Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните здравни, социални и икономически измерения, постави на изпитание начина на функциониране на огромен брой организации, изостри съществуващи проблеми и подчерта потребност от изцяло нови услуги. Доведе както до мобилизиране на хора, организации и институции в помощ и подкрепа за преодоляване на кризата и нейните последици, така и до дистанциране и разпад на съществуващи екипи и общности. Последиците от кризата няма да преминат бързо, но самата криза може да се превърне във възможност за развитие и нови дейности, които да осигурят по-голяма адаптивност на организациите и бизнеса към динамичното настояще и бъдеще. Пандемията показа колко важни са цифровите активи и как мрежите, свързаността, данните и добрите цифрови умения поддържат икономиката и обществото. Цифровите технологии ще играят ключова роля за икономическото възстановяване.

Затова, Столична община отваря пилотна Програма "Кризата като възможност", за да подкрепи граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогне тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви. Важно е този процес да е постоянно съпътстван от изграждането на общности в период, в който, както извънредната ситуация показа, само и единствено общността и социалното сплотяване бяха начин за преодоляване на предизвикателствата.

Предложената Програма "Кризата като възможност" включва две направления:
Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации (безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.)
Направление 2: Развитие на общности (безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 10 000 лв.)

Срок за електронно подаване на проектите: от 23 октомври 2020 г. 08:00 часа до 16 ноември 2020 г. 17:00ч.

Предварителни насоки за кандидатстване по програмата можете да намерите ТУК.

Програмата предвижда провеждането на онлайн информационни дни на 28 октомври от 10.00 ч до 12.00 ч. и на 30 октомври от 14.00 ч до 16.00 ч.
Потенциалните кандидати, които желаят да се включат в един от онлайн информационните дни могат да се регистрират ТУК.

Тази инициатива подпомага родителите на деца до 12-годишна възраст да придобият нужните знания и умения за осигуряване на максимална безопасност на децата в автомобила, чрез безплатни консултации при избор на детско столче и инструкции за неговия правилен монтаж и ползване. Консултациите ще продължат до края на месец октомври и за момента са достъпни за родители на територията на град София – необходимо е да се попълни специалната форма на сайта www.kidsonboard.bg.

Създателите на инициативата обясняват възникването на идеята за този проект в резултат на техни наблюдения от зачестили случаи на деца, които се возят без столче, без обезопасителен колан или са неправилно поставени на столчетата в автомобила. Решението им да помогнат на повече родители да осигурят сигурност за техните деца при пътуването им с автомобил, ражда инициативата „Деца на борда”.

Освен полезни статии, екипът на проекта подготвя и две информационни видеа, в които се отговоря на основните въпроси, касаещи детската безопасност в автомобила, с помощта на различни специалисти – ортопед-травматолог, психолог, експерти по детски столчета за кола, рали състезател, полицай. Видеата предстоят да бъдат представени на уебсайта и страницата на инициативата във Фейсбук www.facebook.com/kidsonboard.bg.

За да бъде актуална предоставяната информация, екипът на „Деца на борда” провежда проучване на нагласите и познанията на родителите, относно използването на детски столчета за кола. Резултатите от проучването ще помогнат да се разберат по-добре нуждите от допълнителна информация при овладяването на умения от родителите по отношение на детската безопасност в автомобила, както и да се идентифицират темите, върху които ще се акцентира в следващите публикации на www.kidsonboard.bg

Проектът се изпълнява от фондация „Четиридесет и две“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2020. 

Фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с Район „Оборище“ и Лаборатория за интерактивни и медийни програми реализират проект „На един клик от внуците“, осигуряващ социална и дигитална свързаност между поколенията. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2020.

На територията на район „Оборище“ в средата на август месец бяха позиционирани три инфо-точки за информация, медийна разгласа, консултация и включване. Проведена бе кампания в „Клуб на пенсионера“ и в културни институти, в които традиционно участват представители на по-възрастното и уважавано от младите хора на София поколение. Инициативата бе добре посрещната от администрацията на столичния район, защото постави на дневен ред перспективни, социални и отговорни задачи.

40 граждани на столицата над 53 години придобиха ключови и усъвършенстващи се умения за ресоциализация и преквалификация в контекста на цифровата икономика. Обученията под мотото „Е-бъдеще заедно” бяха проведени на 28, 29 и 30.08.2020 г. в парка „Заимов“. Приоритет имаха тези участници, които изпитват трудности относно достъпа до електронно общуване и не притежават необходимите компетенции при използването на дигиталните иновации във всички аспекти на живота.

В шатрата, позиционирана в парка „Заимов“, ученици, студенти и докторанти по информатика, дигитални изкуства и ефективни комуникации в онлайн средата, насърчаваха, обучаваха и подпомагаха представителите на поколенията преди тях, за да постигнат конкурентни умения в новото време. Под "Шатрата на уменията за XXI век" бяха поставени работни компютърни станции и интерактивен екран. Събитията се проведоха поетапно и при строго спазване на мерките за опазване здравето и живота на гражданите. Освен запознаване с практическите хоризонти за цифрово общуване и работа, обучаемите имаха възможността да открият и света на добавената и виртуалната реалност.

Платформата www.naedinklik.eu позволява ресурсите на обученията да бъдат достъпни за неограничен брой потребители, които могат да се подготвят дистанционно. Това ще им предостави възможност както за подобряване на социалната комуникация със своите близки и приятели, така и при ползването на софтуерни програми, смарт приложения и услуги на изграждащата се електронна администрация на Столична община.

Страница 1 от 107

Go to top