Седмицата от 16-и до 20-и юли 2018 г. премина в поредица от обучителни семинари на тема „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“, които са   част от проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“, изпълняван от фондация „Български център за нестопанско право“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018. 
 
Семинарите са посветени на прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (в сила от 15.09.2017 г.).
 
В различните дни, по време на семинарите се включиха  Иветка Петрова – общински съветник  и член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС, Мария Ачкова – кмет на район „Средец“, кметове на кметства, представители на ресорните дирекции в Столична община, в районите „Средец“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Красно село“ и „Кремиковци“, както и членове на граждански организации. Ива Таралежкова от Форум Гражданско Участие се прояви като експерт във воденето на успешни публични дискусии и форуми.
 
Обученията бяха тематично обособени в пет сфери на местните политики за развитие - Социални дейности, Младежки дейности и спорт, Култура, Градоустройство и Образование. По този начин се създаде пространство за обсъждане на конкретни предизвикателства при включването на гражданите в процесите на вземане на решения, както и извеждане на препоръки за подобряване на съществуващите практики при взаимодействието между местната власт и гражданите. Освен практическите упражнения по време на обученията и дискусиите по реални казуси, участниците получиха разработеното в рамките на проекта „Ръководство с практически насоки за прилагането на Наредбата за провеждане на обществените консултации на територията на Столична община“.
 
Новоприетата Наредба задава повишени стандарти за консултиране с гражданите на нормативни документи, програми и стратегии на Столична община. Самата тя е резултат от широко обсъждане още на етап разработване на проекта на наредба и е в синхрон с националното законодателство (с изменения през 2016 г. Закон за нормативните актове).  Целта на проведените обученията бе да повишат знанията и уменията на участващите в обществените консултации, както представители на местната администрация, така и граждани и граждански организации относно използването на подходящи инструменти и методи за консултиране, за да се постигне ефективно прилагане на залегналите в наредбата принципи и правила. 
 
 
 
 
На 16 юли 2018 г. се проведе дискусия и представяне на случаи от работата по проект „Павилион 19: Място за игра“, който се изпълнява се с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Фондация „Гъливер клиринг хауз“, в партньорство с Гьоте-институт  и Район „Възраждане“.  
 
Събитието бе открито от Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет и член на Програмния съвет на Програма „Европа“. Тя представи „Павилион 19: Място за игра“ като модел, който е изцяло гражданска инициатива и като начин за преодоляване на предизвикателствата на местно ниво с подкрепата на Столична община, кметът на града и Столичния общински съвет, които застават плътно зад организацията и програмата на този модел за работа с деца в неравностойно положение. Малина Едрева отбеляза, че никой не може в днешно време да успява сам и именно затова изключително ценно е партньорството и консолидираните усилия, както на администрацията на СО Район „Възраждане“, така и на бизнеса в лицето на „Пазари „Възраждане“ ЕАД и особено международни институции, каквато е Гьоте-институт България. Тя отбеляза, че тези партньорства дават възможност, от една страна за по-голяма увереност в това, което правиш, но и за критика в здрава среда, чрез която да се търсят решения и в същото време да се ползва международния опит, който би могъл да помогне  да се намират най-добрите решения. Малина Едрева благодари на екипа, който работи на терен, отбелязвайки че това изисква невероятен кураж и отдаденост, коства много усилия, за да се спечели доверието на децата и възрастните, на институциите, за да се застане в устойчива позиция и да се мисли за развитието на проекта. Г-жа Едрева завърши своето изказване с благодарност към екипа на „Павилион 19: Място за игра“ и с уверението, че общината остава негов истински и верен партньор.
 
Енцио Ветцел, директор на Гьоте–институт България  приветства присъстващите и представянето на работата  по проекта, отбелязвайки, че в началото общата инициатива на Червената къща и Гьоте-институт България е била свързана с идеята за подкрепа и интеграция , а впоследствие  „Павилион 19“ е станал специално място за среща на различни култури.  Днешният му облик и групите от деца и млади хора, с които Павилион 19 работи, са резултат от желанието на екипа на Червената къща да продължи работата на терен  чрез изкуства – театър, драма, танц, креативност, учене, а  това е един добър начин за среща между тях, изтъкна г-н Ветцел. Той подчерта, че двете организации ще търсят начини да продължат общата работа в бъдеще.
 
Екипът - в лицето на Цветелина Йосифова, Николай Божков, Ангелина Рангелова и Невена Борисова, и партньорите на „Павилион 19“ представиха идеите и концепцията на работата, разказаха за опита си, споделиха постиженията и трудностите при работата с децата и младежите от Женския пазар и техните семейства. Бяха изтъкнати силата и предимствата на груповата работа чрез изкуство и приложението на действените психо-социални подходи. Моделът за работа беше представен чрез разказ за три случая на деца – Илко (6 год.), Муртаф (7 год.), Младен (11 год.) и на една група (История с буквари). Нагледно  бе показано как този подход на работа помага за личностното развитие на децата, подкрепя семействата им и способства за  завръщането им в училище. Работата на „Павилион 19“ на Женския пазар  изследва взаимодействието с пазарските хора и общности, като социалните интервенции са изцяло в създаване на условия за изразяване и осмисляне на преживяното по начин, който да позволи на децата да го оползотворят в собствения си живот.
 
На 28 юни .2018 г. в Националната финансово - стопанска гимназия се състоя награждаването на победителите в конкурса за плакат и есе на тема: „Европредседателството и Аз“ по проект „Младежите и Европредседателството“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на  Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Сдружение „Талантс“.
 
На събитието присъстваха директорът на Националната финансово-стопанска гимназия -  Мая Гешева, преподаватели на участниците и представители на Програма „Европа“.
 
Конкурсът е част от серия инициативи, насочени към младежи, с цел повишаване на осведомеността и заемането на информирана гражданска позиция  относно дейностите в  София като град - домакин на председателството на България на Съвета на Европейския съюз.
 
По време на мероприятието участниците имаха възможност да представят своите творчески продукти и вижданията си относно Европейския съюз, както и ролята на младите хора в него.
 
Призовите места бяха спечелени от учениците от Националната финансово - стопанска гимназия Димитър Узунов – за плакат и Гергана Цветкова – за плакат и есе, които заслужено получиха своите награди.
 

Страница 6 от 78

Go to top