Проект на Сдружение “Образование без раници” в партньорство с 2 СУ „Акад. Емилиян Станев” и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”  предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на образователната платформа Кан Академия (Khan Academy).
 
Дейността е част от проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“, който се изпълнява с  финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
През изминалата седмица в двете партньорски училища се проведоха обучения, на които  ученици научиха повече за Кан Академията, имаха възможност да тестват и работят заедно онлайн и да трупат "енергийни точки", докато учат. 
 
На вечерни срещи с родители бе обсъдено защо Кан Академията е най-добрият образователен сайт в света и как “всеки може да научи всичко!” с правилната нагласа към учебния процес. На събитията присъства представител на Програма Европа – Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
За всички останали заинтересовани родители на 28 октомври, събота, от 10:00 до 13:30 ч. във ВУЗФ (Висшето училище по застраховане и финанси, кв. Овча Купел) предстои открито събитие “Само за родители” (вход свободен след регистрация). Ще бъдат представени възможностите на Кан Академията, като най-добрия и пълен инструмент в света, насърчаващ децата да развият практически умения и да учат със своето собствено темпо по един интересен начин, позволяващ контрол и наблюдение върху прогреса им от страна на учители и родители. Включени са и лекции за това как да променим нагласите към ученето, как да изградим желание за постоянно развитие у децата, както и тематики, като дигитална грамотност и сигурност. Регистрацията за събитието е достъпна тук.
 
На 19 октомври т. г. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Съюзът на урбанистите в България, в партньорство с Район „Средец“ и УАСГ проведе втора работилница  на тема „Прилагане на градски стандарт“ по проект «Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда», който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017. 
 
В събитието се включиха представители на Столична община (Направление „Архитектура и градоустройство“, район „Лозенец“, район „Възраждане“, „Визия за София“), на граждански организации, работещи по темите за градската среда, проектанти в сферата на градската урбанистика. На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
Програмата на работилницата предложи комбинация от презентации и семинарни занимания. Екипът, изпълняващ проекта представи разработеният до момента продукт – структура на градския стандарт, наблюдение и картиране на средата, уеб-базирана географска информационна система. 
 
Участниците бяха поканени да изразят мнение по необходимостта от включване на предложени показатели в структурата на стандарта, да зададат своя оценка по критерии на изследваната част от градската среда, да коментират бъдещото развитие и приложение на стандарта. 
 
Получените резултати от работилницата ще бъдат отчетени и интегрирани към крайния продукт на проекта, който предстои да бъде представен на заключително събитие в края на месец октомври. 
 
Фондация  „Европейски институт“ проведе на 16 и 17 октомври т.г. в  Нов български университет (НБУ) три групови дискусии на тема „София – свързан и свързващ град“. Дискусиите са част от проекта „София – европейска сцена на …“, който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
Модератор на събитията бе социологът доц. д-р Антоний Гълъбов от НБУ. На дискусиите присъстваха д-р Борислав Мавров, програмен директор на Европейския институт, Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа и Атанаска Лингорска, външен експерт към ПКЕППМС. 
 
Участие в груповите дискусии взеха млади хора, студенти от Нов български университет, имащи отношение към темата и изучаващи социология на града и обща социология.
 
По време на срещите пред участниците беше представен проектът и бяха обсъдени снимките и темите, засегнати от формираната във Facebook онлайн общност „Моето място в София“ (MyplaceinSofia). В хода на разговора бе направен преход от виртуалната представа за местата на София към реалния град, а оттам към „въобразения” град – такъв, какъвто биха искали да го видят и направят младите хора. 
 
Участниците обмениха идеи и интерпретации доколко София е свързан и свързващ град, доколко младите хора възприемат столицата като част от общото европейско пространство и как тази свързаност се отразява върху собственото им усещане за живот в общността. Младите хора, участващи в събитията, посочиха кои са знаковите за тях места и изказаха предположения защо повечето предпочитат да споделят снимки на сгради, а не толкова пространства, в които действително се събират млади хора. Бяха обсъдени различни визии за възможното развитие на столицата, както и основните предизвикателства и проблеми пред големия град. 
 

Страница 8 от 56

Go to top