На 19 октомври т. г. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Съюзът на урбанистите в България, в партньорство с Район „Средец“ и УАСГ проведе втора работилница  на тема „Прилагане на градски стандарт“ по проект «Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда», който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017. 
 
В събитието се включиха представители на Столична община (Направление „Архитектура и градоустройство“, район „Лозенец“, район „Възраждане“, „Визия за София“), на граждански организации, работещи по темите за градската среда, проектанти в сферата на градската урбанистика. На събитието присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа.
 
Програмата на работилницата предложи комбинация от презентации и семинарни занимания. Екипът, изпълняващ проекта представи разработеният до момента продукт – структура на градския стандарт, наблюдение и картиране на средата, уеб-базирана географска информационна система. 
 
Участниците бяха поканени да изразят мнение по необходимостта от включване на предложени показатели в структурата на стандарта, да зададат своя оценка по критерии на изследваната част от градската среда, да коментират бъдещото развитие и приложение на стандарта. 
 
Получените резултати от работилницата ще бъдат отчетени и интегрирани към крайния продукт на проекта, който предстои да бъде представен на заключително събитие в края на месец октомври. 
 
Фондация  „Европейски институт“ проведе на 16 и 17 октомври т.г. в  Нов български университет (НБУ) три групови дискусии на тема „София – свързан и свързващ град“. Дискусиите са част от проекта „София – европейска сцена на …“, който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
Модератор на събитията бе социологът доц. д-р Антоний Гълъбов от НБУ. На дискусиите присъстваха д-р Борислав Мавров, програмен директор на Европейския институт, Анелия Атанасова, експерт мониторинг по Програма Европа и Атанаска Лингорска, външен експерт към ПКЕППМС. 
 
Участие в груповите дискусии взеха млади хора, студенти от Нов български университет, имащи отношение към темата и изучаващи социология на града и обща социология.
 
По време на срещите пред участниците беше представен проектът и бяха обсъдени снимките и темите, засегнати от формираната във Facebook онлайн общност „Моето място в София“ (MyplaceinSofia). В хода на разговора бе направен преход от виртуалната представа за местата на София към реалния град, а оттам към „въобразения” град – такъв, какъвто биха искали да го видят и направят младите хора. 
 
Участниците обмениха идеи и интерпретации доколко София е свързан и свързващ град, доколко младите хора възприемат столицата като част от общото европейско пространство и как тази свързаност се отразява върху собственото им усещане за живот в общността. Младите хора, участващи в събитията, посочиха кои са знаковите за тях места и изказаха предположения защо повечето предпочитат да споделят снимки на сгради, а не толкова пространства, в които действително се събират млади хора. Бяха обсъдени различни визии за възможното развитие на столицата, както и основните предизвикателства и проблеми пред големия град. 
 
На 12 октомври т.г. в заседателната зала на хотел „Рударци“, с. Рударци, АБУЖЕТ – Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма, в партньорство с Район „Младост“ и РО „Света София“ към Съюза на инвалидите в България проведе последната от трите срещи-дискусии  на тема «Ползата на България от Председателството на Съвета на ЕС» по проект „Европейска интеграция за уязвими групи софиянци“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2017. 
 
Участваха председателите на 32-те районни дружества и клубове и членовете на Управителния съвет на Съюза на инвалидите в България.  Регионалната организация „Света София” обединява над две хиляди души със зрителни, слухови, опорно-двигателни и други увреждания на територията на София и околните кметства. 
 
При откриването на срещата, водещата Милена Димитрова обяви, че журналистите не могат да решават проблемите на хората, но могат да им дадат гласност, да ги направят публични и по този начин да предизвикат отговор от отговорните институции.
Юристът Пламен Абровски, работил пет години в Представителството на България в Брюксел, отлично познаващ процесите на работа в европейските институции, представи подробна информация за същността и важността на Председателството на Съвета на ЕС за страната, която ще бъде негов домакин през първите шест месеца на 2018 г. Лекцията бе разнообразена с интересни примери за работата на Председателството.
 
Особен интерес за хората с увреждания бе представянето на доц. Морис Гринберг, преподавател по когнитивни науки в НБУ и председател на фондация "АСИСТ - помагащи технологии". Доц. Гринберг координира дейността на фондацията по една много сериозна, революционна в световен мащаб разработка. Целта е хората с тежки физически увреждания (деца и възрастни), които вече използват системи за помощ чрез компютър, да повишат ефективността на използването им и по този начин да имат по-голяма възможност за развитие и себереализация. 
 
Доц. Морис Гринберг демонстрира възможностите на новите технологии с редица примери - как може да се управляват редица процеси, както и да се ползва компютър само с поглед. Акцентира се, че е важно хората с тежки физически увреждания, които са приковани към инвалидни колички, отрано да започнат да  използват новите помагащи технологии, за да не се губят цели етапи от живота им.
 
Масовото използване на новите технологии е довело да рязко намаляване на цената на тези устройства и на програмите за работа с тях. 
 

Страница 5 от 53

Go to top