Първата дискусия - "Делови пътища на Европейска София"по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", изпълняван от Центъра за изследвания и политики за жените, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 06.06.2019 г.

Присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Столична община, жени предприемачи от столицата, неправителствени организации и изследователи, които работят по въпросите на женското предприемачество в България.

 

Лектори на събитието бяха г-н Александър Сарафов - представител на Общинския гаранционния фонд за малки и средни предприятия, който има специален акцент в подкрепата си за жени предприемачки, и г-жа Деница Андонова, предприемач, която сподели своя успешен опит от работа с фонда и пътя й до успешен малък бизнес в България.

 

Форумът повдигна важни въпроси, свързани със състоянието и бъдещето на женското предприемачество в България.Подчертана бе нуждата от регулярното събиране на надеждни данни, които да очертават тенденциите в развитието на предприемачеството, да са в основата за взимане на решения за адекватни мерки в подкрепа на женското предприемачествои които все още липсват у нас.

 

Подкрепата на финансовите инструменти като Общинския гаранционен фонд е много важна първа стъпка, която трябва да се популяризира повече. Все още тези финансови инструменти са непознати за широката публика, а практиката на фонда показва, че подкрепата под формата на грантовите схеми има положителен ефект. Според наблюденията на фонда едва 1% от получилите финансова помощ под формата на обезпечение по кредити не успяват да изпълнят финансовите си задължения. За останалите 99% бенефициенти, този финансов инструмент е сериозна подкрепа, която помага за осъществяването на бизнес идеите им.

 

Гаранциите издавани по Програмата за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община също са една добра възможност за осъществяване на иновативни бизнес идеи. Допълнителни предимства по тази програма се дават на проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в сферата на проекта; проекти на лица до 35 г. и на лица над 55 г., както и проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея. Повече информация за Програмата може да бъде намерена на уебсайта но фонда: https://ogf-sofia.com/.

 

В заключение на форума участниците се обединиха около няколко основни извода:

  • Женското предприемачество в България има нужда от подкрепа на различни нива.
  • Необходимо е да се събират регулярни данни по пол от различни източници, които подкрепят предприемачеството, за да се идентифицират точно проблемните области и да се планират политики както на общинско, така и на национално ниво.
  • Необходимо е да се популяризират повече добрите практики на жени от различни поколения в България, успели да създадат и поддържат свой бизнес. Това би дало увереност и на други жени, особено младите, които имат добри идеи, но все още срещат трудности, поради стереотипи в обществото, недоверие от страна на семействата си, трудности при съвместяване на семейния и професионалния живот - да ги реализират, като особено насърчителен ролеви модел могат да бъдат жените, реализирали се в така наречените мъжки сфери на бизнес’.

Много от по-опитните жени предприемачи на форума потвърдиха, че пътят им не винаги е бил лесен, но тези, които имат упоритостта и вярват в идеите си, не бива да се отказват. Взаимната подкрепа на жените предприемачи в България чрез повече подобни дискусии, в които ще намерят място добрите практики и научените уроци в годините, е това, което със сигурност ще повлияе на средата и ще мотивира повече млади жени да поемат по пътя на предприемачеството в България.

Фотомаратонъте фотографско състезание, в което участниците снимат по предварително зададена тема за определен период от време. Тази година темата беше избрана с жребий при откриването на събитието – „ТАНЦУВАМ“, а фотографите разполагаха с 4 часа за снимки. Както на други места по света, снимките трябваше да бъдат предадени "направо от фотоапарата"- без редактиране и без обработка.

“Фотомаратон” е проектна фондация "ФотоФабрика" и сеизпълнява с финансоватаподкрепанаСтоличнаобщина, ПрограмаЕвропа 2019 в парньорство с Чешки център София.

Жури в състав: Димитър Дилков, Тихомир Стоянов, Гергана Мудова, Фелия Барух и Мая Стайкова, имаха нелеката задача да изберат най-добрите фотографии от 150 кадъра. Основните критерии по които бяха оценявани анонимните фотографии са техника на заснемане и креативността в интерпретирането на темата.

В края на деня с музика на живо и добро настроение се прожектираха всички снимки на участниците, а отличените победители на Фотомаратон София 2019г. получиха специализирани награди.

Фестивалът „Фотофабрика“ не забрави и своите най-малки фотолюбители. За деня на детето – 01 юни в двора на ДКИ „Средец“ беше организирана специална работилница за деца от различни възрастови групи. Децата участваха във фото-мисии, в проявяването на кадри и след много игри и забавления, получиха грамоти и подаръци. А жури избра най-добрия кадър във всяка възрастова група, като децата получиха водоустойчиви фотоапарати от партньорите по проекта.

На 01.06.2019 г. в Туристическо-информационния център на Банкя бяха връчени награди на победителите в конкурса за детска рисунка „Банкя в моите мечти“ и за фотография на тема „Банкя, моята Банкя“.

Конкурсите са част от проект „Про-Банкя: усещането за принадлежност, или за локалната идентичност на тийнейджърите в град Банкя“, който се изпълнява от Сдружение „Форум за европейско бъдеще“ в партньорство със Столична община – Район Банкя, 78. СУ „Христо Смирненски“ и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

В представените картини и фотографии присъстват емблематични места от Банкя, видени през детските очи. Впечатлява фактът, че участниците в конкурса изобразяват града не само чрез наличното, но и с желаното от тях бъдеще на 50-годишния град. Към наградите на журито беше прибавена и Наградата на публиката. Тя е определена с помощта на анкета сред посетителите на откритата на 29 май в Ритуалната зала на Общината изложба на детските рисунки от конкурса „Банкя в моите мечти“.

Страница 10 от 102

Go to top