Проектни предложения по Програма „Европа“ 2019 се подават от 3 септември  2018 г. до 3 октомври 2018 г. до 17:30 ч. само по електронен път на сайта на Програма „Европа“. Насоките за кандидатстване, Методиката за оценка и класиране на проектите, документите и ръководството за онлайн кандидатстване са публикувани на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg , в рубрика «Кандидатствай тук». 
 
На 7 септември 2018 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:00 ч. и на 18 септември (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1 ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване. 
 
По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и демонстрация на подаването на електронната апликационна форма. 
 
Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“.  Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи. Всички въпроси и отговори ще  бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.
 
 
На 1 август 2018 г. Фондация „Светът на Мария“ организира посещение за участниците от Дневен център „Светове“ в централната градска част. Дейността е в рамките на проект „София – социално ангажиран град. Добри практики за социално включване на хората с интелектуални затруднения“ и се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство със Столична библиотека.
 
С голям интерес клиентите на Дневен център „Светове“ разгледаха част от скулптурите в центъра на София. Впечатли ги „Бронзовата къща“ на Пламен Деянов и творбите около Националната галерия. В компанията на социален работник  и художника Гергана Табакова те научиха повече за историята и авторите им. Разговаряха за използваните материали, интересните форми и конструкции. Разбраха каква е разликата между скулптура, инсталация и паметник.
 
С цел прилагане на добрата практика за социално включване и равнопоставеност на хората с увреждания, както  и за популяризиране на София като град, подкрепящ интеграцията на хората с  интелектуални затруднения,  през месец юни бяха  проведени доброволчески дейности в Столична библиотека и други културни институти и организации. Младите хора подреждаха книги и за тях това бе възможност да  разширят  социалния и трудовия си опит, да експериментират и развият  умения в нова и интересна среда.
 
Младежите посетиха изложбата на Лъчезар Бояджиев - SIC TRANSIT MEDIA MUNDI (Настоящето е прекалено късо и доста тясно) в Софийска градска художествена галерия, а също и  прожекцията на филма „Проектът Флорида“. 
 
Хората с интелектуални затруднения участваха активно в подпомагане дейността на организаторите на семинара, част от конкурса Екообщина, във Френския културен център, както и в провеждането на Софийски фестивал на науката и в събития, посветени на деня на Европа.
 
За трета поредна година те се включиха в логистичната организация на събитието – София Филм Фест. Координаторите от CVS България връчиха сертификати  на всички, участвали като доброволци в събитието.
 
На свое заседание, проведено на 26 юли 2018 г., Столичният общински съвет  прие с пълно мнозинство Доклад, внесен от доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община и Главен координатор на Програма „Европа“, Ирина Йорданова – председател на ПКЕППМС към СОС и на Програмния съвет на Програма „Европа“, Михаела Иванова и Станчо Станков – зам.-председатели на ПКЕППМС  относно Приоритетните области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г.
 
Съгласно Правилата за работа по програмата, Решението на СОС дава възможност  да бъде обявен конкурс за кандидатстване с проектни предложения. Срокът за подаване на проектните предложения  на кандидатите ще бъде от 3 септември 2018 г. до 3 октомври 2018 г. до 17:30 ч.
 
Проектните предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg .  Необходимите за попълване документи, Насоките за кандидатстване, Методика за оценка и класиране, както и Ръководството за онлайн кандидатстване с проектни предложения  ще  могат да се видят на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg , в рубрика «Кандидатствай тук» след 1 август 2018 г. 
 
Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат Информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и мястото на провеждане на Информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg , както и в раздел „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.
 
Приоритетните области за 2019 г. са формулирани в съответствие с правилата на Програма Европа, основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”,  Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. Приоритетите на Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г. са:
 
Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата. В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
 
•усъвършенстване на механизмите за реализация на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха;
•въвеждане и популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси.
 
Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града, както и за реализиране на дейности в София като град на толерантността. В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, свързани с изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, насочени към:
 
•развиване на модели за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства, базирани на добри европейски практики;
•вече реализирани на определена фаза идейни проекти за сътрудничество между общински структури и гражданския сектор за развитие на градската среда и проекти, които се осъществяват в сътрудничество с EUNIC - мрежата на културните центрове на страните от ЕС;
•реализиране на проекти и дейности за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма.
 
Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални ивициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт, и в частност за реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии. В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, свързани с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“, насочени към:
 
•подпомагане приноса на гражданите за разкриване на иновативния потенциал на столицата, в подкрепа на предприемачеството и за разработване на иновативни проекти от стартиращи фирми;
•насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и в частност за реализиране на дейности, насочени към цифровизацията и дигиталната свързаност.
 

Страница 5 от 79

Go to top