На 29 септември т.г. сдружение „СТООС Нетуърк България“  проведе последния от  семинарите по проект „Провеждане на цикъл семинари за иновации в управлението на взаимоотношенията с гражданите …“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район "Средец". Целта на обученията е подобряване бързината и качеството на обслужване на гражданите, както и  уменията за общуване на служителите в администрацията.
 
Модератори на обученията бяха Биляна Георгиева, председател на сдружение „СТООС Нетуърк България“  и Татяна Бояджиева-Еърст, зам.-председател.  На събитията присъстваха представители на Програма Европа – Марина Белчева и Атанаска Лингорска, външни експерти към ПКЕППМС.
 
Служители и мениджъри от различни дирекции (общо 45 човека) участваха в четири целодневни срещи, проведени на 11, 18, 25 и 29 септември. На срещите  бяха обсъдени темите за съвременните промени в сферата на обслужването, свързани с очаквания за повече бързина, качество на услугите и гъвкавост. Тези промени са породени от естеството на бизнеса в света и бурното развитие на технологиите. Лекторите представиха информация за универсалните предизвикателства пред комуникацията и несъзнателните грешки на мисленето, които влияят на възприемането на реалността . Основна  тема беше ролята на емоциите в комуникацията, как те влияят на нашите действия и какво можем да предприемем, за да подобрим емоционалната си интелигентност. Коментираха се казуси от практиката на участниците, като се търсеха решения за трудни ситуации. 
 
Процесът на "дизайн мислене" беше  обсъден като метод, който може да бъде полезен при търсене на нестандартни решения. Дискутира се и практическото приложение на наученото до момента в рамките на работата на служителите. Възможността да бъдат извън традиционното си работно място и да могат да се срещнат със свои колеги в неформална обстановка, помогна на служителите да се опознаят по-добре помежду си.Те оцениха обучението като интересно, полезно и различно,  пълно с изчерпателно представяне на информацията и практически примери. 
 
Предстои финална пресконференция през октомври за официално обявяване на резултатите от изпълнението на проекта. В нея ще участват и служители на район „Средец“, присъствали на семинарите, които ще споделят впечатленията си от обученията и това доколко са успели да ги приложат в ежедневната си дейност. За повече информация следете уебстраницата на район Средец sredec-sofia.org .  
 
Фондация „Промяната“ в партньорство с Фондация „Бизнес Институт“ проведе на 26 септември т.г. Мрежово събитие за участниците и екипа на Академия за социални предприемачи в рамките на проект „Второ издание на Академия за социални предприемачи“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Темата на събитието беше пряко свързана с дискусиите във второто издание на Академията, а именно: как да разберем дали един продукт е готов за пазара и как да се постигне значима социални промяна, изграждайки устойчив бизнес модел.
 
Лектори на събитието бяха Таня Миткова, основател на компанията ClaimCompass и Ашод Дерандоян, председател на Фондация "Заслушай се". На срещата присъства Анелия Атанасова, експерт мониторинг на Програма Европа.
 
Форматът срещна социален предприемач и предприемач от класическата предприемаческа eкосистема, за да обменят опит,  да дадат съвети, да покажат мотивация и да създадат възможност за бъдещи партньорства.
 
След лекцията имаше отворена дискусия, на която се обсъждаха въпросите: ако продуктът цели решаването на социално значим проблем дали се променят подходът и залогът, както и как да чувстваш, мислиш и действаш изцяло в синхрон с клиента, за да може продуктът да реализира максималния си бизнес потенциал и социално добавена стойност. Над 30 души присъстваха на събитието и участваха активно в отворената дискусия.
 
 
АБУЖЕТ – Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма проведе на 26 септември т.г. втора среща-дискусия по проект „Европейска интеграция за уязвими групи софиянци“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Младост“ и   Регионална организация „Света София” към Съюза на инвалидите в България. Домакин на срещата  бе районната организация „Приятели“, в която членуват над 300 души от 15 села в район „Нови Искър“. 
 
Целта на проекта е да включи  хората с увреждания в общественото обсъждане на българското председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. и да предостави компетентна информация за европейските социални политики и инициативи в полза на хората с увреждания. 
 
Модератор на дискусията бе Пламен Старев, секретар на УС на асоциацията. Д-р Гергана Радойкова, главен асистент в катедра „Политология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, представи значението на Председателството на Съвета на ЕС за страната. През първите шест месеца на следващата година България не само ще участва във вземането на важни решения, свързани с бъдещето на Съвета, но и ще направлява този процес. Според д-р Радойкова не вземането на решения е най-важното, първостепенни са резултатите от тези решения. 
 
Необичайно бе представянето на втория лектор – Александър Иванов. Той по рождение е глухоням. Никога през живота си не е чувал, но може да разговаря по всякакви теми. „Тайната“ е, че той ползва жестомимичния език.  Александър е съосновател и заместник-председател на фондация „Заслушай се“. Той и съмишлениците му са насочили усилията си за „равен достъп“ на всички граждани, като за целта  разработват или участват в разработването на различни програми, целящи разрешаване на  проблемите, пред които са изправени.   Сред целите им е създаването на кол-център, чрез който жестът ще се превръща в писмен текст. 
 
По проекта предстои още една дискусия, която ще се проведе в средата на октомври. След нея АБУЖЕТ ще изготви сравнителен анализ на добрите практики за хората в неравностойно положение. Той ще бъде разпространен сред ангажираните местни власти и ще достигне до всичките 32 клуба на столичната организация на Съюза на инвалидите, както и до други заинтересовани страни.
 

Страница 9 от 53

Go to top