На 31 май т.г. се проведе кръгла маса на тема "Човешки капитал и е-Лидерство", част от проект  "е-Лидерство за Европа", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма «Европа» 2018 от  Сдружение «е-София утре» , в партньорство с Район "Триадица".
 
Младите хора, участници в кръглата маса, имаха различен социален и образователен профил  и бяха  селектирани чрез провеждането на конкурс, включващ попълването на анкета в специално създадената  страница на проекта във Facebook на тема: "Лидерите на София и на Европейския Съюз ('ЕC') днес и утре. Съединението прави силата".
 
Гост на събитието бе Николай Николов – общински съветник, член на Програмния съвет на Програма «Европа». В приветствието си  той подчерта, че масовата информираност на младежите и тяхната заинтересованост е изключително важна за  Столична община, тъй като това е един от  начините  за подобряване качеството на живот в столицата. Г-н Николов заяви, че общественото мнение,  изразено  дори единично в някоя от социалните медии, може да достигне до много хора и те заедно да променят дадено решение, взето от управляващите.
 
Гост – лектор на събитието беше Никола Димитров, преподавател  към Международния факултет на The University of Sheffield, София, България. В своята презентация  той  постави  интересни въпроси  - за какво мечтаем, какви цели си поставяме, какво е успехът и как да го дефинираме? Г-н Димитров сподели своето виждане за човешкия капитал и значението на думата  лидер.  Той призова присъстващите да се замислят върху това – колко често  всеки пренебрегва себе си в стремежа  да преследва  други цели, без да осъзнава, че първостепенната му задача е да изгради собствената си  личност. 
 
Участниците в дискусията се включиха с различни идеи относно личния  живот и взаимоотношенията с близките хора, както и начините за постигане на  балансирана  лидерска позиция в професионален план. 
 
Младите хора имаха възможност да обменят идеи и да почерпят от опита на  Никола Димитров, който ги поощри да се развиват като лидери и да работят за повишаване  конкурентноспособността на града, в който живеят и работят.
 
Участниците се споразумяха за продължаване на сътрудничеството чрез провеждане на последващи срещи и кръгли маси по актуални теми.
 
На 29 май 2018 г.  се проведе третият от поредицата дебати по проект „Аргументирай Европа“, който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Асоциация „Дебати – България“, в партньорство с Център за култура и дебат „Червената къща“. 
 
Политиката на Европейския съюз спрямо бежанците, бе темата на дебата. Преди началото успех на участниците пожела Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“.
 
Утвърждаващия отбор се състоеше от Неда Денева - доктор по социология и социална антропология от Централноевропейския университет в Будапеща, преподавател по политическа социология и политическа антропология в Университета Бабеш - Бояй в Клуж  и Мирослав Йонов - студент по Политически науки в Нов Български Университет.  Интересите на г-жа Денева са в областта на транснационалната миграция, трансформациите на труда и новите режими на работа, гражданството и връзките с държавата.
 
В отрицаващият отбор бяха Илдико Отова - доктор по политически науки, изследовател в Центъра за миграционни изследвания (CERMES) към Нов български университет,  хоноруван преподавател по Европейска миграционна политика в Софийския университет  и Иван Иванов - дебатьор с множество отличия, студент по право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Научните интереси на г-жа Отова  са в областта на миграцията, интеграцията, екстремистките и популистки партии и движения.
 
Много бежанци поемат опасния път през Средиземно море, за да стигнат до Европа, акостирайки в Италия, Гърция, Испания и Кипър. Алармиран от броя на жертвите на трафика и напрежението върху южните държави-членки, Европейският съюз предприема политика, която цели да прекрати тази опасна практика, като предлага финансова подкрепа на правителствата на Турция, Либия и Египет, за да изградят бежански лагери и да охраняват морската си граница. Участниците обсъждаха дали тази политика спасява животи или финансира режими, има ли алтернатива за решаването на бежанската криза и кои държави се справят по-добре със социалната и икономическа  интеграция на мигрантите. 
 
Преди дебата публиката беше единодушна, че Европейският съюз трябва да промени политиката си и да прекрати плащанията към Турция и Либия, но утвърждаващият отбор успя да промени мнението на почти половината зрители.
 
Мненията, изказани по време на дебата, са лични позиции на участниците и не представляват официалната институционална позиция на Столична община.
 
На 29 май 2018 г. в 23 СУ„Фредерик Жолио-Кюри” се проведе последният етап от образователния проект за ранна финансова грамотност „Финансология - всяко € е важно“. Проектът се реализира от Сдружение „За активно образование“, в партньорство с 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма ''Европа'' 2018.
 
Гости на събитието бяха Нина Чанева  и Николай Николов – общински съветници, членове на Програмния съвет на Програма „Европа“, както и  Иванка Вълкова - зам.-директор на 23 СУ.
 
В продължение на 3 месеца, след поредица от посещения във II и IV клас, чрез активна работа с децата по анкетни карти и занимателни игри, бяха проучени познанието и разбирането на учениците за еврото като разплащателно средство и ролята му като обща валута в рамките на ЕС.
 
На базата на получената информация за пропуските във финансовите им знания беше изготвен Учебен пакет „Финансология - всяко € е важно“, който съдържа необходимите ресурси за преподаване на темата за еврото. В партньорство с Мирамар филм бе произведен и първия в България образователен късометражен анимационен филм за финансова грамотност. Децата се запознаха с Нико, Моли и Брейни- анимационните герои, които ще ги съветват как да взимат разумни финансови решения, каква е стойността на еврото и къде и как може да бъде обменено.
 
Проектът има за цел да подпомогне работата в училищна среда чрез иновативни техники, насочени към изграждане на финансовата грамотност на българските деца, придобиване на базови финансови умения, създаване на финансова дисциплина за планиране и спестяване, проява на инициативност и предприемчивост, развитие на рационална интелигентност и личностна мотивация. 
 
 

Страница 6 от 72

Go to top