На 15.05.2019 г. от 10.30 ч. по време на фестивала Webit в НДК, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на СО ще представят Програмата „Акселератор Стартъп София“ на СО, която цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

За първото пилотно издание на Програмата, бяха одобрени 13 проекта с общ бюджет от над 100 000 (сто хиляди) лева, които да осъществят иновативните си идеи.

В изпълнение на целите на Програмата, Столична община осигури на всички 13 бенефициента билети за участие в събитията на фестивала Webit на обща стойност от над 8 800 лв. Така бенефициентите на Програма „Акселератор Стартъп София“ ще имат възможност да присъстват на презентациите и дискусиите, да осъществяват контакти с потенциални инвеститори и клиенти и да представят проектите си.

В целодневната програма е включено представяне на различни финансови инструменти насърчаващи предприемачеството. Презентации ще направят още Столичната агенция по инвестиции, които ще запознаят гостите с многобройните възможности за инвестиции на територията на София, Асоциация за развитие на София, Фонд мениджър на финансови инструменти в България, Европейският инвестиционен фонд, Българската асоциация на стартиращите предприятия, София Тех Парк, „FounderInstituteSofia”, CEOAngelsClub.

Пилотното издание на Програмата „Акселератор Стартъп София“ на Столична община, утвърдено с Решение № 876 на Столичен общински съвет от 20.12.2018 г., цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

 

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020” и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

 

 

На 14.05.2019 г. в Експозицията за национално помирение (бившето гарнизонно стрелбище) беше открита изложбата "Големите надежди. 30 години по-късно". 30-те архивни кадъра на Иван Бакалов показват първите спонтанни митинги и техните лица. Хора, изчезнали от политиката. Тълпи на площада, каквито вече няма. На откриването присъстваха хора от снимките, фотографи, журналисти, децата и младежи, към които се обърна Д-р Петър Берон и разказа историята от първо лице. Участие взе и г-жа Малина Едрева, общински съветник, Председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на Столична община и член на Програмния съвет на Програма „Европа“.

Изложбата е част от проекта "Фотомаратон" и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019 от Фондация "Фотофабрика“. Шестият фестивал Фотофабрика е част от Календара на културните събития наСтолична община за 2019 година.

"На Ти с кучетопо европейски модел" е проект на сдружение „На Ти с Природата“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 в партньорство с Район "Средец" и 7. СУ "Свети Седмочисленици". Целта на проекта е да създаде виртуално и реално място, където собствениците на кучета да общуват, да се образоват и споделят знания, да се забавляват. "Кучешката градинка" пък е мястото, където това се случва физически. Тя се намира в Княжеската градина, близо до Орлов мост.

На 21.04.2019 г. сдружението проведе първото официално събитие по проекта – семинара „На Ти със здравето на кучето“.

Събитието бе открито с кратко представяне на проекта от председателя на сдружението. Координаторът на Програма „Европа“ поздрави присъстващите и представи повече информация за програмата и целите й.


Д-р Цурева от клиники „Добро хрумване“ сподели изключително важни за здравето на домашните любимци съвети и в продължение на повече от час отговаря на въпросите на присъстващите, свързани с темата.


Събитието продължи с музика, балони и игра с кучетата.
Стопаните бяха изразиха благодарност на сдружение „На Ти с Природата“ и Район Средец за обновяването на кучешката градинка, което се случи като част от проекта. Новите съоръжения веднага влязоха в употреба.

Страница 6 от 92

Go to top