На 12 октомври т.г. в заседателната зала на хотел „Рударци“, с. Рударци, АБУЖЕТ – Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма, в партньорство с Район „Младост“ и РО „Света София“ към Съюза на инвалидите в България проведе последната от трите срещи-дискусии  на тема «Ползата на България от Председателството на Съвета на ЕС» по проект „Европейска интеграция за уязвими групи софиянци“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017. 
 
Участваха председателите на 32-те районни дружества и клубове и членовете на Управителния съвет на Съюза на инвалидите в България.  Регионалната организация „Света София” обединява над две хиляди души със зрителни, слухови, опорно-двигателни и други увреждания на територията на София и околните кметства. 
 
При откриването на срещата, водещата Милена Димитрова обяви, че журналистите не могат да решават проблемите на хората, но могат да им дадат гласност, да ги направят публични и по този начин да предизвикат отговор от отговорните институции.
Юристът Пламен Абровски, работил пет години в Представителството на България в Брюксел, отлично познаващ процесите на работа в европейските институции, представи подробна информация за същността и важността на Председателството на Съвета на ЕС за страната, която ще бъде негов домакин през първите шест месеца на 2018 г. Лекцията бе разнообразена с интересни примери за работата на Председателството.
 
Особен интерес за хората с увреждания бе представянето на доц. Морис Гринберг, преподавател по когнитивни науки в НБУ и председател на фондация "АСИСТ - помагащи технологии". Доц. Гринберг координира дейността на фондацията по една много сериозна, революционна в световен мащаб разработка. Целта е хората с тежки физически увреждания (деца и възрастни), които вече използват системи за помощ чрез компютър, да повишат ефективността на използването им и по този начин да имат по-голяма възможност за развитие и себереализация. 
 
Доц. Морис Гринберг демонстрира възможностите на новите технологии с редица примери - как може да се управляват редица процеси, както и да се ползва компютър само с поглед. Акцентира се, че е важно хората с тежки физически увреждания, които са приковани към инвалидни колички, отрано да започнат да  използват новите помагащи технологии, за да не се губят цели етапи от живота им.
 
Масовото използване на новите технологии е довело да рязко намаляване на цената на тези устройства и на програмите за работа с тях. 
 
На 10 октомври т.г. в Чешкия център в София се проведе дискусия на тема „Камбаните и тяхното място в паметта на София“, организирана от фондация „Спаси България“ в партньорство с район Панчарево, Чешкия център и Националния учебен комплекс по култура (НУКК)-Италианския лицей в Горна баня. Дискусията се провежда в рамките на проект „#СподелиКамбаните - проект за облагородяване и социализация на монумента Камбаните и околното парково пространство”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Около 40 души, заинтересовани от историята и бъдещето на монумента до Младост 4, присъстваха на събитието, заедно с представители на местната власт, на НУКК – стопанин на Камбаните, на неправителствени организации, както и архитекти в областта на паметниците на културата.
 
Христо Илиев, управител на фондация „Спаси България“ откри дискусията с преглед на състоянието и историята на Камбаните, както и с подробно обяснение на дейностите, залегнали в проекта по Програма Европа 2017. Последваха изказвания на Милена Каменова - архитект, специалист по културно-историческото наследство и изпълнител на орто-фото и гедозическото заснемане на Камбаните; Димитър Димитров - член на Free Sofia Tour; и Румен Доновски - зам. директор на НУКК. На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
Арх. Каменова засегна важността на монумента като ценност, за която София трябва да се грижи. Според Димитър Димитров наследството ни от времето на социализма е интересно за чужденците, но за съжаление достъпът до Камбаните не е добре уреден, за да може да се организират успешно и ефективно групи с туристи. Въпреки това Камбаните имат изключително голям икономически потенциал, който не е оползотворен. Румен Доновски разказа интересни и слабо познати факти за монумента от последните 25 години - периодът, в който Италианският лицей е стопанин на парка „Знаме на мира“ и монумента Камбаните.  
 
В последната част от събитието се проведе широка дискусия с всички присъстващи в залата, засягаща редица проблеми на монумента и парка около него, като участниците дадоха и редица добри идеи за бъдещото му стопанисване и развитие. Дадена бе идеята да се изготви правилник от страна на Министерство на културата за това кой има право да поставя камбани на монумента, тъй като в последните години се поставиха множество камбани, които не са на държави, а на частни лица или организации. Изтъкна се факткът, че Камбаните са най-големият перкусионен инструмент в страната, а може би и в Европа. По своята същност пък монументът няма аналог не само на континента, но и в цял свят. Предложено бе, също така, да се направи подробен устройствен план на целия парк, за да се възпрепятства бъдещо застрояване на неговата територия, а след това да се организира и конкурс за цялостен проект за поддържането и развитието на парка и монумента без да се променя оригиналният му вид.
 
Дискутираните теми ще бъдат отразени в документ - пътна карта при приключване на проекта.
 
Фондация „Изкуството и детето“ представи на 10 октомври т.г. в централното фоайе на Националната галерия Квадрат 500 завършваща изложба по проект „Иновации в музея“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Изложбата бе открита от Слава Иванова, директор на Националната галерия. Тя сподели с всички над 80 гости на събитието своята висока оценка за успеха на проекта и изрази радостта си, че галерията е домакин на инициативата. На откриването присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа, която поздрави присъстващите и изрази подкрепата на Столична община към таланта и успеха на децата-участници. Боряна Занова, председател на фондация „Изкуството и детето“ благодари на децата и техните родители. Тя подчерта, че с реализирането на този важен и значим проект екипът на фондация „Изкуството и детето“ постави началото за създаване на фонд от произведения за бъдещ Музей на детското изкуство. На завършващата проекта изложба гости бяха Весела Христова-Радоева, ръководител отдел „Комуникации“ на Националната галерия, Яна Братанова и Сиана Минева, част от екипа на отдел „Образователни програми“ на Националната галерия, Албена Мерджанова, зам. директор на Национален Дворец на децата, директори на училища, читалища, учители и ръководители на школи по изкуства за работа с деца. 
 
Направено бе заключително представяне на инициативата като бе изтъкнато, че „Иновации в Музея“ е проектът, който успя да провокира младите хора да участват активно в търсене на път за подобряване  визията на нашата столица и превръщането й в по-добър, интелигентен, съвременен град. Реализацията на проекта  насърчи разбирането, че творчеството и иновациите могат да  допринесат за личностното, културно, икономическо и социално развитие. Идеята привлече младите хора и децата на столицата, показвайки им как чрез използваните от всички тях нови технологии и приложения в съвременните средства за комуникация, чрез  виртуалното, изкуството става изключително достъпно. Познатите софтуери, които те използват, им помогнаха свободно да експериментират и творят, прилагайки добри европейски практики.
 
На събитието бе представена  новосъздадената  интернет платформа – www.museuminnovations.eu,  която реализира една от поставените дългосрочни цели за бъдещ Музей на детското и младежко изкуство. 
 
Интерпретациите на пейзажи от София на 25 деца от различни софийски училища могат да бъдат видяни до 16 октомври на изложбата в централното фоайе на Национална галерия Квадрат 500.
 

Страница 9 от 56

Go to top