На 26 октомври т.г. във фоайето на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, Сдружение „Студио Прожектиране“ в партньорство с галерия „Васка Емануилова“, филиал на „Софийска градска художествена галерия“,  проведе представяне и дискусия на проект "Изкуство в публично пространство - какво, къде, как, кой, защо", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Гости на събитието бяха доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова – ръководител Катедра „История и Теория на Архитектурата” в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, Николай Каменов от Направление "Архитектура и Градоустройство”, артистът Правдолюб Иванов, д-р арх. Анета Василева от WhAT Association, студенти, архитекти и представители на сферата на изкуството.
 
На срещата присъства и представител на Програма Европа– Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
В рамките на презентация арх. Любомир Георгиев – Ръководител инициативата „Визия за София” и директор на „СОФПРОЕКТ”, който бе ръководител на първата фаза на проекта, Владия Михайлова - куратор в Галерия „Васка Емануилова” и съръководител на проекта , Невена Германова и Божидар Иванов - социолози, работили по проекта проследиха целите, заложените дейности и постигнатите резултати от проекта . В презентацията бяха засегнати дефинициите за публично изкуство, примери от международни и местни практики, нормативната рамка за осъществяване на изкуство в публичното пространство в София, частния случай на „Парк Заимов”, образователна програма „Опити” . 
 
Бяха изложени първични изводи от работата по проекта.  Подчертано бе, че изследователската  му инициатива цели да обърне внимание върху това, какво се разбира под изкуство в публичното пространство и каква е неговата социална и културна мисия. Инициативата представи аспекти на това как изкуството може да бъде част от живота в градската среда, какви са възможностите да се създава и показва изкуство в откритите пространства на София и по какъв начин това би повлияло на естетическата среда на града и на неговите жители. 
 
Участниците в представянето се включиха в с въпроси относно проекта. Сред обсъжданите теми бяха изкуството в публичното пространство и неговото значение, административните процедури по случването му, примери от международната практика, частният случай на „Парк Заимов”, както и заглавието на конкретния проект. В рамките на дискусията бяха направени предложения за продължение и развитие на проекта, коментари, подкрепящи целите му и потвърждаващи неговата актуалност и значимост.
 
 
На 24 октомври  т.г. в сградата на Дома на културата „Искър“ , Сдружение «Нови публики», в партньорство с Фондация „Арт Офис“, Фондация „Асоциация Информбюро“ и ОКИ Дом на културата „Искър“ проведе  финалното презентационно събитие на проект  «Изкуство в контейнер: Развитие на сътрудничества между ОКИ Искър и НПО за работа с невключени публики», който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Гост на събитието бе Лорита Радева, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда на СОС. 
 
Публичната презентация  на екипа на проекта обобщи постигнатите резултати на реализирания проект и   дискутира с гостите темите: как се привличат нови групи хора към културната програма в квартала; как  протича изнесената културна програма в контейнерите до ОКИ Дом на културата "Искър", между които са представения детски куклен театър,  проведените вечери на съвременната европейска проза и пърформанса на артиста Ицко Финци.
 
Споделиха се мнения по въпроса какво може да се научи от опита с управлението на подобни пространства в Европа.
 
С този проект екипът изрази готовност да развие потенциала на Общинския институт като средищен културен център за живеещите в район Искър и като алтернативен културен център за публики от центъра на града, като се изгради синергия между Общинския културен институт, районите училища, районата администрация и Общината, младите хора от квартала и хората от района, с цел приобщаване към културните, образователните и социални процеси на общността.
 
Част от събитието бе и откритият урок на учениците шести клас от 68-о СОУ от квартал Дружба 1 по артистично четене на литературен текст от учебният конспект. С това екипът демонстрира връзката между младите аудитории и културното предлагане в ОКИ Дом на културата „Искър”.
 
На събитието присъства Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
 
Фондация „Спаси България“ проведе на 21 и 22 октомври т.г. Камбаните тур, организирана обиколка с гид на монумента Камбаните, като част от дейностите по проект „#Сподели камбаните – проект за облагородяване и социализация на монумента Камбаните …“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с Националния учебен комплекс по култура (НУКК) – Италианския лицей в Горна баня, район „Панчарево“ и Чешки център.
 
По време на двете обиколки присъстващите се запознаха с интересната история на  Международен парк на децата от света и стотиците камбани, част от едноименния монумент. На събитията присъстваха представители на Програма Европа – Цветомира Георгиева, координатор и Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
По време на първата обиколка, проведена привечер, бе демонстрирано  изцяло новото осветление на високия монумент. Посетителите бяха запознати с различните компоненти на парка - пикник поляната, ботаническата градина, монумента Камбаните, както и с любопитната история на това недостатъчно популярно  място в града, което има сериозна нужда от облагородяване. Символиката на високия монумент  заинтересова доста посетители, а любопитните факти за възможните културни мероприятия, които могат да вдъхнат на Камбаните нов живот, предизвикаха интересна дискусия сред присъстващите.
 
В двата тура се включиха общо над 70 души, като на място се присъединяваха и още хора, отишли до парка за отдих. Събитието бе популяризирано предимно през фейсбук. Специално изготвени брошури  се раздаваха, както на присъстващите по време на двата тура, така и на хората, избрали парка за почивка през уикенда. По този начин информация за проекта Камбаните достигна и до хора, които не успяха да присъстват на Камбаните тур, но се намираха на територията на парка.
 
Христо Илиев, управител на Фондация "Спаси България", бе гид на двете обиколки.  В идните седмици той предвижда организирането на още една, за хората, които не успяха да дойдат на тези две събития.
 

Страница 7 от 56

Go to top