Национално сдружение „Наука“ проведе на 7 юли т.г. в ритуалната зала на район „Нови Искър“ информационна среща по повод стартирането на проект „Минало, настояще и бъдеще в едно“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на  Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Нови Искър“.
 
Срещата беше открита от зам.-кмета на района Веселка Петкова – координатор по проекта, която представи целите и предстоящите дейности. На събитието присъства Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа, както и представители на различни институции на територията на района – детски градини, училища, читалища, пенсионерски дружества, жители. 
 
В хода на  дебата намериха израз различни мнения по въпроса за това как да се реконструира сградата на „Старата баня“ и за какво да се използва. Всички присъстващи получиха информационна дипляна и анкетни карти, които попълниха на място.
 
С цел постигане на повече гласност и информираност относно проект „Минало, настояще и бъдеще в едно“ ще се организират ателиета на открито в рамките на два дни.
 
„Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни“ проведе на 5 юли т. г.  публично представяне на резултатите от проекта „Партньорства за творческа София”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с Фондация „За Оборище“ и Гьоте – институт България.
 
На събитието присъстваха общинските съветници Михаела Иванова, член на Програмния съвет на Програма Европа, Ботьо Ботев и Йоанна Драгнева. Присъстваха представители на творческата сцена, културни оператори, експерти в сферата на културата, представители на бизнеса, представители на общината и журналисти. Фокус на проекта е активирането на диалога между артисти, бизнес и местна власт в полза на развитието на творческия потенциал на града и предложения за конкретни общи инициативи. 
 
След приветствие от страна на домакините и партньори по проекта от Гьоте-институт  България, участниците в проекта представиха методологията и процеса, през който са минали (д-р Петя Колева,  Интеркултура Консулт®), оценка на проекта от външния наблюдател Виктор Янков (Фондация „Пловдив 2019”), резултати от изследването на практиките за меценатство в България (Елена Пап и Пламен Радев от мим-формация „ЖАР-театър)”, конкретните предложения на работните групи в проекта (Гергана Димитрова, Организация „36 маймуни”, АСТ).  При съвместната си работа експертите идентифицираха инициативи на местно и на национално ниво,  като пресечна точка на интереса на трите страни и стимул за развитието на творческия капитал на града.
 
Голяма част от тези инициативи се припокриват с мерките, предвидени в предложението на Стратегия за развитие на свободната творческа сцена за визуални изкуства, музика, литература, музика, танц и театър „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ”, разработено с подкрепата на Програма Европа 2016 на Столична община. Това препотвърждение е свидетелство, че освен творческата сцена, и бизнесът вижда потенциал в тези дейности и би се включил в реализацията им. В залата присъства и Василка Шишкова, автор на наръчника “Look, I'm priceless! Handbook on how to assess your artistic organisation”, издаден от най-голямата международна мрежа за изпълнителски изкуства IETM, която цитира проекта „Споделена визия” като добър пример.  Михаела Иванова обяви, че предстои внасянето за обсъждане в постоянните комисии на Столична община, а след това и в Столичен общински съвет на предложение за стратегия „Споделена визия”. Оказва се, че взаимодействието между бизнес, община и неправителствен сектор е „мисия възможна“.
Повече информация можете да намерите на: http://actassociation.eu/?page_id=1682
 
Сдружение „Нови публики“ проведе в две последователни седмици, на 25 юни  и на 01 юли т.г. литературни вечери, посветени на Вишеградската четворка – съвременна проза от Унгария и Чехия. Събитията са част от проект „Изкуството в контейнер – Развитие на сътрудничества между ОКИ Дом на културата „Искър“ и НПО за работа с невключени публики“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с Фондация „Арт Офис“, Фондация „Асоциация Информбюро“ и ОКИ Дом на културата „Искър“.
 
На 25 юни бяха представени три книги от съвременната унгарска проза, преведени на български език - „Маджарщини“ на Ализ Мошони,  „Арената пред теб“ на Шандор Тар и  „Диктати“ с автор Левенте Кирай.Водещ на вечерта бе Деница Езекиева, председател на сдружение „Нови публики“. 
 
На 01 юли т.г. в мобилните студиа-контейнери се проведе литературна вечер, посветена  на съвременната проза от Чехия. Силвия Дерибеева и Михаела Кузмова  от Чешкия център запознаха публиката с дейностите на  центъра, а преводачът и издател - Мартин Христов разказа интересни детайли около работата по издаването на книгата и енигматичния характер на нейния автор.Милена Димитрова, член на екипа на „Нови публики“ поздрави присъстващите. Водещ на събитието бе Наско от БГ радио. По време на двете литературни вечери присъстваха представители на Програма Европа – Анелия Атанасова и Цветомира Георгиева, координатори. 
 
В рамките на втората вечер беше представен сборника с разкази „Ракия“ на  Матей Хоржава, получил наградите: „Магнезия Литера“ – откритие на годината и „Чешка книга“. У нас книгата е публикувана през 2016 г. Учениците от 5-ти клас на 69-то Основно училище, с класен ръководител г-жа Милева прочетоха откъс от книгата „Швейк“, второкласникът Михал Гемеджиев прочете кратък откъс от сборника „Ракия“ на чешки език, а актрисата Тихомира Темелкова прочете разказ от същия сборник. 
 
На 8 и на 15 юли предстои провеждането на литературни вечери, посветени на  Полша и на Словашката република.
 

Страница 41 от 74

Go to top