Фондация „Мини Арт“   проведе на 7 юни 2018 г.  конференция на тема „Методология на Социалния цирк“. Дейността е част от проект „Социален цирк“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с район „Надежда“, Сдружение „Деца и юноши“ и Френски Институт.
 
Лилия Христова, обществен посредник на територията на Столична община, поздрави присъстващите и изказа задоволство от работата на фондацията по повод реализираните представления за деца от социални домове в квартал „Надежда“ и затвора за малолетни ЗО „Кремиковци“. Тя сподели мнение, че социалният цирк има място и роля в живота на София. 
 
Гости на събитието бяха артистите от  „Cirkus Tværs“,  Дания. Те разказаха за  своя опит в изпълнението на социални циркови проекти, чрез които младите хора срещат добри примери на морални ценности и откриват, че могат да направят много повече, отколкото мислят.
 
По време на конференцията Гео Калев, учредител на  Фондация „Мини Арт“  представи екипа на проекта: цирковите артисти, психолози и фотограф.  Модератор на събитието бе Галина Риом-Ройбек от Дания. Тя разказа за  пилотния проект „Социален Цирк“, част от Мини Арт Фест 8, чиято основна  цел е да развие практики и да даде нови възможности пред цирковата педагогика за деца и млади хора в град София. „В партньорство с датския цирк ТВАС постигаме тази цел, като в бъдеще планираме да изградим постоянен Социален Цирк в столицата, който да предлага артистична и социална услуга от ново поколение“, сподели Гео Калев. Социалният цирк е иновативен подход за образование и  интеграция на деца, млади хора и възрастни със затруднения. Стартирал преди повече от 30 години в Европа като експериментален проект, той е вече утвърден метод в държави от цял свят. Работата с него е социална, физическа и артистична дейност, която се фокусира върху създаването на подходяща за комуникация и  интеграция среда.
 
В рамките на конференцията Фондация „Мини Арт“  представи своята дългосрочна визия и план за действие до 2020 г., както и книгата, създадена по проекта -  „Социален Цирк за Надежда“.
 
По време на дебата за ползите  и добрите практики при провеждане на циркови занятия се включиха представители от районната администрация  и социалните домове в район „Надежда“. Всички те се обединиха около идеята, че Социалният цирк е процес на обучение в редица умения, които изграждат мрежа за подпомагане, имаща за цел да промени обществената и лична нагласа на деца в уязвимо положение и да ги интегрира в обществото по-успешно, като гарантира здравословна психологическа среда и традиция за развиване на умения в областта на цирковото изкуство.
 
От 5 до 10 юни 2018 г. в рамките на проект „Динамична Европа“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Сдружение „Карпе Дием“, в централното фоайе на Университета за национално и световно стопанство е разположена информационна инсталация, посветена на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
 
Студенти от УНСС, участвали в разработването й, представят визуално символите на България, календар на заседанията на Съвета на ЕС, неговите приоритети, задачи, отзиви и оценки. По време на семинарните занятия по учебните дисциплини Институции на гражданското общество и Европейски програми и инструменти младите хора подготвиха информационни табла по ключови въпроси, свързани с Европредседателството и изработиха творческа концепция.  
 
Ръководители на участниците са доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра "Публична администрация" и Виолета Тончева-Златкова, хоноруван асистент.
 
Проектът е насочен към младежи – студенти в областта на Публичната администрация и сходни специалности, както  и към заинтересовани лица в сферата на публичното управление. Целта е повишаване на информираността относно дейностите, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 
 
На 1 и 2 юни 2018 г. Фондация „ФотоФабрика“, в партньорство с Чешки  център и Институт Сервантес проведе мероприятия по проект „Фотомаратон и изложба Паметта на града“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма „Европа“ 2018. 
 
За деня на детето - 1 юни,  беше организирана специална работилница, на която най-малките фотолюбители – децата, участваха във фото-мисии, правиха колажи със свои снимки и научиха повече за цветовете и композициите.
 
На 2 юни, за трета поредна година  София влезе в международния календар на фотомаратоните по света. Над 150 човека се включиха във фотографското състезание, чийто старт бе даден  в двора на ОКИ Дом на културата „Средец“.   Надпреварата за най-добра снимка бе на тема „Раздяла“.
 
На събитието присъства Николай Николов, общински съветник, член на Програмния съвет на Програма «Европа».
 
Без ограничение във възраст и професия, всички любители на фотографията имаха възможност да направят  снимки  в рамките на 5 часа. 
 
Жури в състав: Димитър Дилков - фотограф към АФП,  Яна Лозева -  фотограф и творчески директор на списание „СВЕМА”,  Боряна Телбис -  журналист,  част от екипа на Фотофабрика, Фелия Барух - фотограф и куратор на „ФотоФабрика”, имаха нелеката задача да изберат 2 от 150 снимки. Основните критерии, по които бяха оценявани анонимните фотографии са: техника на заснемане и креативност в интерпретирането на темата. 
 
В края на деня  се прожектираха всички снимки и бяха обявени победителите във Фотомаратон София 2018г. 
 
Наградата на Антоанета Куик, пътуване до Прага, връчи лично Директора на Чешкия  център -  Дагмар Остранска. Наградата на Антонио Георгиев,  пътуване до Мадрид,  беше връчена от Директора на Институт Сервантес – Хавиер Валдивиелсо Одриосола. Поощрителна награда – почетна грамота и трето място  за своята снимка  получиха  Иван и Ивайло Младенови.
 

Страница 10 от 79

Go to top