На 10 ноември т. г. Фондация „Българска памет“ в  партньорство с  Район „Лозенец“ на Столична община  организираха пресконференция, на която представиха двуезичен наръчник за дигитални технологии и предприемачество. Събитието е част от проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
На пресконференцията присъства Любомир Дреков – кмет на район Лозенец.
 
Двуезичният наръчник ще бъде разпространен във всички училища в столичния район и ще бъде практично и полезно пособие за учителите, които искат да интегрират дигиталните технологии и предприемачеството в методите на преподаване и процесите на учене, протичащи в класната стая, а така също ще бъде свободно достъпен и онлайн на www.bgmf.eu.
 
Любомир Дреков и Живко Костуров от  Фондация „Българска памет“ обобщиха резултатите от реализирания проект.  Сподели се мнението, че в днешния конкурентен свят, шанс за професионална реализация имат хората с интердисциплинарни познания и умения. Това значи, че трябва да са технически грамотни, да притежават нюх към бизнес тенденциите и сериозни предприемачески нагласи.  
 
И тук българските училища се изправят пред предизвикателството да съчетаят традиционното с новото и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на трудовия пазар и на новото „.NET поколение“, което чрез дигиталните технологии опознава и преживява света. Това е и причината Фондация „Българска памет“ да развива проекти, които подпомагат дейността на българското училище и изграждат мост между технологиите и образованието за новото „.NET поколение“.
 
На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Прогрма Европа.
 
На 10 ноември т,г,  в рамките на годишната конференция „Качествено образование за всяко дете“, Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с  Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и  2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ проведоха специалния панел  “Дигитализиране на образованието?” като част от проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Гости на събитието бяха  Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката  и Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение и член на Комисията за иновативните училища към МОН.
Събитието започна с презентация на Иван Господинов, председател на „Образование без раници”, относно резултатите от пилотното прилагане на Кан Академията в двете партньорски училища. 
 
Емилия Богданова, директор, и Петранка Димитрова, учител по математика от Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, както и Елеонора Лилова, директор, и Галина Тимова, начален учител от  2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ като част от екипа - партньор на изпълнителя на проекта участваха активно във възникналата  дискусия.  Те  подчертаха различните ползи от използването на Кан Академията за учебния процес, като например моментната обратна връзка за учениците, възможностите за индивидуална работа с всяко дете, множеството практически задачи. 
 
Деница Сачева коментира ангажимента на МОН за повече електронно образователно съдържание и осигуряване на хардуер и интернет свързаност на училищата в страната, желанието за повече диалог с всички заинтересовани страни (вкл. НПО и бизнеса), както и позиционирането на темата образование по време на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.
 
Дискусията, в която активно се включи и аудиторията, засегна още теми като недостига на време и натовареността на преподавателите, необходимостта дигитализацията на учебния процес да започва с разбиране от администрацията на училищата. Бе изслушана и гледната точка на учениците.
 
На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа
 
На 9 нември т.г. в Генератор -  новото пространство за срещи, иновации и креативни процеси, Сдружение „Аз обичам водата“ в партньорство със Сдружение „Горичка“ представи финалната част на проект „Водна култура“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Срещата се водеше от Антоанета Салфидж – Председател на УС на Сдружение „Аз обичам водата“. Събитието посетиха представители на печата – Десислава Лещарска от в-к Капитал, представители на бизнеса, като Йоанна Митова от Metta  и други, заинтерисовани от съдбата на минералната вода в гарада ни.
 
Не е тайна, че  София е дом на над 31 извора и е единствената столица в Европа с всички видове минерална вода. Това е невероятно богатство за града , но не е достатъчно оценено - използват се едва 15-20%. Още повече, самото възникване на София в древността се дължи на обилните, топли минерални находища и историята на града ни е пряко свързана с лечебните свойства на водата. 
 
Заедно със съмишленици по темата за използването на минералните води на София, екипът на сдружението  представи идеен проект за развитието на източниците на минерална вода в града. Идеята  на Десислава Кирова се базира на данни за прекомерното използване на пластмаса. Според организация «За земята» например, в София едва 30% от съдържанието в контейнерите за разделно събиране, се рециклира. Почти всичко останало, тоест над 2/3, заминава към циментовите пещи за изгаряне, или се депонира, защото не е годна за рециклиране.
 
От друга страна, на фона на осем каптажа има само пет чешми,  т.е. много нереализиран минерален ресурс. Предложението  на  Десислава Киркова – спечелила на екипа на проекта  е да се създадат автомати за връщане на пластмасови бутилки, след което на базата на получени точки се получава стъклена бутилка за постоянно ползване.
 
Прокетът би ангажирал  бизнеса  за изграждане на автомати и поставянето им например в магазини за хранителни стоки и да се инвестира част от събраните средстава в облагородяване на минералните извори на София. Но най-вече - вниманието на гражданите, които давайки пластмасови бутилки за преработка, да инвестират в нова инфраструктура за достъп до изворите, но и самите те  да бъдат мотивирани с депозит за подарък или намаление в търговската верига.
На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа
 

Страница 8 от 62

Go to top