на Фондация „МОЖЕ.БГ“. 
 
В  последвалата дискусия беше направена  стъпка към по-задълбочена работа в проучването на икономиката на културата и активен диалог с организатори на културни събития, институции и публики. „Въпреки множеството възможности за спонсорство и дарителство, фестивалите продължават да разчитат основно на културните календари и публичното финансиране“, каза д-р Нели Стоева по време на публичното представяне на изследването. То е проведено в няколко етапа: по време на първия етап д-р Нели Стоева , гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История и теория на културата“, обобщава вече направените изследвания в областта и различните фестивални практики в България и Европа. Маги Назер, социолог, картографира културните фестивали в София. Сред тях са избрани 30 фестивала, до които е изпратена анкета. Финалната фаза от изследването включва провеждане и анализ на дълбочинни интервюта с петима организатори на фестивали с различно съдържание. 
 
Идейния замисъл на изследването е да допълни познанието за възможностите за финансиране и да задълбочи вниманието към фестивалните публики.
 
В контекста на представянето се проведе  разговор с фокус върху алтернативните източници на финансиране. „Въпреки множеството възможности за спонсорство и дарителство, фестивалите продължават да разчитат основно на културните календари и публичното финансиране“, каза д-р Нели Стоева по време на публичното представяне на изследването. 
 
Акцент в него са ограничените възможности на фестивалните организатори по отношение на дългосрочното програмиране. Причината за това е, че Културните календари са зависими от годишното бюджетно планиране. Вследствие на това фестивалите са ограничени във възможностите да се впишат достатъчно рано в програмите на известни международни гости. „Устойчивостта е много трудна, когато няма хоризонт за повече от година.“, допълни д-р Нели Стоева.
Маги Назер отбеляза, че целта на дълбочинните интервюта с петте фестивални организатори е да се потърсят общите проблеми, въпреки съдържателните и жанрови различия. Резултатите не са общовалидни, но дават насоки за възможно подобрение. 
 
Пълното изследване може да прочетете тук.
 
 
 На 3 ноември т.г. в сградата на район „Нови Искър”  на Столична Община, Национално сдружение „Наука“,  в партньорство с район Нови Искър, проведе заключителна конференция по проект „Минало, настояще и бъдеще в едно”, реализиран  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
На конференцията  дойдоха  представители на читалищата, училищата, детските градини, кметствата, пенсионерските клубове и жители на района Нови Искър. На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа.
 
Целта на конференцията бе да се представи изпълнението на проекта и обществеността да  се запознае  със спечелилата идейна концепция за обновяване и облагородяване на рушащата се общинска сграда „Старата баня“, кв. Кумарица.
След ремонта сградата ще бъде място, където всеки гражданин на район „Нови Искър“ или гост , посетил района, ще има достъп до разнообразни културни  изделия и услуги, както и възможност  да развива потенциала си чрез активно участие в творчески дейности.
 
Събитието бе съпътствано с изложба върху информационни табла, където бяха представени архитектурните предложения, спечелили първите три места в конкурса за идейна концепция.
И трите идейни концепции бяха наградени с плакети.
 
Победител в конкурса е фирма „ДЕНЕФ” ЕООД. Представителят на фирмата арх. Мариян Денев подробно  представи пред присъстващите идейната концепция спечелила първо място.
За популяризиране идеята на проекта сред жители и гости на района, като постоянна изложба бяха монтирани пана на върху сградата „Старата баня” с новата визия за превръщането й в нов знаков център за район „Нови Искър“, който да обхваща „Минало, настояще и бъдеще в едно“.
 

Страница 10 от 62

Go to top