44 проекта на граждански организации в столицата няма да могат да бъдат реализирани.

Одобрените тази година проекти по Програма „Европа“ няма да могат да се реализират поради внесена жалба в съда от кмета на Район „Красно село“ Росина Станиславова, срещу решение на Столичния общински съвет (№ 321 от 10.06.2021) относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по програмата за 2021 г. Жалбата е подадена в последния възможен ден, спира изпълнението на решението, а одобрените кандидати не могат да бъдат финансирани.

„За града ни това означава преки пропуснати ползи за над 70 000 души, сред които учители, ученици; деца и младежи, лишени от родителска грижа, деца и млади хора в риск от социална, образователна, културна и икономическа изолация и в неравностойно положение; студенти, психолози, социални работници; лекари и възстановили се от КОВИД-19 пациенти; възрастни граждани; бъдещи и настоящи родители; групи граждани в риск от насилие; професионалисти в сферата на културата, архитектурата, урбанистиката, журналистиката, туризма и много други. В средносрочен план, спирането на Програмата носи негативи за всички софиянци, които традиционно се ползват от резултатите по проектите и работата на организациите в София. Една страница бланкетна жалба спира изпълнението на доказала се и спечелила огромно институционално и обществено доверие през последните 13 години Програма. Програма, подкрепяща инициативи на гражданското общество и даваща възможност на местната власт и неправителствения сектор заедно да реализират важни за града проекти, чрез финансиране от Столична община по предварително одобрени от Столичния общински съвет приоритети. Жалбата представлява лист хартия, на който са преписани законовите основания в Административно процесуалния кодекс за оспорване на административен акт - неспазване на установената форма, съществени нарушения на административно-производствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, като е добавено за разнообразие „противоречие с основополагащи принципни свръх повелителни правни норми.“ - коментира председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“ Екатерина Йорданова.

От 13 години Програма „Европа“ на Столична община насърчава реализацията на качествени проекти от неправителствени организации, следвайки принципите на равнопоставеност на кандидатите, обективност, прозрачност и конкурсно начало. Проектите на организациите отговарят на одобрени от Столичния общински съвет приоритети, които са важни за развитието на столицата.

През последните години по нея са реализирани 385 проекта, от подадени 1 055 проектни предложения на обща стойност 4,56 млн.лв. И тази година Програма „Европа“ продължава да е много актуална за съвместната работа между местната власт и гражданския сектор и интересът от неправителствените организации е висок. За 2021 г. са получени с 41% повече проектни предложения спрямо 2020 и 2019 г.

Със свое решение от 10.06.2021 г., Столичният общински съвет одобри класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа” 2021 на Столична община.

Г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма “Европа”, благодари за интереса от всички кандидати и заяви, че и тази година ще се реализират много интересни и качествени проекти. Резултатите от тях ще дадат възможност през следващата година Програмният съвет да бъде още по-амбициозен както по отношение на обхвата на Програмата, така и по отношение на бюджета за финансиране на проекти.

Класираните и одобрени за финансиране проекти можете да видите ТУК.

В срока за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 на Столична община бяха получени общо 79 проектни предложения като 69 от тях са преминали етап на административно съответствие на изискванията и допустимост. Оценени са 69 проектни предложения, като 44 проекта са предложени за финансиране по реда на класиране на кандидатите.

Финансирането от Столична община на проектни предложения по четирите приоритетни области за 2021 г. е в размер на 500 000 лв. Одобрените за финансиране от Столична община проектни предложения са на обща стойност 500 000 лв. - в рамките на бюджета на Програмата.

През 2021 г. Програмата ще се осъществи за тринадесета поредна година.

По Програма „Европа“ 2021 в срока за кандидатстване бяха получени по обявения ред общо 79 проектни предложения по всички четири приоритетни области.

Считано от 19.05.2021 г. кметът на Столична община назначи Експертна комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програмата. Съгласно Правилата за работа, след изготвяне на оценка и класиране на проектните предложения от Експертната комисия, те следва да бъдат одобрени от Програмния съвет на Програма „Европа“ и от Столичния общински съвет. Едва след одобрение на списъка с предложените за финансиране проектни предложения от Столичния общински съвет, договорите по проектите ще бъдат подписани от кмета на Столична община и проектите ще започнат изпълнение.

Предвижда се това да стане съгласно сроковете, указани в Насоките за кандидатстване с проектни предложения.

С получените проектни предложения можете да се запознаете ТУК

Страница 1 от 110

Go to top