На 16.04.2019 г. завърши първият етап от проект "Детски асансьорен парламент", изпълняван от фондация „Асансьорна безопасност“, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019, и в партньорство с Район "Люлин", Район "Подуяне" и Технически университет- София.

Целта на този етап от проекта беше работата с деца от втори и трети клас, пред които да бъдат представени най-важните правила за ползване на асансьори и ескалатори.

В рамките натази фаза от проекта бяха обхванати общо 9 учебни заведения, на територията на столичните райони "Люлин" и "Подуяне": 40 СУ "Луи Пастьор", 96 СУ "Л.Н Толстой", 79 СУ "Индира Ганди, 37 СУ "Райна Княгиня", 97 СУ " Братя Миладинови", 143 ОУ "Г. Бенковски", 95 СУ "Професор Шишманов", 42 ОУ "Х. Димитър", 49 ОУ "Бенито Хуарес".

Крайният резултат, след приключване на обученията е, че за периода от 19.03 до 16.04.2019 г. 866 деца са преминали през обучителната програма на проекта

Като отзвук от обученията в училищата, бяха получени и инзвънредни заявки, за срещи с деца както от първите класове, от включените по проекта учебни заведения, но и от други учебни заведения.

На всяко дете бяха предоставени удостоверение за преминато обучение, както и книжка с приключенията на Бобо и Робо, символи на правилата за безопасно ползване на асансьори и ескалалтори.

На 12 и 13.04.2019 г. се проведе втората работилница „Как да говорим добре за лошите неща“  – интерактивен курс за учители от средните училища. Обучението бе организирано по проект „Междукултурни и образователни практики в контекста на изучаването на Холокост и борбата с екстремизма и словото на омраза“, който се изпълнява от сдружение „Маргиналия“ в партньорство с ОЕБ „Шалом“ и Асоциацията на преподавателите по история, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019. Работилницата даде възможност на 19 учители от столични училища да се включат активно в обсъждане на един от най-драматичните периоди от българската история.

Събитието бе открито от Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“. Той поздрави участниците от името на Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа" .

Какво казва опитът на учителите? Какви възможности дава новата програма по история? Как да се използват киното и интернет, за да се включат учениците в изучаването на Холокост? Най-голямото зло за нас е, казват преподавателите, скуката и безразличието на тийнейджърите. Дали е преодолимо? Ако се направи анонимна анкета за причините, поради които учениците участват в Луковмарш, или честват рождения ден на Адолф Хитлер, дали ще се намерят отговорите?

Лекцията на доц. Олга Тодорова „История и антропология на българския антисемитизъм“ зададе основата за дискусия. Непознати се оказаха представените факти за първите индикации  за антиеврейски нагласи в България, отразени във фолклора, във възрожденската и следосвобожденската литература.

„Какво представляват крайнодесните движения и партии от началото на 30-те години на 20 век“ бе темата на лекцията на проф. Николай Поппетров. Той представи кога и как са се зародили първите националистически и антисемитски движения.

Какво знаем за еврейските трудови лагери? Съвършено малко. Затова и презентацията на Робърт Джераси, експерт от ОЕБ „Шалом“ на тази тема.

Преподавателите по история Галина Веселинова от IV СВГ „Отец Паисий", Яна Михайлова, докторант от СУ „Св. Климент Охридски“ и хоноруван учител, представиха свой документален филм „Историята на изследването“. Находчив проект „Пъзелът на еврейската история“, представиха Цветомира Антонова, преподавател в частното немско училище „Увекинд“ и Теодора Николова от 33. ОУ „Санкт Петербург.

Втората група безплатни компютърни курсове за пенсионери по проект „Изкуство без възраст” 2019, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от фондация „Credo Bonum”, започна занятия на 12 април.

Тринадесет ученици от 10 и 11 клас на 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри” влязоха в ролята на преподаватели на 16 възрастни души в два компютърни кабинета в училището.

За откриването на занятията присъстваха г-жа Нина Чанева, директор на училището и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-н Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, зам.-директорът Елена Драганова.

Преди по-малко от месец безплатните компютърни обучения за възрастни хора по проекта започнаха в 36 СУ „Максим Горки”. С общо две групи по 4 урока с продължителност един астронимически час, курсовете ще дадат възможност на 27 пенсионера да подобрят уменията си за работа с интернет и компютър.

Проектът „Изкуство без възраст” цели да помогне на хората в пенсионна възраст в София да преодолеят културната изолация, в която попадат поради напредъка на технологиите, липсата на активна среда и ограничения достъп до информация за културни и образователни събития. Освен компютърните обучения за пенсионери, дейности по проекта до месец август тази годинасе предвиждат срещи между младежи-доброволци и възрастни хора за съвместно посещение на безплатни културни събития в столицата, междупоколенчески образователни събития и издаване на седмичен бюлетин с безплатните събития в София.

Страница 7 от 92

Go to top