На 12 и 13 септември 2017 г. в сградата на Столична община на ул. „Париж” №1 се проведоха инфо-дни  относно процедурата за кандидатстване по Програма Европа 2018 г.
 
Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма Европа и на Комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество в Столичен общински съвет, откри информационните дни. Тя поздрави присъстващите, подробно представи Програма Европа и приоритетните области за 2018 г. В откриването участва и Марта Георгиева, общински съветник и член на Програмния съвет.
 
По време на инфо дните разяснения и консултации получиха над 30 граждани, повечето от които представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Координаторът по Програма Европа  Цветомира Георгиева разясни  процедурите за кандидатстване и отговаря  на въпроси. На срещите присъства и Анелия Атанасова, експерт мониторинг. 
 
Всеки гражданин с интерес към Програма Европа имаше възможност да посети  информационните дни  по предварително обявения  график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. През цялото време  на екрана бе показван в работещ вид сайтът на Програма Европа  www.evropa-so.bg.  Направени бяха подробни разяснения по Насоките за кандидатстване и Апликационната форма, както и демонстрация на електронната форма за попълване.
 
 
Присъстващите получиха отговори на въпроси, които ги интересуват. 
 
Съгласно т.9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставяни  електронно чрез изпращане на  въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода на кандидатстване, на които ще бъде отговорено по имейл или в подменю „Отговори”. Няма да бъдат давани консултации по телефона.
 
Всички въпроси и  отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори след 20 септември 2017 г.
 
Сдружение „Студио Прожектиране“ в партньорство с галерия „Васка Емануилова“, филиал на „Софийска градска художествена галерия“,  представи на 7 септември т.г. резултатите от тазгодишната образователна програма „Опити”, част от проект "Изкуство в публично пространство - какво, къде, как, кой, защо", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
Тази година участниците в програма „Опити” – Благица Здравковска, Станислава Иванова, Лилия Калчева, Ивайло Христов, работиха  под ръководството на художника Правдолюб Иванов по темата „Добавяне на реалност”, а обектът им на интерпретации беше съвкупността от реалности в парка „Заимов“.
 
Гости на събитието бяха арх. Любомир Георгиев – ръководител на инициативата „Визия за София” и директор на „СОФПРОЕКТ” и артистът Лъчeзар Бояджиев. На срещата присъства представител на Програма Европа– Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
В главната зала на галерия „Васка Емануилова“ Владия Михайлова, куратор на галерията, накратко представи обазователна програма „Опити”, а Правдолюб Иванов  разказа за работите и процеса на тяхното създаване. Арх. Росина Шатърова, координатор на проекта „Изкуство в публично пространство - какво, къде, как, кой, защо“, сподели подробности за проекта, неговите цели и предстоящите негови етапи.
 
По стените на галерията Правдолюб Иванов представи интересен подход към работата, където най-голяма тежест има процесът, а не резултатът. Бяха изложени предмети и писмени свидетелства, документиращи начина на работа – комуникацията между артистите, макети на произведенията, предмети от срещите им и снимки. Част от изложбата бяха и карти, изработени в рамките на социологическо наблюдение върху парк „Заимов“.
 
Сдружение „Образование без раници“ проведе на 5, 7 и 8 септември т. г. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“  обучение за учители относно прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас. Обучението е в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с  2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия «Алфонс дьо Ламартин».
 
На събитията присъстваха Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа и Анелия Атанасова, експерт мониторинг.
 
Обучението разясни на учителите как да използват Кан Академията с  всичките й функционалности, включително създаване на виртуален клас и управлението му с помощта на данни, задаване на материал за учене /упражняване/, домашна работа, за преговор на уроци, проследяване на напредъка и успеха на учениците и т.н. Беше даден отговор  на това как платформата отговаря на нуждите на учителите.
 
Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на Кан Академията. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование. Безплатната платформа предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. 
 
След пилотното използване на Кан Академията с избрани  учители и класове в началото на първия срок на учебната 2017/2018 година  резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. 
 

Страница 1 от 42

Go to top