Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации организира на 27.06.2018 г. в официалната зала на Район «Нови Искър» на Столична община  обществена дискусия на тема: Приоритети, ползи и ролята на България като страна-домакин на председателството на съвета на ЕС. 
 
Дискусията се проведе в рамките на изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на знанията и активността на гражданите от периферните райони при реализация на публичните политики в съответствие с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС“, финансиран по Програма Европа 2018 на Столична Община. 
 
На дискусията присъстваха 50 представители на районната администрация, нестопански организации, клубове, читалища и училища, които се запознаха с резултатите от изпълнявания проект по Програма Европа 2018 както и дискутираха относно ролята, ползите и конкретните резултати от Българското председателство на Съвета на ЕС. 
 
Модератор на събитието бе Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации.
 
На 27 юни 2018 г. в Резиденция "Анастасия" се състоя заключителната пресконференция  във връзка с проект "Бъди Зелен = Бъди Модерен = Бъди Европа" на фондация "Българе" , който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018. 
 
Основната цел  на проекта бе поощряване на креативността на младите хора - ученици от столичните училища по изкуствата и разкриване на иновативния им потенциал чрез изработването на модели с цел опазване факторите на околната среда и използването на отпадъците като ресурс. 
 
Всяко едно училище изработи арт-инсталация от отпадъчни материали, представяща всяка една от 28-те държави, членки на Европейския съюз. 
 
Учениците от 144 Средно училище "Народни Будители" представиха чрез своите проекти България, Румъния, Унгария, Австрия и Германия. 
 
Децата от Национално Средно Училище "София" направиха инсталации за Дания, Естония, Ирландия, Чехия и Швеция. Националната Гимназия за древни езици и култури работи над Белгия, Великобритания, Словакия, Словения и Финландия. 
 
Учениците от НПГППФ разработиха в своите проекти Литва, Латвия, Люксембург, Полша и Румъния.
 
С най-много реализирани проекти бяха децата от НУКК - Горна Баня. Под вещото ръководство на художника Иван Яхнаджиев те представиха Гърция, Испания, Португалия., Франция, Хърватия, Кипър, Италия, Малта и Холандия.
Експозицията беше официално открита на 9 май 2018 г. в тържествената зала на НУКК - Горна Баня.
 
На всички деца, участвали в изработването на  тези арт-инсталации бяха раздадени почетни грамоти. 
 
На събитието бе прожектиран и филма на In LIFE телевизия , отразяващ всеки един етап от реализацията на проекта.
 
 
Фондация „Заедно в час“ проведе на 20 юни 2018 г. заключителна конференция по проект “Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи” , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
По време на събитието бяха представени подробности около осъществяването на проекта, а всяко едно от 13-те училища, взели участие в него, сподели резултатите от дейностите с над 200 ученици. Модератор на дискусията бе Екатерина Граменова - ръководител на проекта. Участниците бяха поздравени от Гергана Ефремова - мениджър институционални партньорства във Фондация „Заедно в час“.Представителите на училищата разказаха за своя подход при избора на интерактивни дейности, които са реализирали с учениците си. Сред тях бяха симулация на български и европейски парламент, изследователски задачи за запознаване с европейските институции, решаване на казуси, свързани с гражданските права и интерактивна викторина за Европейския съюз.
 
Целта на проекта бе да подкрепи учителите в развиването на  конкретни умения за работа със своите ученици при овладяване на  трайни знания и умения за гражданско участие и сътрудничество с институции на различни нива. Акцент в обучението за учителите беше как да преподават по атрактивен и интерактивен начин, за да повишат мотивацията на учениците и да представят ясно връзките в работата на институциите на местно, национално и европейско ниво. 
 
Училищата, включени в проекта, са ПГАВТ "А. С. Попов", ЧСЕУ “Дрита", 18 СУ "Уилям Гладстон", 40 СУ "Луи Пастьор", 51 СУ "Елисавета Багряна", 61 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", 81 СУ "Виктор Юго", 97 СУ "Братя Миладинови", 104 ОУ "Захари Стоянов", 105 СУ "Атанас Далчев", 139 ОУ "Захарий Круша", 170 СУ “Васил Левски” в Нови Искър и 202 ОУ "Христо Ботев" в с. Долни Пасарел.
 
По време на конференцията учителите не само учиха взаимно, но и откриха връзки с другите проекти по Програма “Европа”, чиито  продукти ще им  помогнат  да продължат да развиват гражданската грамотност у учениците си.
 
 

Страница 8 от 79

Go to top