Ученици от десет столични училища развиваха умения за гражданска грамотност с интерактивни методи през месеците  април и май 2018 г., когато  се проведоха първите  дейности по проект ”Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи”, който се изпълнява от Фондация “Заедно в час” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Сред дейностите бяха симулация на парламент, изследователски задачи и проучване на работата на европейските институции
 
Ученици от три училища - 170 СУ “Васил Левски” с ръководител Джани Чернев, 97 СУ "Братя Миладинови" с ръководител Сава Ташев и 104 ОУ "Захари Стоянов" с ръководител Диана Николова участваха в симулация на български парламент.
 
Казуси, свързани с правата и задълженията им като европейски граждани решаваха учениците  в  Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А. С. Попов" с ръководител Даниела Трендафилова, в 105 СУ "Атанас Далчев" с ръководител Яна Досева и 81 СУ "Виктор Юго" с ръководител Донка Панева-Иванова.
 
Децата от 40 СУ "Луи Пастьор" с ръководители  Росица Василева, Зорница Владкова и Биляна Атанасова, от ЧСУ "Дрита" с ръководител Христина Атанасова и  18 СУ "Уилям Гладстон" с ръководител Петя Пенева се запознаха с европейските институции и дейността им посредством изследователски задачи.
 
След няколко седмици проучване на Европейския съюз и държавите-членки под ръководството на Кристина Колева представители на  202 ОУ „Христо Ботев“ участваха във викторина.
 
Резултатите от дейностите, реализирани с учениците във всяко от училищата, ще бъдат споделени на финална конференция, която ще се състои в  София  на 20 юни т. г. 
 
На 1 юни 2018 г. Фондация „Спаси България“ , в партньорство с Чешкия център и Италианския лицей в Горна баня организира празник на детето в  Международния парк на децата от света, където се намира и монумента Камбаните. Събитието бе част от проект "#Сподели Камбаните - втори етап на проекта за облагородяване и социализация на монумента Камбаните", който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 и целта бе да запознае повече деца с интересната история на паметника и парка. 
 
Десетки малчугани и техните родители се събраха на мястото, за да отбележат празника. За целта бяха осигурени  забавления за най-малките – аниматори, множество тебешири  за рисунки на асфалта, сред които изникнаха детски герои и самият монумент Камбаните, а балони в небесносин цвят, цвета на детската асамблея, полетяха във въздуха. Децата играеха на дама, въртяха обръчи и танцуваха. По време на празника бе организирана специална обиколка - Камбаните тур с гид Христо Илиев, ръководител на проекта, който представи историята и интересни факти за монумента и за целия парк по един достъпен за децата начин.
 
За организирането на събитието беше отделена част от големия паркинг в парка, за да може играещите си деца да бъдат в безопасност. Детският празник привлече и други малчугани, които вече бяха дошли с родителите си в парка.  Събитието имаше голям успех и доказа, че може да бъде добра основа за ежегодното му организиране.
 
На 1 юни 2018 г. Фондация “Българе” проведе Кръгла маса на тема „Отпадъците като ресурс. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ по проект „Бъди Зелен=Бъди модерен=Бъди Европа“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2018.
 
Цветомира Георгиева, координатор по Програма „Европа”  поднесе приветствие от името на Ирина Йорданова, общински съветник и Председател на Програмния съвет на Програма „Европа”. Николай Николов, член на Програмния съвет на Програма „Европа” поздрави учениците от столичните училища за участието им в проекта по тази актуална тема, която е във фокуса на международните организации, ангажирани с проблемите и факторите за опазване  на околната среда. 
 
В дискусията  активно участие взе Диана Балева – експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Министерството на околната среда и водите. Г-жа Балева представи концепцията на министерството в областта на екологията.  Адриана Лазарова и Ренета Ноева – експерти в Дирекция „Управление на отпадъците“ на Столична община разказаха за дейностите, които осъществява дирекцията, както и мерките за защита и опазване на околната среда в големия град. Специално внимание обърнаха на местата за депониране на опасни отпадъци и начините за обезвреждането им, както и на последните инициативи на СО, свързани с разделното събиране на отпадъци.
 
Ученици от 144 СУ "Народни будители", 151 Национално средно училище "София", Национална гимназия за древни езици и култура „Константин-Кирил Философ“, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография и НУКК Горна Баня, представиха  иновативни модели за опазване  на околната среда, които водят до произвеждане на  все по-малко отпадъци, позволявайки ни да ги  използваме  като ресурс.
 

Страница 10 от 77

Go to top