На 15 юни 2018 г. се проведе среща на екипа на проект „По пътя на храната и културата на София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 г. от Сдружение „Храна за Култура“. 
 
Проектът има за цел да запознае посетителите на града с културните и кулинарни обекти на столицата чрез представяне на „вкусни маршрути“ в един разбираем пътеводител за опознаване на града. На срещата беше обсъден процесът на изпълнение на проекта, свършената до момента работа, както и оставащите занапред дейности. 
 
В рамките на Българското председателството на Съвета на ЕС в столицата беше проведено допитване чрез анкети към посетителите на града. В резултат на това бяха получени отговори от независими и обективни  гости на София. Целта на въпросите в предоставените анкети бе да анализира нагласата на чуждестранните туристи към града по отношение  нивото на ориентираност,  достъпност, запознаване с културните обекти, ориентиране в заведения за хранене и други. По този начин екипът успя да събере актуална информация за това какво търсят туристите в София, както от гледна точка на исторически забележителности, така и на видове заведения за хранене.
 
По време на срещата бяха обсъдени резултати и препоръки, събрани  чрез анкетите, които в последствие ще бъдат приложени при създаването на културните и кулинарни маршрути. След финален подбор на заведения, отговарящи на типовете кухня, към които посетителите на града имат интерес и селектирани културни обекти, съобразени с предпочитанията на анкетираните, бяха обособени финалните три маршрута на картата, която проектът има за цел да изготви. 
 
Картата с маршрути се очаква да бъде представена в началото на месец септември на официално събитие, на което ще бъдат презентирани и част от обектите, включени в нея.
 
На 9 и 10 юни  2018 г. се проведе състезание по дебати на английски език за ученици  “Купа София 2018” по проект „Аргументирай Европа“, който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Асоциация „Дебати – България“, в партньорство с Център за култура и дебат „Червената къща“. 
 
Шестнадесет отбора  от представители  на  29 софийски училища премериха сили в предварителните дебати.  След квалификационните кръгове, проведени в 164 Испанска езикова гимназия “Мигел де Сервантес”, за финала се класираха  смесеният отбор на Първа и Втора английска езикова гимназия  и смесеният отбор на Американския колеж и Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука”. 
 
Темата на финала беше обвързана с разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. В отрицаващия отбор на финала се състезаваха Стефан Караджов (1 АЕГ) , Валентина Великова (1 АЕГ) и Ани Попова (2 АЕГ), а в утвърждаващия отбор бяха Даниел Георгиев (Американски колеж), Моника Беркова (НГПИ “Св. Лука“)  и Мартин Мавров (Американски колеж). След дискусия, съдийският панел отсъди в полза на утвърждаващия отбор и те грабнаха отличието на “Купа София 2018”.
 
В категория “Най-добър говорител” победителка е Ани Попова от Втора английска езикова гимназия, на второто място е Кристия Навущанова от Американския колеж и трета е Жанин Ал-Шаргаби от Първа английска езикова гимназия. 
 
Всички победители бяха наградени от Михаела Иванова – общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“.
 
Фондация „Мини Арт“   проведе на 7 юни 2018 г.  конференция на тема „Методология на Социалния цирк“. Дейността е част от проект „Социален цирк“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с район „Надежда“, Сдружение „Деца и юноши“ и Френски Институт.
 
Лилия Христова, обществен посредник на територията на Столична община, поздрави присъстващите и изказа задоволство от работата на фондацията по повод реализираните представления за деца от социални домове в квартал „Надежда“ и затвора за малолетни ЗО „Кремиковци“. Тя сподели мнение, че социалният цирк има място и роля в живота на София. 
 
Гости на събитието бяха артистите от  „Cirkus Tværs“,  Дания. Те разказаха за  своя опит в изпълнението на социални циркови проекти, чрез които младите хора срещат добри примери на морални ценности и откриват, че могат да направят много повече, отколкото мислят.
 
По време на конференцията Гео Калев, учредител на  Фондация „Мини Арт“  представи екипа на проекта: цирковите артисти, психолози и фотограф.  Модератор на събитието бе Галина Риом-Ройбек от Дания. Тя разказа за  пилотния проект „Социален Цирк“, част от Мини Арт Фест 8, чиято основна  цел е да развие практики и да даде нови възможности пред цирковата педагогика за деца и млади хора в град София. „В партньорство с датския цирк ТВАС постигаме тази цел, като в бъдеще планираме да изградим постоянен Социален Цирк в столицата, който да предлага артистична и социална услуга от ново поколение“, сподели Гео Калев. Социалният цирк е иновативен подход за образование и  интеграция на деца, млади хора и възрастни със затруднения. Стартирал преди повече от 30 години в Европа като експериментален проект, той е вече утвърден метод в държави от цял свят. Работата с него е социална, физическа и артистична дейност, която се фокусира върху създаването на подходяща за комуникация и  интеграция среда.
 
В рамките на конференцията Фондация „Мини Арт“  представи своята дългосрочна визия и план за действие до 2020 г., както и книгата, създадена по проекта -  „Социален Цирк за Надежда“.
 
По време на дебата за ползите  и добрите практики при провеждане на циркови занятия се включиха представители от районната администрация  и социалните домове в район „Надежда“. Всички те се обединиха около идеята, че Социалният цирк е процес на обучение в редица умения, които изграждат мрежа за подпомагане, имаща за цел да промени обществената и лична нагласа на деца в уязвимо положение и да ги интегрира в обществото по-успешно, като гарантира здравословна психологическа среда и традиция за развиване на умения в областта на цирковото изкуство.
 

Страница 9 от 78

Go to top