Млади доброволци придружиха  възрастни хора до няколко културни събития в центъра на София в периода 18 - 28 юни 2018 г. Инициативата е част от проект  „Изкуство без възраст - Програма за активен културен достъп и социално включване на хора в след-пенсионна възраст“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Фондация «Кредо Бонум»,  в партньорство с Фондация "Герои на времето". 
 
Проектът има за цел да помогне на хората в пенсионна възраст в столицата да преодолеят социалната изолация, породена от технологичното време, в което живеят днес.
 
Десетки доброволци се записаха за участие в мисията на "Time Heroes" - "Заведи възрастни хора на културно събитие в София"  с желанието да споделят кратка разходка в столични галерии или да посетят концерт, заедно с възрастен човек.
 
Над 30 участници в пенсионна възраст се включиха в общо четири културни обиколки: два концерта от цикъла "Музиката на Европа": Музиката на Португалия и на Люксембург в Зала България, посещение на изложбата "В зората на европейската цивилизация: Слатина – София на 8 хиляди години" в Регионален исторически музей - София, както и посещение на изложбата "Между традицията и модернизма" в Софийска градска художествена галерия.
 
Голяма част от запитаните пенсионери споделят, че имат желание да посещават културни събития. Основните пречки пред тях са липсата на информация и липсата на компания.
 
Именно това предизвикателство пред заинтересованите от културен живот възрастни хора се опита да преодолее инициативата по проекта.
 
На 28 юни 2018 г.  стартира серията от дискусии „Диалози за София”,  чието първо издание беше посветено на взаимосвързаността между планираните и реализирани бизнес зони и придвижването в града. Дейността е част от проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“, който се реализира от Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Събитието започна с презентация на обработените от екипа на Визия за София данни по темите и продължи с дискусия, в която участваха арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община, Евгени Крусев - заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община, Таня Косева-Бошова - председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Юлиян Милев – главен финансов директор и вицепрезидент финанси на Telus International Europe и Виктор Чаушев - член на УС на Сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”. На събитието присъстваха Лилия Христова - обществен посредник на територията на СО, Силвия Христова - общински съветник и председател на Постоянната комисия  по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, Екатерина Йорданова - общински съветник и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС. Модератори на диалога бяха Ива Таралежкова и Диана Андреева от  Форум Гражданско участие, а в отворената дискусионна част взеха участие представители на водещи граждански организации и активисти от сферата на транспорта, градската и околната среда, архитекти и представители на бизнеса,  граждани. 
 
Презентация на екип Визия обобщи данни за връзките между големите офис сгради и придвижването и представи карти на концентрацията на инвестиционни проекти за бизнес сгради, както и на мобилността и най-натоварените кръстовища, линии на наземния градски транспорт. От направените анализи стана ясно, че по данни на Плана за устойчива градска мобилност 38% от придвижването в София е от и до работните места, което го прави основен генератор на трафик в София. 
 
„След внимателен преглед трябва да се фокусираме върху инструменти за стимулиране  създаването на истински многофункционални зони, както и за мултифункционалност не само на зоните, но и вертикално - на сградите”, коментира Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.
 
Заместник-кметът по транспорта Евгени Крусев посочи, че мисленето за достъпността започва от етапа на проектиране на всяка сграда и са необходими много предварителни анализи от страна на бизнеса преди реализация на инвестицията, както и стимулиране на устойчивите начини за придвижване след това.
 
Като представител на един от големите работодатели в столицата, с база от офиси на различни локации в града, Юлиян Милев от Telus International Europe разказа, че освен достъпно местоположение и удобен достъп, определящо при избор на място за инвестиция или наем е локацията - за привличане и задържане на подходящи служители. В качеството си на  председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Таня Косева-Бошова посочи, че правят много инвестиции в паркоместа, дори и в душове и кабини за преобличане за колоездачите, но метрото е водещ фактор и в момента няма инвеститор, който би избрал район, далеч от планирана спирка на метрото. Според Виктор Чаушев от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”  инвестициите в по-добра мобилност трябва да са комплексни, но първо трябва да се създадат такива транспортни връзки, които могат да “свалят” големия брой хора от личните автомобили. Според него, времето за пристигане е по-важно от комфорта на придвижване.
 
В последвалата отворена дискусия с въпроси, коментари и предложения се включиха над 30 експерти и активисти от публиката, чиито предложения ще бъдат обработени и представени от екипа на Визия за София. Събитието беше предавано на живо във Facebook страницата на инициативата, където  граждани можеха да задават своите въпроси и да изкажат мнение по обсъжданите тези.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации организира на 27.06.2018 г. в официалната зала на Район «Нови Искър» на Столична община  обществена дискусия на тема: Приоритети, ползи и ролята на България като страна-домакин на председателството на съвета на ЕС. 
 
Дискусията се проведе в рамките на изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на знанията и активността на гражданите от периферните райони при реализация на публичните политики в съответствие с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС“, финансиран по Програма Европа 2018 на Столична Община. 
 
На дискусията присъстваха 50 представители на районната администрация, нестопански организации, клубове, читалища и училища, които се запознаха с резултатите от изпълнявания проект по Програма Европа 2018 както и дискутираха относно ролята, ползите и конкретните резултати от Българското председателство на Съвета на ЕС. 
 
Модератор на събитието бе Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации.
 

Страница 7 от 78

Go to top