В Общински културен институт Дом на културата „Искър“ се състоя среща на тема „Има ли достъп до култура за аудитории от периферните зони на града?“, на която бяха представени резултатите от проект „Нови публики за ОКИ Искър“, от г-жа Деница Езикиева, Ръководител на проекта и г-жа Милена Димитрова. 
 
Г-жа Малина Едрева, Председател на Постоянната Комисия по култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет приветства участниците, като поздравителни думи отправи и г-н Ивайло Цеков, кмет на Район „Искър“. Гост на срещата беше и г-жа Лорита Радева, Председател на Постоянната Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет, която взе участие в дискусията. Г-жа Евгения Михайлова, Директор на ОКИ Искър представи мултифункционалните възможности на ОКИ Искър и потенциала за сътрудничество с професионалната общност. 
 
Срещата представлява заключително събитие в изпълнение на проект „Нови публики за ОКИ Искър“, който се осъществява от Сдружение „Нови публики“, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община.
 
Фокусът на дискусията, в който активно участваха всички, повечето културни оператори, беше за предизвикателствата пред изнасянето на стойностно художествено съдържание в инфраструктурата на ОКИ Искър, как може да се разработи и развива изградената инфраструктура на ОКИ, как те самите да продуцират образователни и приобщаващи проекти и да се финансира ново, партньорско съдържание за работа с нови публики. Бяха споделени опит и практики от работата в периферните райони на столицата за реално привличане на необхванати аудитории с конкретни примери за подкрепа на сътрудничеството между ОКИ и културно-творческите индустрии в София.
 
За финал гостите бяха разходени сред обновения ОКИ Дом на културата „Искър” като място с потенциал за съвместна, артистична работа.
 
 
По време на кръглата маса „Ролята на местните власти за насърчаване на културните и творчески индустрии“, която се състоя на 12.10.2016 г. в София, бяха представени резултатите от теренно изследване на културните и творческите индустрии (КТИ) в София – възприемане на понятието КТИ, предизвикателства и участие на местната власт в проекти на КТИ, критерии за добри практики, методология за оценка на инвестиции на проекти и събития в културните и творчески индустрии. Представеният по време на събитието наръчник включва и добри практики от Лондон, Виена и София. Събитието беше открито от д-р Марина Стефанова, директор „Устойчиво развитие“ към БМГД на ООН и редактор на наръчника, която направи презентация за КТИ, модератор на дискусията беше Доника Ризова, КСО мениджър на медийна група Инвестор и телевизия България он ер, г-жа Галя Минчева – зам.-кмет на Район „Илинден“ – СО, представители на Столична библиотека–партньор по проекта, служители от Район „Красно село“ – СО, г-жа Атанаска Лингорска, външен експерт към ПКЕППМС към СОС, социолози, представители на НПО.
 
Участниците дискутираха влиянието на местната власт върху творческите индустрии чрез дейности в областта на планиране, лицензиране, регулиране, въвеждане и съблюдаване на търговски стандарти, както и значението на създаване на насърчаваща среда, която цели устойчив растеж на креативните индустрии.
 
Проектът подпомага разбирането на същността на креативната и творческата индустрия от страна на различните представители на местната власт и създава нагласа и ангажираност за активно партньорство с представителите на тези професии и бизнес за изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.
 
Кръглата маса е финално събитие по проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека. Тя е част от поредица обществени дискусии за създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно и устойчиво развитие на КТИ в полза на иновативното градско развитие.
 
Фондация „Интелдей“ проведе на 18 октомври т. г. демонстрационно събитие на територията на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Инициативата бе  част от проекта "Кой е срещу мен в мрежата", който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“. 
 
Откритият урок "Кой е срещу мен в мрежата?" събра в поделението във Враня над 100 ученици  от 5 и 6 клас на столичните училища 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" и 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри". 
 
Баретите показаха на децата, че опасностите в интернет са толкова големи, колкото тези в истинския живот, и обясниха кой и как може да им помогне.  Децата бяха впечатлени от възможността да се срещнат с баретите, облечени в униформа, които виждат само по филмите, и от въоръжението на отряда. Най-големите ентусиасти сред учениците собственоръчно управляваха роботи за дистанционно обезвреждане на бомби. Най-важното, което децата научиха, е от какви опасности и как да се пазят както в интернет, така и в реалния живот.
 
За допълнителна информация посетете Facebook страницата на проекта „Кой е срещу мен в мрежата“.  Може да се обръщате към организаторите от Фондация „Интелдей“ - Катя Благоева (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) и Яна Пеловска (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).
 

Страница 58 от 77

Go to top