Сдружение „Аутизъм днес” проведе на 14 септември т.г. лекционно обучение по сензорна интеграция на тема: „Представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия”. Обучението е част от дейността по проект „Заедно за невидимите деца на България” , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „ Младост” на Столична община и Сдружение „Тацитус”. 
 
Събитието беше открито от Владислава Цолова, ръководител на проекта. Приветствие към присъстващите отправиха Ирена Соколова, заместник председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание, Калоян Дамянов, съветник на Министъра на образованието и директор на Ресурсен център София-град и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
 Обучението, което предизвика интереса на над 200 участници, е част от информационна кампания за широката общественост, специалисти и педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър. Основната цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация, повишаване на обществената информираност и подобряване на достъпа до качествени грижи на деца с аутизъм чрез трансфер на ноу-хау. В изпълнение на тази цел са дейностите за обучение на специалисти, работещи с деца от аутистичния спектър на територията на Столична община и развиването на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за тези деца и техните семейства.
 
Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ проведе на 13 септември т.г. втора кръгла маса  по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Чешки център в София.
 
На събитието присъстваха общинските съветници Стефан Марков, член на ПК УТАДСЖП и Симеон Славчев, член на ПК по транспорт и туризъм. Събитието бе открито от Цанко Симеонов, ръководител на проекта и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Проектът  има за цел да потърси и предложи атрактивно решение за реконструкция и преустройство на историческата сграда и околното пространство на бившето трамвайно депо „Клокотница“, с оглед превръщането му в културен център с акцент върху трамвайния транспорт и връзката му с историята и останалите забележителности на столичния град. 
 
На втората кръгла маса бяха представени изследваните тематични трамвайни маршрути – Парковете на София, Храмовете на София, Музеите на София и маршрут „Сердика“, съчетаващ забележителностите на централната градска част на София, както и предварителният доклад за възможностите за трансформиране на трамвайно депо „Клокотница“ в културен център с музей на градския транспорт.
 
Проектът „Зелените трамваи търсят своя дом“ е поредна стъпка на сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ в посока осъществяване на идеята  за съхраняване, реставриране и развитие на запазения исторически подвижен състав на градския транспорт в София. 
 
Сдружение „Форум гражданско участие“ проведе обучение на тема  „Как се организира и провежда ефективно обществено обсъждане по значими въпроси в кметствата“. Обучението е една от дейностите по проект „Повишаване индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство със Сдружение на кметствата в община София.
 
Целта на обучението бе да даде полезни практически съвети и техники за провеждане на обществени обсъждания за постигане на съгласие между различни заинтересовани страни.
 
Участници в обучението, което се проведе на 9 и 10 септември т.г.,  бяха представители на кметства и районни администрации в Столична община, представители на НПО и активни граждани.
 
Подробно бе представена законовата рамка и специфичните особености на процеса „обществено обсъждане“. Във фокуса на обучението по атрактивен начин беше представено и самото провеждане на този процес. Като краен резултат от дейността участниците бяха подготвени да организират и провеждат обществени обсъждания по значими за кметствата въпроси.
 
Модератор на събитието бе  Ива Таралежкова, ръководител на проекта.
 

Страница 41 от 53

Go to top