Съюзът на урбанистите в България проведе на 14 юли т.г. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)  работилница „Задаване на градски стандарт“, част от изпълнението на проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Средец“ и УАСГ , Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”. 
 
В събитието се включиха близо 20 участници, представители на администрацията (СО -Направление „Архитектура и градоустройство“, район „Средец“ и район „Витоша“), на граждански организации, работещи по темите за градската среда, проектанти. Присъства представител на Програма Европа – Анелия Атанасова, експерт монитринг.
 
Работилницата беше проведена в три модула, в които участниците бяха поканени да споделят своето виждане за необходимостта от създаването на стандарт за качеството на градската среда, поле на неговото приложение, същност и съдържание. От страна на екипа, изпълняващ проекта, беше представена разработената до момента база, която  участниците допълниха със свои предложения за критерии за оценка и съответните измерители на градски показатели. 
 
Резултатите от работилницата ще бъдат отчетени и интегрирани в последващите действия по разработването на стандарта, като след неговото оформяне ще бъде проведена и второ подобно събитие, където ще бъдат обсъдени възможностите за неговото прилагане чрез подходящи механизми. Експертизата на специалисти в сферата на градската среда ще продължи да бъде търсена и чрез провеждането на интервюта и технически консултации. 
 
Сдружение „СТООС Нетуърк България“ проведе на 12 юли т.г. в залата на район „Средец“ фокус група, като част от изпълнението на проект „Провеждане на цикъл семинари за Иновации в управлението на взаимоотношенията с гражданите чрез ангажиране на интелектуалния и емоционалния потенциал и повишаване на иновационния капацитет на работещите в община Средец“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Средец“. Проектът подкрепя стратегията на Столична община за интелигентна специализация на София.
 
В срещата участва зам.-кметът на район „Средец“ – Любомир Ковачев.Във фокус групата се включиха служители на района, които ще бъдат участници в предвидените през месец септември серия от семинари по изпълнението на проекта. Модератор на събитието беше Татяна Бояджиева – Еърст, ръководител на проекта. Присъства представител на Програма Европа – Атанаска Лингорска, външен експерт към ПКЕППМС.
 
Задачата на участниците по време на фокус групата беше да споделят и обсъдят типове проблемни ситуации, които срещат при обслужване на гражданите. Фокус групата се проведе при висока активност от страна на представителите на района  и даде възможност за събиране на достатъчно информация за спецификите при работа с граждани, която ще бъде използвана за подготовка на семинарите, предвидени по проекта.
 
Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ проведе  третото издание на Седмичния фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Средец“ и Българско дружество за защита на птиците. Събитието бе организирано пред  Министерството на земеделието, храните и горите на  12 юли т.г.
 
Биопчеларят Цвятко Начев от Калофер  направи специални демонстрации: разпечатване на пити и вадене на био мед пред очите на купувачите на пазара. Всеки, който желаеше, можеше да опита да отвори пчелните килийки, да подреди питите в центрофугата и лично да извади мед. И разбира се, всеки можеше да си купи прясно изваден биологичен мед.
 
Пчелинът на Цвятко Начев стопанисва 200 кошера, разположени сред чистата и опазена природа на Калоферския Балкан. Пчелите събират мед от акация. липа и стотици цветя и билки: лавандула, къпина, шипка, подбел, дива коприва. Пчелинът има сертификат за биологично производство от 2004 година. „Начеви“ произвеждат акациев, билков и манов био мед, също и други пчелни продукти: пчелен восък, прополис, цветен прашец и клеева тинктура.
 
От 10,30 до 18,30 часа всяка сряда до края на октомври пред  Министерството на земеделието, храните и горите ще бъдат предлагани пряко от производителите им фермерски храни: краве, овче, козе и биволско сирене и кисело мляко, кашкавал, масло, извара, мед, сладка, яйца, прясно месо, сезонни плодове и зеленчуци, билки и подправки. Всички фермери и производители са регистрирани по Наредбата за преработка във фермата и преки продажби. Столичани познават повечето от тях от коледните и великденските фермерски пазари в центъра на София.
 
За повече информация за Фестивала следете Фейсбук-страницата Произведено във фермата.
 

Страница 7 от 42

Go to top