Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността - щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“ и 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, на 12.04.2019 г. в училището се състоя семинар на тема: “Агресията в училищата и как да избегнем езика на омразата“ с ученици.

Искаме е да бъдем полезни на децата, родителите и техните преподаватели с образователна лекция и диалог за агресията, заявиха изпълнителите на проекта от фондация „Слънчеви пътеки“. Директорът на училището, Надежда Николчева заяви, че в днешно време не е лесно да се противодейства на лошите прояви, особено сред подрастващите и бе категорична, че учители, родители и цялата общественост трябва да са загрижени за доброто възпитание и взаимното уважение.

Пред над 50 петокласника психологът, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ Христо Монов се спря подробно на корените и тайните на агресията. Той подчерта, че отношенията между хората са твърде сложни и затова при общуването трябва да се цени другия човек. Г-н Монов дискутира с децата темите за вербалната агресия, честото използване на социалните мрежи и интернет. Учениците споделиха, че ползват новите технологии, но не отделят прекомерно много часове пред екрана на телевизора или таблета.

Психологът подчерта причините, които спомагат за агресията. Една от тях са новинарските емисии с проява на агресия. “Ние сме онова, което виждаме и чуваме“, каза той. И допълни, че младежите не винаги имат представа за действителността и могат да бъдат подведени да имитират герои от филми или екшъни, което понякога е фатално. Г-н Монов посъветва учениците как да контролират агресията, как да не правят онова, което не искат да им бъде причинено. Психологът бе категоричен, че спортът тушира агресивното поведение и учи на добри взаимоотношения.

Петокласниците питаха и се вълнуваха от въпроси, свързани с причините за лошите и негативни връзки между хората. Като важен фактор за възпитанието и добрата среда, г-н Монов изтъкна спокойната семейна атмосфера и разговорите у дома.

В края на семинара на всеки ученик бе раздадена книжката „Усмихни се“, с информация как да потърсят спешни отговори на техни проблеми.

В събитието взеха участие и координаторът на Програма „Европа“ Деница Боева, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви към Район „Слатина“, учители.

Със свое решение № 169 от 28.03.2019 г. Столичният общински съвет единодушно и с пълно мнозинство прие Отчета за изпълнението на Програма Европа през 2018 г.

През 2018 г. Програма „Европа“ беше реализирана за десета поредна година с цел да подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на Република България в Европейския съюз.

Във връзка с Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. приоритетните области имаха специфична насоченост, а именно: София – град-домакин на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Общо 33 бяха финансираните организации по Програмата. По различните проекти като партньори на бенефициентитесе включиха активно районите на Столична община – „Възраждане“, „Триадица“, „Сердика“, „Студентски“, „Слатина“, „Красно село“, „Надежда“, както и кметството към Столична община – Мировяне. Активно партньорство осъществиха и общинският културен институт на СО-ОКИ „Искър“, Столична библиотека, Регионалния исторически музей – София, НУКК в Горна Баня. Беше продължено и изключително полезното партньорство с чуждестранните културни центрове от европейската мрежа EUNICФренски институт в България, Гьоте институт, Чешки център, Институт Сервантес.

Множеството събития на подкрепените от Програма „Европа“ 2018 тридесет и три организации успяха да привлекат и въвлекат в духа на Европа гражданите на София, да ги приканят активно да участват и да се включат с техни предложения, да им дадат поле за изява на идеи и таланти. Реализирането на всички проекти допринесе за успешното провеждане на събития свързани с Българското председателство.

В края на 2018 г. беше дадено и началото на пилотното издание „Акселератор Стартъп София“ за финансиране и подкрепа на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на СО, който да допълва и доразвива Третата от приоритетни области на Програма „Европа“ 2018 като съвместна платформа между Програма „Европа“, Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

На 08.04.2019 г. в 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” учениците и учителите се запознаха с целите и дейностите по проекта „Демокрацията днес, за да я има утре“, изпълняван от Института за изследвания и реформи в партньорство с училището, Район Искър. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма “Европа” 2019.

Учениците проявиха интерес, ангажираност и готовност да научат повече за това какво означава да са активни граждани. Целта на проекта е обогатяване на формата за гражданско образование в училището, чрез популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси посредством възпитаване на „активни граждани”. Чрез интерактивно, изцяло базирано на ролеви игри, казуси и примери дейности, на база на съвременни методи за неформално учене, ще бъдат засегнати темите за разбиране на разлика между политика и политики; как да се разпознават фалшиви новини; как се справя с предразсъдъците и разликата в разбиранията; как се прави политика с ежедневните си избори.

Страница 8 от 92

Go to top