Фондация „Арт Линк“ представи на 8 октомври т.г. резултатите от проект „Танцуваща София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Панчарево“ и ОКИ „Красно село“.
 
„Проектът бе насочен към всички, които имат нужда от спорт, движение и здравословен начин на живот“, сподели Нора Караламбева , ръководител на проекта. 
 
Отчетени бяха резултатите от изпълнението на проекта, а именно - осем летни съботи, осем столични локации, 32 танцово-спортни класа, 22 танцови школи, над 8 000 участници и зрители в събитията, дискусионен модул на тема: „Правилно хранене, природосъобразен и активен начин на живот в града“, танцов турнир, както и томбола с награди. 
 
Дейностите по проекта са популяризирани чрез рекламна кампания – 80 рекламни позиции в метровагони, съпроводени от рекламен клип, 20 рекламни ситилайт позиции, над 100 публикации в медии с над 1 млн. души аудитория.
 
Фондация „За Оборище“ проведе на 6 октомври т.г. първо представяне на проект: „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ „Средец“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ „Средец“.
 
На събитието присъства Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави директора и екипа на ОКИ „Средец“  за досегашната им дейност и отбеляза значимостта на това пространство, както и важността на подготвения  проект за преустройство.
 
 По време на представянето присъства Лилия Тошева – Директор на ОКИ Дом на културата „Средец“, Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа, Атанас Маев - ръководител на проекта, Вили Прагер – артист и продуцент в сферата на съвременното изкуство, Гергана Димитрова - Асоциация за свободен театър, арх. Ралица Зортева, координаторите на проекта Ана Петкова и Божидар Емануилов, представители на художествени школи към Дом на културата „Средец“, творци, журналисти и урбанисти.
 
Моделът на проект „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ Средец“ е изготвен на базата на детайлно и структурирано изследване и анализ на настоящото състояние на пространството. Бяха посочени резултати, които включват основната мисия, краткосрочните и дългосрочни цели, основни дейности и примерни модели на управление на ОКИ „Средец“. Според членовете на екипа необходимостта от нов модел на управление на Общински културен институт „Средец“ се обуславя от стремежа на София да се развива като творческа столица, която прилага добри европейски практики в сферата на съвременните изпълнителски изкуства. Нарасналата нужда от обособяването им в център са в основата на разработването на представения модел, който ще даде сигурност и ще допринесе за устойчивото развитие на независимия сектор и културните процеси в столицата.
 
Извода, до който достигнаха участниците в дискусията бе, че преустройството на ОКИ „Средец“ в център за съвременни изпълнителски изкуства и образование има потенциала да го превърне в пилотен модел на общински културен институт, управляван с участие на граждански творчески организации – съвременен модел, доказал ефективността си в редица европейски страни. Архитектурното и управленското му преустройство могат да го превърнат в сцена, която да покрие част от нуждите на гражданите за достъп до съвременното изпълнителско изкуство и разнообразни културни продукти. Същевременно това ще подкрепи дейността на независимите компании и артисти, ще подобри условията за създаване и представяне на експериментални и интердисциплинарни продукции, ще насърчи творческото предприемачество, като в същото време ще позволи запазването и подобряването на образователните функции на института.
 
След официалното обсъждане предстои финализиране на проекта и публикуване.
 
Повече за проект „Синергия- изследване на потенциала на ОКИ Средец“ може да научите тук:
http://zaoborishte.org/sinergiya-izsledvane-na-potentsiala-na-oki-sredets/
 
 Български център за нестопанско право проведе на 5 октомври т.г. обществен форум „Гражданско участие за София”. Събитието се реализира като част от проект „София – модел за отворено управление“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.  Основната цел на проекта е създаване и приемане на ясен и прозрачен механизъм за гражданско участие в процеса на вземане на решения от местната власт. 
 
Във форума се включиха представители на следните заинтересовани страни: общински съветници; общинска администрация, райони и кметства; градска среда и екология; младежки, образователни и социални политики; граждани, граждански групи и бизнес. Сред участниците в обсъждането бяха Евгени Крусев – заместник-кмет на София по транспорта, главният архитект на София арх. Здравко Здравков,  Малина Едрева - Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, Ирина Йорданова - председател на Програмния съвет на Програма Европа,  Лорита Радева –  Председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори,  общинските съветници Михаела Иванова, Марта Георгиева, Михаил Владов и Виолета Тодорова, кметовете на районите  „Люлин“, „Подуяне“, „Искър“ и „Изгрев“.  Водещи модератори на събитието бяха Ива Таралежкова и Диана Андреева от Форум „Гражданско участие“.
 
По време на форума бе потърсено мнението и предложенията на различните групи заинтересовани страни по изработения проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Участниците имаха възможност да споделят своите коментари и да изкажат предложения по три основни въпроса: какво да подлагаме на обществено обсъждане, как да организираме обществените обсъждания и как да се гарантира ефективното гражданско участие в процеса на вземане на решения. Проектът на Наредбата е публикуван и на онлайн платформата Гласът ни (https://glasatni.bg/ ), където в следващите седем дни могат да бъдат изпращани допълнителни коментари и становища по предложената уредба.
 
До края на месец октомври предстои да бъде изготвен окончателният вариант на предложението за наредба, която да уреди механизма за обществено консултиране и гражданско участие в процеса на вземане на решения на ниво Столична община. Взети ще бъдат предвид резултатите от различните форми на консултиране и ще бъдат представени на Столичен общински съвет, заедно с проекта на Наредба.
 
 

Страница 86 от 102

Go to top