На 15 и 16.03.2019 г. в галерия „Сердика” на Женския пазар се състоя конференция по въпросите на толерантността към различни общности, която имаше за цел да сподели опита в използването на изкуствата за социално включване.

Конференцията е част от проекта „Обединени чрез изкуство”, провеждане на конференция и изработване на „пътеводител” с добри европейски практики за повивашаване на толерантността към различните общности чрез изкуство. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столичната община, Програма „Европа“ 2019 от фондация „Арт офис“, в партньорство с район „Възраждане“-СО и със съдействието на пазари „Възраждане”. 

В двудневните дискусии се включиха близо 60 кутурни оператори, които разказаха за свои инициативи, предоставящи творчески дейности на деца в риск, хора с увреждания, бежанци и малцинствени групи. Много от тях се срещнаха с колегите си за пръв път и проявиха интерес за бъдещи общи действия и партньорства.

Специални гости на събитието бяха Алексис Джонсън и Мег Бадорек-Мишчук от Великобритания, които дадоха примери от своята дългогодишна практика и предоставиха на участниците информация за други организации и артисти, работещи в тяхната област. Участие взе и координаторът на Програма "Европа" Деница Боева.

Вследствие на тази първа среща, предстои създаването на Пътеводител за добри европейски практики, който ще бъде представен пред обществеността в края на месец май 2019 г.

През месец март 2019 г. фондация „Асансьорна безопасност“ започва провеждането на обучения в столични училища с информация за малко известни и интересни факти от историята на асансьорите и ескалаторите, как тези машини са променили облика на съвременния град, каква неизменна част са те от живота ни, както и кои са най-важните правила, които всички ние трябва да знаем, за да можем сигурно да се придвижваме между етажите.

Домакини на обученията са учениците и учителите от начален курс на обучение в: 40 СУ "Луи Пастьор", 96 СУ „Л.Н. Толстой", 79 СУ "Индира Ганди", 143 ОУ "Г. Бенковски", 95 СУ "Професор Шишманов", 37 СУ "Райна Княгиня" и 42 ОУ "Х. Димитър"

Фондация „Асансьорна безопасност“ реализира проект "Детски асансьорен парламент" с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019, и в партньорство с Район "Люлин", Район "Подуяне" и Технически университет- София.

На 14.03.2019 г. беше даден официален старт на проекта „Дигитални умения на децата в 21 век“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от Асоциация Родители, част от Националния център за безопасен интернет, в партньорство с 35 СЕУ „Добри Войников“, Район „Лозенец“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Събитието беше открито от кмета на Район „Лозенец“ Любомир Дреков, който сподели, че са много опасностите в интернет и трябва да се говори за това не само с децата, но и с техните родители. Той допълни, че подкрепя инициативата, защото вярва, че е важно децата и младежите да развиват дигитално-медиийните си умения през интерактивни методи и в училищна среда.

Координаторът на Националния център за безопасен интернет, Георги Апостолов, отчете повишен брой сигнали за онлайн тормоз и изображения на сексуална ескплоатация на деца и подчерта важността на проекта, финансиран от Програма „Европа“ на Столична община. На събитието присъстваха и Яна Алексиева, изпълнителен директор на „Асоциация Родители“ и Антоанета Василева, координатор на проекта.

„Основна цел на проекта е разработване на ефективна интерактивна методика за развиване на дигитално-медийните компетентности на учениците от 5. до 12. клас в съответствие с добрите европейски практики“, каза Антоанета Василева и допълни, че посредством дейностите в проекта ще се работи за превенция на онлайн рисковете за деца и младежи чрез повишаване на капацитета на учители и образователни специалисти за развиване на дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата в училищна среда. Изпълнението на проектаще допринесе и за развиването на т. нар. меки умения, които са неразделна част от взаимодействието на децата и младежите с околните, както в реалността, така и в онлайн света. Такива са уменията за общуване, емоционалната интелигентност, уменията за работа в екип, изграждането на позитивни нагласи, уменията за справяне с гнева и конфликтните ситуации.

В рамките на проекта „Дигитални умения на децата в 21 Век“ ще бъде разработена методика, която ще се отличава от класическия класно-урочен модел и ще използва иновативни интерактивни методи, чрез които децата ще бъдат поставяни в реалистични ситуации, които ще трябва да разрешават чрез работа в екип. Това ще им помогне да структурират в съзнанието си онлайн опасностите, за които те имат представа, но нямат ефективни методи за справяне.

В събитието участваха още Симона Вълева и Виктория Иванова от Младежкия панел на Националния център за безопасен интернет и Йоана и Биляна от Училищния съвет на 35 СЕУ „Добри Войников“. Те споделиха какви са предизвикателствата на децата и младежите в училищна среда и какви са най-честите рискови ситуации, с които се сблъскват в Интернет.

Страница 5 от 86

Go to top