На 16 септември т. г. беше проведено публично представяне и обсъждане на икономическия профил на квАРТала. Проект „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма „Европа“ 2018 от Институт за пазарна икономика (ИПИ).
 
На събитието присъстваха Николай Стойнев – заместник председател на Столичен общински съвет, Председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Васил Цолов – кмет на район „Оборище” и представители на заинтересованите страни, ангажирани с развитието на един от историческите квартали на София. Основните изводи от проучването и данни за развитието на творческите индустрии в квАРТала бяха представени от Петър Ганев – старши изследовател от ИПИ и ръководител на проекта, Валентин Вълканов – от Алфа Рисърч, както и от представителите на „квАРТал колектив”: арх. Христина Каменова –  Дружество „Архитектурно наследство” и Александра Генова – „Сдружение за градски читални”. 
 
През последните три години в средата на месец септември в София се провежда „квАРТал Фестивал”, който има за цел да представи огромния потенциал и богатото културно наследство на стария еврейски квартал в столицата – един от най-колоритните и интересни райони от близкото минало на София. Фестивалът е на практика витрина на по-общите усилия за развитие на пространството между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Васил Левски” и бул. „Княз Александър Дондуков”, известно като „квАРТала”, и превръщането му в творческия квартал на столицата. 
 
Петър Ганев от ИПИ и Валентин Вълканов от Алфа Рисърч представиха множество данни от полево проучване, целящо да разкрие процесите в квАРТала. Преброяването на обектите показва, че в рамките на квАРТала са откроени малко над 1 000 обекта, като близо 200 са тези, които придават характерния облик на района. 
 
В рамките на изследването на ИПИ и Алфа Рисърч бяха проведени и анкети със собственици и управители на 80 обекта в квАРТала. Анкетите разкриват, че ¾ от анкетираните виждат потенциал в развитието на района като творчески квартал, а бъдещите планове на близо половината (48,2%) от собствениците и управителите на търговски обекти в квАРТала разчитат на това, че районът ще се обособи като творчески квартал на София.
 
На събитието бяха представени бъдещите планове за развитие на квАРТала от страна на „квАРТал колектив”, като бяха обсъдени и основните предизвикателства пред района, в т.ч. опазването на архитектурното наследство, проблемите с инфраструктурата, липсата на достатъчно зелени пространства и др. Общото мнение бе, че въпреки предизвикателствата, квАРТалът привлича все по-голям интерес и има потенциал да се превърне в арт зона и квартал на творческите индустрии. 
 
На 10 октомври т.г. беше проведена заключителна пресконференция, организирана в рамките на проект “София – Не подминавай, а опознавай”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Фондация „Деца с проблеми в развитието“, в партньорство с Район „Студентски“.
 
В събитието взе участие зам.-кмета на район „Студентски“ Велина Белева, както и експерти от районната администрация. Присъстваха директори на детските учебни заведения в района и екипа на проекта
 
По време на пресконференцията беше представен отчет на проекта - неговите цели, изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати. Основен фокус на проекта е осъществяването на информационна кампания, която да предложи помощ и подкрепа на родителите на деца в норма за това как да общуват коректно с децата си относно различията на хората със специални потребности.
 
В приятелска и креативна атмосфера беше дискутирана информационната кампания и отзвука от нея. Анита Кънчева, ръководител на проекта, запозна участниците с резултата от проведените срещи и различния подход към родителите, използван за всяка от тях. Анализът показва, че присъствието на деца със специални потребности в съответното детско заведение или конкретна група в детската градина, повишава многократно интереса и активността на родителите на останалите деца към темата на проекта. Същият извод произлиза от друг подход, използван в кампанията – включване в срещите на деца с и без специални потребности, заедно с техните родители.  През общите игри и преживявания те приемат с лекота и много позитивна емоция процеса на интеграция. Създаденият за целта на проекта кратък наръчник с практически съвети за родители беше посрещнат с изключителен интерес от всички социални групи и организации, участвали в кампанията /местна власт, специализирани институции, педагози, родители и НПО/. В хода на проведените събития многократно беше подчертавана необходимостта от подобни информационни материали на достъпен език. Всички, над 250 участници в кампанията споделят, че в резултат на проведените срещи се чувстват по-уверени и подготвени да дискутират тази трудна тема с децата си.
 
Директорите на детски заведения в района изказаха  мнение, че тяхното включване в интеграционния процес е абсолютно задължително и предложиха идеи за допълнителни действия, тематични събития и различни активности, чрез които да продължи устойчивото развитие на проекта, както и разширяване на възможностите за подкрепа на родителите при възпитаването на толерантност и емпатия към хората с увреждания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 19 септември т.г. Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ проведе семинар на тема: „Фермерските пазари – настояще и бъдеще“, който е част от дейностите по проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и район „Красно село“.
 
Целта на семинара бе да обсъди настоящето и бъдещето на фермерските пазари като възможност за продажба на храни и продукти от малки земеделски и занаятчийски производства. Управителят на „Биоселена“ д-р Стоилко Апостолов сподели опита на фондацията в организирането на фермерски пазар – седмичният фестивал пред Министерство на земеделието, храните и горите, осъществяван с  подкрепата на Програма „Европа“ на Столична община за втора поредна година.
 
Сигурност, доверие, облекчени процедури - това бяха ключовите думи в дискусията за бъдещето на фермерските пазари. Сигурност, за да е ясно бъдещето на фермерските пазари, които вече са се доказали като успешни. Доверие, за да има ясни изисквания за участие във фермерските пазари само на регистрирани производители, което е гаранция за доверието у купувачите. Облекчени процедури- необходимост от унифицирани и облекчени правила за организирането на фермерски пазари.
 
„Над 26 хил. лв. са необходими за организирането на пазар на улицата. Разходите включват шатри, маси, хладилни витрини, покривки, разклонители, лампи и др. Досега са организирани общо 62 събития на Фермерския  фестивал. Участниците от „Произведено във фермата“ са общо 52-ма от 28 населени места в цялата страна, като  30 са постоянните участници. Всеки производител подписва договор и правила за участие в провеждане на пазарите“, сподели в презентацията си д-р Апостолов.
 
По време на  семинара  представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Столична община и Българска Агенция по Безопасност на Храните, представители на организатори на фермерски пазари в София и други градове, както и производители се обединиха около нуждата от изработването на ясни правила за фермерските пазари.
 
В дискусията бяха повдигнати важни въпроси относно създаването на  дефиниция за фермерски пазар, както и за фермерски продукт, за нуждата от критерии за участие, за необходимостта от гарантиран контрол и самоконтрол на пазарите, както и от промяна на таксите (търговска площ, а не покрита площ).
 
Макар и бързо развиващи се през последните пет години, фермерските пазари в страната се броят на пръсти и са основно в по-големите градове. Сред тях са София, Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Хасково. Потенциалът  обаче е по-голям, заради интереса и растящия брой регистрирани производители. Затова и нуждата от ясни, унифицирани правила, както и подкрепа за развитието им, е наложителна.
 
В края на дискусията бе премиерата на филм за Фермерския фестивал, направен по проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“.
 

Страница 9 от 86

Go to top