На 28 октомври т.г. в сградата на  Съюза на глухите в България, Сдружение „Тишина“ в партньорство с  Район „Триадица“ и Народно читалище "Йордан Йовков-2014", проведе  заключителен семинар по проект „Създаване на обществен център за придобиване на ключови компетентности за младежи с увреден слух, чрез обучение по английски език“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Гости на събитието бяха  преподаватели от Нов български университет, представители на партньорите по проекта, неправителствени организации и приятели на Сдружение „Тишина“. На събитието присъства Анелия Атанасова – експерт мониторинг на Програма Европа.
 
В рамките на проекта е реализирана идеята за разработване на първото Методическото помагало по английски език, автори и съставители на което са д-р Славина Лозанова – преподавател в СУ „Климент Охридски“ и НБУ и  Десислава Зарева – преподавател в НБУ. Те предадоха знания на 20 глухи млади хора в рамките на проекта. 
 
Помагалото е предназначено за учители и учащи със слухови нарушения, но може да се използва и в обучението на чуващи. Приложеният подход при разписване на съдържанието отразява спецификата в общуването и особеностите на ученето при глухота, като представя част от чуждоезиковата информация на български жестов език. Използвани са, също така, популярни текстове от историята на глухите хора по света. Разработени са видеоматериали, които представят основните граматични категории от учебното съдържание, заснети на жестов език от глухи младежи. С помощта на специални баркове към Помагалото глухите хора могат да отварят записани уроци в часовете, видеата на които са качени в YouTube. Необходимо е само да бъде качено специално приложение към мобилния апарат, което е безплатно.
 
Проектът заложи на ключови компетенции чрез обучение в образователни езикови практики, насочени към надграждане на езиковата компетентност и култура на хората с увреден слух за постигане на интелигентен и устойчив растеж и подобряване качеството на социалния им живот. Проектът е пример за модел на непринудена интеграция на хората с увреден слух и равнопоставеност в процеса на обучението чрез провеждане на лекции, беседи, практически занятия, срещи с доброволци.  
 
Участниците в проекта споделиха, че обучението по английски език е било много полезно и изказаха благодарност за предоставената възможност. Те получиха специални Сертификати и отбелязаха, че проектът е подпомогнал за повишаване нивото им на образованост, но краткия времеви период на обучение е недостатъчен за осигуряване на по-добри условия за тяхната професионална и социална реализация и мястото им в гражданското общество. Също така изразиха надежда, че обучителния процес ще продължи и разчитат да няма голямо прекъсване, за да продължат надграждането на знанията и повишаването на езиковото ниво.
 
На семинара бяха поставени въпроси, свързани с проблемите в езиковото обучение, предизвикателствата и постиженията в образователни езикови практики, насочени към надграждане на езиковата компетентност и култура на хората с увреден слух. Обсъди се инициативата те да бъдат разгледани на специална кръгла маса, на която да бъдат поканени, както хора с увреден слух и представители на неправителствени организации, така също и представители на различни образователни и социални институции от местно и национално значение и представители на медиите, за да се чуят нови предложения и да се търсят възможности за тяхното прилагане. 
 
Българската Национална Телевизия засне филм за събитието, който ще бъде излъчен в Специализирано предаване за хора с увреден слух. 
 
На 27 октомври т.г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе форум „Председателството на България на Съвета на ЕС - Гласът на младежите в обединена Европа“, част от дейностите по проект „Младежки форум“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение М.О.С.Т.
 
Специални гости на събитието бяха  Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“,  Татяна Колева, председател на работната група по дружествено право, както и Десислава Георгиева от Сдружение М.О.С.Т. 
 
Проектът цели стимулиране обмена на добри практики и повишаване на информираността относно дейностите, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година. В рамките на тази дискусия е важно да обобщим какво сме постигнали за 10 години в  Европейския съюз и какво още можем да направим за България чрез това европредседателство, посочи Николай Николов. Той акцентира върху факта, че София ще се превърне в европейска столица на спорта и заради това погледът на Европа ще бъде насочен към нашата страна. Основната ни дейност е насочена към разработването и управлението на проекти, както на регионално, така и на национално и международно ниво, обясни Десислава Георгиева. Тя допълни, че Сдружение М.О.С.Т. е инициатор за провеждането на дискусии и семинари, свързани с гражданските права. В презентация на тема: „Инструменти за приемане на законодателни актове в Европейския съюз (след Договора от Лисабон)“, Татяна Колева коментира, че с Лисабонския договор се въвеждат редица промени, които целят по-ефективното функциониране на Европейския съюз. Колева запозна студентите с процеса на вземане на решения в рамките на обикновена законодателна процедура.
 
По време на форума, студенти от Катедра „Публична администрация“ и сходни специалности от Университета за национално и световно стопанство, както и от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обсъдиха ключови теми, свързани с председателството на България на Съвета на ЕС. 
 
На 27  октомври т. г. Фондация «Общество и сигурност», в партньорство с район «Красна поляна»  представи «Стратегия за сигурност на жителите на район Красна поляна» , изготвена в рамките на проект „Сигурна и (Пре)Красна промяна“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 г.  
 
Гости на представянето бяха  Иван Чакъров – кмет на район «Красна поляна», Ботьо Ботев – член на постоянната  комисия по икономика и собственост и Борислав Борисов – член на комисията по обществен ред и сигурност при Столичен  общински съвет. 
 
На събитиeтo присъства Анелия Атанасова, експерт мониторинг на Програма Европа. 
 
Участие в дискусията взеха служители на община «Красна поляна», на 03 РУ-СДВР, директори на училища и читалища и живущи в  район „Красна поляна“.  Бяха обсъдени предизвикателствата, с които се сблъскват институциите за да отговорят на очакванията на гражданите, като се стигна до извода, че сигурността е споделена  отговорност. Един от основните проблеми, който бе обсъден бе комуникацията между институциите и гражданите и необходимостта от повишаване на нейната ефективност и подобряване.
 
Представителите на Столичен общински съвет коментираха Наредба № 1  за опазване на обществения ред и сигурност и усилията, които полагат, за  създадаване не само правната рамка, но и действително работещ механизъм, който да реши реално проблемите на гражданите на Столицата и по-конкретно на район „Красна поляна“. 
 
Основен акцент в изказването на  Началника на 03 РУ-СДВР бе необходимостта гражданите да бъдат активни и да сигнализират  по начина и реда, съгласно действащата нормативна база, за да може правоохранителните органи да реагират не само адекватно, но и своевременно.  
 
В края на дискусията ясно бе заявено, че това е началото на един процес, който трябва да продължи по начина, по който започна, а именно жителите на район „Красна поляна“, заедно с представителите на институциите да обсъждат и решават заедно проблемите, касаещи тяхната лична сигурност и безопасност.
 

Страница 6 от 56

Go to top