SOSСъгласно решение № 419 от 11.07.2019 г. на Столичния общински съвет срокът за подаване на проектните предложения на кандидатите по Програма „Европа“ за 2020 г. ще бъде от 3 септември 2019 г. до 3 октомври 2019 г. Проектните предложения ще се подават само по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg.

Необходимите за попълване документи, Насоки за кандидатстване, Методика за оценка и класиране вече са достъпни на сайта на Програма „Европа“ в рубрика “Кандидатствай тук“ и всички потенциални бенефициенти могат да се запознаят с тях и да се подготвят за участие в кандидатстването.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат Информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и мястото на провеждане на Информационните дни ще бъде публикувана своевременно на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg.

Повече за Приоритетните области по Програма "Европа" 2020 можете да прочетете и тук.

На 31.07.2019 г. фондация „Образователно сътрудничество“ проведе дискусия за обсъждане резултатите по проект „Създаване на стратегия за информираност на обществото в София за събирането на едри и специални отпадъци“, изпълняван от фондация „Образователно сътрудничество“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Бяха представени медиен анализ по темата за събиране на едри и специфични отпадъци в гр. София и проект на комуникационна стратегия за информиране на гражданите и структурите на гражданското общество на тема управлението на отпадъците в София.

Изготвеният медиен анализ изследва мнението на гражданите, като използва иновативни инструменти за събиране и анализиране, както на медийни публикации и блогове, така и на мненията и коментарите в социалните мрежи и дискусионните форуми. На база на изводите и препоръките от медийния анализа бяха дефинирани комуникационни цели, целевите групи и заинтересованите страни и в резултат беше изграденапредставената Комуникационната стратегия, насочена към подобряването на партньорството между гражданските организации и органите на местната власт.

На 26.07.2019 г. се състоя заключителна дискусия в изпълнение на проект „Европа в София/София в Европа“, изпълняван от фондация „Регион.бг“ в партньорство с районите „Слатина“, „Студентски“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Мария Йорданова, ръководител на проекта, представи постигнатите резултати от осъществяването на проекта „Европа в София/София в Европа“, като подчерта, че благодарение на него се е активизирал диалогът между представителите на местната власт, гражданското общество и стартъп екосистемите. Тя сподели, че иновативните дигитални инициативи, които са част от проекта, от своя страна са успели да ангажират вниманието и на учениците от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“. Като пример за подобна инициатива тя посочи проведения конкурс за видео „Европа в София/София в Европа“. Класираните екипи на първите три места са ученици именно от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”.

Кметът на Район „Слатина“, Наталия Стоянова, представи добрите европейски практики и инициативи в работата на администрацията на района, сред които: „Кой е срещу мен в мрежата“, „Осигуряване на топъл обяд“, „Осигуряване на лични асистенти на хора с увреждания“, кампания за подмяна на горивата за отопление в домовете.

Председателят на фондация „Регион.бг“ Христо Ковачев в своето изказване акцентира върху добрите европейски практики, идентифицирани и популяризирани в изследователския процес „Европа в София/София в Европа”. Според гореспоменатото изследване двата проекта със силен социален ефект в Столична община са: метрото по Линия 3 (кв. Овча Купел – Център – ж. к. В. Левски) и пилотната програма на Столична община за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“.

Цялата дискусия се предаваше на живо в онлайн платформата YOUROPE, базирана във видеопортала YouSofia.

Страница 8 от 106

Go to top