Фондация „Заедно в час“ проведе на 20 юни 2018 г. заключителна конференция по проект “Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи” , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
По време на събитието бяха представени подробности около осъществяването на проекта, а всяко едно от 13-те училища, взели участие в него, сподели резултатите от дейностите с над 200 ученици. Модератор на дискусията бе Екатерина Граменова - ръководител на проекта. Участниците бяха поздравени от Гергана Ефремова - мениджър институционални партньорства във Фондация „Заедно в час“.Представителите на училищата разказаха за своя подход при избора на интерактивни дейности, които са реализирали с учениците си. Сред тях бяха симулация на български и европейски парламент, изследователски задачи за запознаване с европейските институции, решаване на казуси, свързани с гражданските права и интерактивна викторина за Европейския съюз.
 
Целта на проекта бе да подкрепи учителите в развиването на  конкретни умения за работа със своите ученици при овладяване на  трайни знания и умения за гражданско участие и сътрудничество с институции на различни нива. Акцент в обучението за учителите беше как да преподават по атрактивен и интерактивен начин, за да повишат мотивацията на учениците и да представят ясно връзките в работата на институциите на местно, национално и европейско ниво. 
 
Училищата, включени в проекта, са ПГАВТ "А. С. Попов", ЧСЕУ “Дрита", 18 СУ "Уилям Гладстон", 40 СУ "Луи Пастьор", 51 СУ "Елисавета Багряна", 61 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", 81 СУ "Виктор Юго", 97 СУ "Братя Миладинови", 104 ОУ "Захари Стоянов", 105 СУ "Атанас Далчев", 139 ОУ "Захарий Круша", 170 СУ “Васил Левски” в Нови Искър и 202 ОУ "Христо Ботев" в с. Долни Пасарел.
 
По време на конференцията учителите не само учиха взаимно, но и откриха връзки с другите проекти по Програма “Европа”, чиито  продукти ще им  помогнат  да продължат да развиват гражданската грамотност у учениците си.
 
 
На 19 юни 2018 г. Балкански институт за активна политика    /БИАП/, в партньорство с район „Слатина” проведе информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Специален гост на събитието бе Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина“. Тя поздрави участниците и сподели впечатления от успешните партньорства с Програма „Европа“ на Столична община.  Председателят на Управителния съвет на  БИАП Дилияна Нейчева изказа благодарност към кмета и администрацията на района  за продължаващото ползотворно сътрудничество относно постигането на една обща цел: да направим София още по – привлекателно място за живеене, инвестирайки в неформалното образование на нашите деца.  
 
В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално и европейско ниво,  приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. В края на всяка среща децата сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най – характерни символи - танци, музика, културни и исторически забележителности. 
 
Импровизираните викторини послужиха като основа при създаването на уеб базирана интерактивна образователна игра. Целта на играта е да образова децата с нови познания по европейски теми, които представени различно и увлекателно, могат да бъдат особено интересни за подрастващите.
 
На събитието присъстваха координатора по Програма „Европа“ Цветомира Георгиева и представители на образователните институции от района.
 
Играта може да бъде намерена на следния адрес: http://opoznaievropa.atwebpages.com/, както и на официалните страници на СО – район „Слатина”: https://www.so-slatina.org/ и на Сдружение БИАП:  http://biap-bg.com/.
 
На 15 юни 2018 г. се проведе среща на екипа на проект „По пътя на храната и културата на София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 г. от Сдружение „Храна за Култура“. 
 
Проектът има за цел да запознае посетителите на града с културните и кулинарни обекти на столицата чрез представяне на „вкусни маршрути“ в един разбираем пътеводител за опознаване на града. На срещата беше обсъден процесът на изпълнение на проекта, свършената до момента работа, както и оставащите занапред дейности. 
 
В рамките на Българското председателството на Съвета на ЕС в столицата беше проведено допитване чрез анкети към посетителите на града. В резултат на това бяха получени отговори от независими и обективни  гости на София. Целта на въпросите в предоставените анкети бе да анализира нагласата на чуждестранните туристи към града по отношение  нивото на ориентираност,  достъпност, запознаване с културните обекти, ориентиране в заведения за хранене и други. По този начин екипът успя да събере актуална информация за това какво търсят туристите в София, както от гледна точка на исторически забележителности, така и на видове заведения за хранене.
 
По време на срещата бяха обсъдени резултати и препоръки, събрани  чрез анкетите, които в последствие ще бъдат приложени при създаването на културните и кулинарни маршрути. След финален подбор на заведения, отговарящи на типовете кухня, към които посетителите на града имат интерес и селектирани културни обекти, съобразени с предпочитанията на анкетираните, бяха обособени финалните три маршрута на картата, която проектът има за цел да изготви. 
 
Картата с маршрути се очаква да бъде представена в началото на месец септември на официално събитие, на което ще бъдат презентирани и част от обектите, включени в нея.
 

Страница 7 от 77

Go to top