На 10 октомври т.г. в Чешкия център в София се проведе дискусия на тема „Камбаните и тяхното място в паметта на София“, организирана от фондация „Спаси България“ в партньорство с район Панчарево, Чешкия център и Националния учебен комплекс по култура (НУКК)-Италианския лицей в Горна баня. Дискусията се провежда в рамките на проект „#СподелиКамбаните - проект за облагородяване и социализация на монумента Камбаните и околното парково пространство”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Около 40 души, заинтересовани от историята и бъдещето на монумента до Младост 4, присъстваха на събитието, заедно с представители на местната власт, на НУКК – стопанин на Камбаните, на неправителствени организации, както и архитекти в областта на паметниците на културата.
 
Христо Илиев, управител на фондация „Спаси България“ откри дискусията с преглед на състоянието и историята на Камбаните, както и с подробно обяснение на дейностите, залегнали в проекта по Програма Европа 2017. Последваха изказвания на Милена Каменова - архитект, специалист по културно-историческото наследство и изпълнител на орто-фото и гедозическото заснемане на Камбаните; Димитър Димитров - член на Free Sofia Tour; и Румен Доновски - зам. директор на НУКК. На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
Арх. Каменова засегна важността на монумента като ценност, за която София трябва да се грижи. Според Димитър Димитров наследството ни от времето на социализма е интересно за чужденците, но за съжаление достъпът до Камбаните не е добре уреден, за да може да се организират успешно и ефективно групи с туристи. Въпреки това Камбаните имат изключително голям икономически потенциал, който не е оползотворен. Румен Доновски разказа интересни и слабо познати факти за монумента от последните 25 години - периодът, в който Италианският лицей е стопанин на парка „Знаме на мира“ и монумента Камбаните.  
 
В последната част от събитието се проведе широка дискусия с всички присъстващи в залата, засягаща редица проблеми на монумента и парка около него, като участниците дадоха и редица добри идеи за бъдещото му стопанисване и развитие. Дадена бе идеята да се изготви правилник от страна на Министерство на културата за това кой има право да поставя камбани на монумента, тъй като в последните години се поставиха множество камбани, които не са на държави, а на частни лица или организации. Изтъкна се факткът, че Камбаните са най-големият перкусионен инструмент в страната, а може би и в Европа. По своята същност пък монументът няма аналог не само на континента, но и в цял свят. Предложено бе, също така, да се направи подробен устройствен план на целия парк, за да се възпрепятства бъдещо застрояване на неговата територия, а след това да се организира и конкурс за цялостен проект за поддържането и развитието на парка и монумента без да се променя оригиналният му вид.
 
Дискутираните теми ще бъдат отразени в документ - пътна карта при приключване на проекта.
 
Фондация „Изкуството и детето“ представи на 10 октомври т.г. в централното фоайе на Националната галерия Квадрат 500 завършваща изложба по проект „Иновации в музея“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Изложбата бе открита от Слава Иванова, директор на Националната галерия. Тя сподели с всички над 80 гости на събитието своята висока оценка за успеха на проекта и изрази радостта си, че галерията е домакин на инициативата. На откриването присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа, която поздрави присъстващите и изрази подкрепата на Столична община към таланта и успеха на децата-участници. Боряна Занова, председател на фондация „Изкуството и детето“ благодари на децата и техните родители. Тя подчерта, че с реализирането на този важен и значим проект екипът на фондация „Изкуството и детето“ постави началото за създаване на фонд от произведения за бъдещ Музей на детското изкуство. На завършващата проекта изложба гости бяха Весела Христова-Радоева, ръководител отдел „Комуникации“ на Националната галерия, Яна Братанова и Сиана Минева, част от екипа на отдел „Образователни програми“ на Националната галерия, Албена Мерджанова, зам. директор на Национален Дворец на децата, директори на училища, читалища, учители и ръководители на школи по изкуства за работа с деца. 
 
Направено бе заключително представяне на инициативата като бе изтъкнато, че „Иновации в Музея“ е проектът, който успя да провокира младите хора да участват активно в търсене на път за подобряване  визията на нашата столица и превръщането й в по-добър, интелигентен, съвременен град. Реализацията на проекта  насърчи разбирането, че творчеството и иновациите могат да  допринесат за личностното, културно, икономическо и социално развитие. Идеята привлече младите хора и децата на столицата, показвайки им как чрез използваните от всички тях нови технологии и приложения в съвременните средства за комуникация, чрез  виртуалното, изкуството става изключително достъпно. Познатите софтуери, които те използват, им помогнаха свободно да експериментират и творят, прилагайки добри европейски практики.
 
На събитието бе представена  новосъздадената  интернет платформа – www.museuminnovations.eu,  която реализира една от поставените дългосрочни цели за бъдещ Музей на детското и младежко изкуство. 
 
Интерпретациите на пейзажи от София на 25 деца от различни софийски училища могат да бъдат видяни до 16 октомври на изложбата в централното фоайе на Национална галерия Квадрат 500.
 
На 5 октомври 2017 г. в Betahaus, София се проведе Младежка конференция на тема  „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“, организирана от  Фондация „Българска памет“ в партньорство с Район „Лозенец“. Конференцията се провежда в рамките на проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017.
 
Над 60 ученици между 16 и 18 г. от училища на територията на район „Лозенец“, участваха в конференцията заедно с представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София.
 
Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец“, откри конференцията и направи обръщение към всички участници.  Модератори на събитието бяха Живко Костуров и Симона Тошева от Фондация „Българска памет“.
С голям интерес учениците проследиха интерактивните сесии на Методи Терзиев, който разкри как co-working пространствата влияят на производителността при работа и учене и на Димитър Игнатов, създател на платформата “I walk”, който изясни що е то „нет-поколение“ и каква е ролята на дигиталните технологии в днешно време. 
 
Михаела Иванова, зам.-председател на Комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и Ботьо Ботев, зам.-председател на Комисия по икономика и собственост на Столичния общински съвет, както и Вероника Манова, експерт към Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на СОС,  взеха участие във втория модул на младежката конференция и предизвикаха дейно участие на учениците в дискусиите.
 
В конференцията взеха участие и Мариела Станулова, член на УС и основател на Сдружение „Тук–там“ и Мила Натудова, член на УС, проектен ръководител „Кариера в България. Защо не?“. На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
Конференцията насочи вниманието на младежите върху необходимостта от изграждане на мост между технологиите и образованието, чрез въвеждане на все повече интерактивност във формалното обучение, както и придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на предприемчивост във вече съществуващи организации. 
 
Като резултат от проведената младежка конференция, ще бъде изготвен двуезичен наръчник (на български и английски език): „Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“, който ще се разпространи сред всички училища на територията на Район „Лозенец“ и заинтересованите страни по темата.
 

Страница 6 от 53

Go to top