На 29 ноември т.г. се проведе заключителна пресконференция по проект "Иновативен мини парк Хубча" на сдружение «Професионален форум за образованието|», с партньор община «Красно село». Проектът се  финансира от  Столична община, Програма Европа 2017.
 
В пресконференцията участваха представители на изпълнителя на  проекта, както и на неговите сътрудници - детски образователен център "Смарт" и ТУ-София. 
 
Бяха представени иновативни визии за образователни и игрови съоръжения за детски площадки  и варианти на цялостен проект за преустройство на мини парк "Хубча". 
 
Всички участници изразиха своето удовлетворение от участието в проекта и желанието си повечето разработки да се реализират на практика. 
 
Председателят на сдружение "Професионален форум за образованието" Юрий Анджекарски се ангажира да работи за създаването на традиционен формат на пленер, посветен на проблемите на образователните и игрови съоръжения и среди, в който да участват педагози, дизайнери, архитекти.
 
На 25 и 26 ноември т.г. в деня на Свети Климент Охридски, патронен празник на Софийския университет, в най-старото академично заведение на България и най-големият университет  в столицата, Национално движение „Българско наследство“ приключи успешно серията от дискусии – част от проекта „Европа 2017 – революция на идеи и/или еволюция на практики”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Трите заключителни дискусии: „Сепаратизмът – социални заплахи. Национални предимства“; „Културна дипломация на България – минало, бъдеще и ролята на столичния град”; “България и Балканите – опорни точки на сигурността. Култура на взаимодействие и обществена памет”, предизвикаха голям интерес у млади учени, студенти, докторанти, учители, журналисти, обществени дейци.
 
Участници в дискусиите бяха известни български дипломати, историци, балканисти, експерти на Парламентарни комисии,  като посланик д-р Б. Бобев , проф. М. Радева, проф. И. Баева, проф. Е. Калинова, проф. Р. Михнева, д-р Бисер Банчев. 
 
Тонът на разговорите бе ангажиран, отговорен, без политически конюктурни нюанси, пълни с желание да се се предоставят идеите и знанията на академичните среди на обществото, като се провокира непрестанен диалог и се създадат форми на активно взаимодействие. 
 
Проектът на Национално движение „Българско наследство” с партньори Историческия факултет на СУ Св. Кл. Охридски и Факултета за нови и класически филологи е част от дейностите на Втория Софийски форум за културна и научна дипломация (ноември-декември 2017) - едно от последните начинания на наскоро починалия проф. Костадин Грозев, комуто участниците отдадоха почит при началото на сесиите. 
 
На събитието присъстваха Цветомира Георгиева и Анелия Атанасова – експерти на Програма Европа.
 
На 14.11.т.г., се състоя заключителното събитие по проект «Иновативен мини парк Хубча»,  на сдружение «Професионален форум за образованието|», с партньор община «Красно село». Проектът се  финансира от  Столична община, Програма Европа 2017. 
 
Домакин на събитието беше детски център «Смарт», който е инициатор на проекта и е разположен непосредствено до междублоковата площадка, обект на проекта.  
 
Водещ на събитието бе Юрий Анджекарски, ръководител на проекта, а на събитието присъстваха представители на всички съмишленици, участвали в проекта. 
 
Росен Банев от район Красно село приветства гостите на събитието. Представител на архитектурно бюро «Николай Дамов» представи архитектурния проект за преустройство на площадката, а проф. Сашо Драганов  и неговия екип от студенти от Инженерен дизайн на Техническия Университет в София представиха иновативни образователно-игрови съоръжения . Показаха се и варианти на прототипи на образователно-игрово съоръжение на базата на карта на България, и игрови съоръжения на Аутдор Билдинг Груп, включени в проекта.
 
При възникналата дискусия  арх.Сиркаров от РОСПА България обърна особено внимание на изискванията на безопасност на съоръженията, ползвани преди всичко от деца.
 
На събитието присъства и Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа.
 

Страница 7 от 62

Go to top