В периода 24-26.06.2019 г.в 144-то СОУ „Народни будители” се състоя изложба „Атмосфера“– част от проекта „Атмосфера“, изпълняван от Сдружение „Институт за граждански инициативи ЛОРА” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

По време на изложбата бяха представени 10 авторски фотографии на младежи – доброволци, вдъхновени от различни добри практики за подобряване на качеството на въздуха. Целта на доброволците беше чрез тях да провокират обществеността да се ангажира с това предизвикателство, както и да повишат информираността й за възможностите за подобряване на атмосферния въздух в столицата.

Представители на образователния и гражданския сектор, включително и младежи с интереси в сферата на културата, изкуството и екологията бяха сред гостите на изложбата.

В изпълнение на дейностите по проект "Мисия: Добротворител", екипът на фондация „РеАрт" проведев неформална обстановка втора среща с доброволци на 27.06.2019 г. в галерия "+ това". Проектът "Мисия: Добротворител" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019 от фондация "РеАрт", в партньорство с Район "Подуяне".

В рамките на срещата бяха представени основни насоки, свързани с работата с деца в риск, по отношение на личностното им развитие, включително практическа подкрепа, свързана с конкретни занимания. Също така беше представена и дейността на неправителствените организации, работещи с децата и младежите, настанени в центровете от семеен тип в София, както и конкретните стъпки, които всеки един доброволец следва да предприеме, за да участва активно в заниманията.

До момента са получени над седемдесет запитвания и предложения от потенциални доброволци с изразено желание за участие и подкрепа. Медийни партньори на кампанията са Българската национална телевизия, Дарик радио и Лицата на града.

Екипът на Асоциация Родители и фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе тестване на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на деца, разработена от екипа по проект „Дигитални умения на децата в 21. век“, изпълняван от Асоциация Родители с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 г., в партньорство с Район „Лозенец“, 35. СЕУ „Добри Войников“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

В периода от 06.06 до 20.06.2019 г.,в рамките на 19 учебни часа, екипът от обучители апробира 14 тематични интерактивни занятия за развиване на умения и компетентности, включени в референтните европейски рамки за дигитална и медийна грамотност. В тестването на уроците участваха над 470 ученици от 5. до 11. клас и техните учители от 35. СЕУ „Добри Войников“.

Целта на разработената методика е да изпробва устойчив интерактивен модел за преподаване на уменията на 21. век и да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. За да бъде постигната тази цел, важно условие е повишаването на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“–умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

В рамките на проекта предстои провеждане на две обучения на учители за работа с методиката.

Страница 7 от 102

Go to top