На празника на детето, 1 юни, Фондация "Изкуството и детето" проведе заключителна среща по проект „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата си“, който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 г.
 
В откритото пространство пред Националната Галерия Квадрат 500 се събраха  участниците, представители на двадесет столични училища, читалища и студиа по изкуство към Национален дворец на децата. Михаела Иванова, общински съветник и член на Програмния Съвет на Програма „Европа“ поздрави всички присъстващи и изказа задоволство от извършените  дейности по проекта, който е ценен с  правната си насоченост. Тя сподели своите виждания за децата, като част от един екип, работещ съвместно с институциите. Боряна Занова, председател на Фондация „Изкуството и детето“ раздаде грамоти  на участниците и ръководителите на школи. Гости на събитието бяха Весела Радоева, изкуствовед от Националната галерия,  Яна Братанова и Сияна Минева от отдел „Образователни програми“, художниците Николай Маринов, Костадинка Кръстева, Милена Владкова, Димитър Стоянов, Ренате Тричкова, както и изявени учители, представители на училища, включили се в проекта – Донка Александрова и Цветелина Лагадова от 35 СУ „Добри Войников“,  Николай Маринов от 133 СУ „Ал. С. Пушкин“. 
 
Сред присъстващите бяха децата със специални образователни потребности  от 59 Детска градина „Елхица“, заедно с екип от специалисти психолози и педагози, водени от  г-жа Румяна Данчева. Те направиха тебеширени рисунки в началото на срещата, изгледаха с интерес театралната игра на по-големите си приятели и  получиха  книжка за правата на детето, с прекрасни илюстрации на младите участници в проекта. Книжката е резултат от творческата работа в „Правната работилница“ и  включва адаптирания за деца текст от Конвенцията за правата на детето, съпътстван от   илюстрации, представящи вижданията на децата за живота през призмата на техните права.  
 
По време на проекта бе избран и любим герой,  който се анимира и популяризира, за да се превърне в  символ на познание относно правата на децата.
 
Избрани детски рисунки, направени от участниците, бяха  съхранени за бъдещия Музей на детското и младежко изкуство.
 
На 1 юни 2018 г. Фондация “Българе” проведе Кръгла маса на тема „Отпадъците като ресурс. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ по проект „Бъди Зелен=Бъди модерен=Бъди Европа“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2018.
 
Цветомира Георгиева, координатор по Програма „Европа”  поднесе приветствие от името на Ирина Йорданова, общински съветник и Председател на Програмния съвет на Програма „Европа”. Николай Николов, член на Програмния съвет на Програма „Европа” поздрави учениците от столичните училища за участието им в проекта по тази актуална тема, която е във фокуса на международните организации, ангажирани с проблемите и факторите за опазване  на околната среда. 
 
В дискусията  активно участие взе Диана Балева – експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Министерството на околната среда и водите. Г-жа Балева представи концепцията на министерството в областта на екологията.  Адриана Лазарова и Ренета Ноева – експерти в Дирекция „Управление на отпадъците“ на Столична община разказаха за дейностите, които осъществява дирекцията, както и мерките за защита и опазване на околната среда в големия град. Специално внимание обърнаха на местата за депониране на опасни отпадъци и начините за обезвреждането им, както и на последните инициативи на СО, свързани с разделното събиране на отпадъци.
 
Ученици от 144 СУ "Народни будители", 151 Национално средно училище "София", Национална гимназия за древни езици и култура „Константин-Кирил Философ“, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография и НУКК Горна Баня, представиха  иновативни модели за опазване  на околната среда, които водят до произвеждане на  все по-малко отпадъци, позволявайки ни да ги  използваме  като ресурс.
 
Ученици от десет столични училища развиваха умения за гражданска грамотност с интерактивни методи през месеците  април и май 2018 г., когато  се проведоха първите  дейности по проект ”Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи”, който се изпълнява от Фондация “Заедно в час” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Сред дейностите бяха симулация на парламент, изследователски задачи и проучване на работата на европейските институции
 
Ученици от три училища - 170 СУ “Васил Левски” с ръководител Джани Чернев, 97 СУ "Братя Миладинови" с ръководител Сава Ташев и 104 ОУ "Захари Стоянов" с ръководител Диана Николова участваха в симулация на български парламент.
 
Казуси, свързани с правата и задълженията им като европейски граждани решаваха учениците  в  Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А. С. Попов" с ръководител Даниела Трендафилова, в 105 СУ "Атанас Далчев" с ръководител Яна Досева и 81 СУ "Виктор Юго" с ръководител Донка Панева-Иванова.
 
Децата от 40 СУ "Луи Пастьор" с ръководители  Росица Василева, Зорница Владкова и Биляна Атанасова, от ЧСУ "Дрита" с ръководител Христина Атанасова и  18 СУ "Уилям Гладстон" с ръководител Петя Пенева се запознаха с европейските институции и дейността им посредством изследователски задачи.
 
След няколко седмици проучване на Европейския съюз и държавите-членки под ръководството на Кристина Колева представители на  202 ОУ „Христо Ботев“ участваха във викторина.
 
Резултатите от дейностите, реализирани с учениците във всяко от училищата, ще бъдат споделени на финална конференция, която ще се състои в  София  на 20 юни т. г. 
 

Страница 5 от 72

Go to top