На 12 и 13.04.2019 г. се проведе втората работилница „Как да говорим добре за лошите неща“  – интерактивен курс за учители от средните училища. Обучението бе организирано по проект „Междукултурни и образователни практики в контекста на изучаването на Холокост и борбата с екстремизма и словото на омраза“, който се изпълнява от сдружение „Маргиналия“ в партньорство с ОЕБ „Шалом“ и Асоциацията на преподавателите по история, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019. Работилницата даде възможност на 19 учители от столични училища да се включат активно в обсъждане на един от най-драматичните периоди от българската история.

Събитието бе открито от Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“. Той поздрави участниците от името на Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа" .

Какво казва опитът на учителите? Какви възможности дава новата програма по история? Как да се използват киното и интернет, за да се включат учениците в изучаването на Холокост? Най-голямото зло за нас е, казват преподавателите, скуката и безразличието на тийнейджърите. Дали е преодолимо? Ако се направи анонимна анкета за причините, поради които учениците участват в Луковмарш, или честват рождения ден на Адолф Хитлер, дали ще се намерят отговорите?

Лекцията на доц. Олга Тодорова „История и антропология на българския антисемитизъм“ зададе основата за дискусия. Непознати се оказаха представените факти за първите индикации  за антиеврейски нагласи в България, отразени във фолклора, във възрожденската и следосвобожденската литература.

„Какво представляват крайнодесните движения и партии от началото на 30-те години на 20 век“ бе темата на лекцията на проф. Николай Поппетров. Той представи кога и как са се зародили първите националистически и антисемитски движения.

Какво знаем за еврейските трудови лагери? Съвършено малко. Затова и презентацията на Робърт Джераси, експерт от ОЕБ „Шалом“ на тази тема.

Преподавателите по история Галина Веселинова от IV СВГ „Отец Паисий", Яна Михайлова, докторант от СУ „Св. Климент Охридски“ и хоноруван учител, представиха свой документален филм „Историята на изследването“. Находчив проект „Пъзелът на еврейската история“, представиха Цветомира Антонова, преподавател в частното немско училище „Увекинд“ и Теодора Николова от 33. ОУ „Санкт Петербург.

Втората група безплатни компютърни курсове за пенсионери по проект „Изкуство без възраст” 2019, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от фондация „Credo Bonum”, започна занятия на 12 април.

Тринадесет ученици от 10 и 11 клас на 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри” влязоха в ролята на преподаватели на 16 възрастни души в два компютърни кабинета в училището.

За откриването на занятията присъстваха г-жа Нина Чанева, директор на училището и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-н Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, зам.-директорът Елена Драганова.

Преди по-малко от месец безплатните компютърни обучения за възрастни хора по проекта започнаха в 36 СУ „Максим Горки”. С общо две групи по 4 урока с продължителност един астронимически час, курсовете ще дадат възможност на 27 пенсионера да подобрят уменията си за работа с интернет и компютър.

Проектът „Изкуство без възраст” цели да помогне на хората в пенсионна възраст в София да преодолеят културната изолация, в която попадат поради напредъка на технологиите, липсата на активна среда и ограничения достъп до информация за културни и образователни събития. Освен компютърните обучения за пенсионери, дейности по проекта до месец август тази годинасе предвиждат срещи между младежи-доброволци и възрастни хора за съвместно посещение на безплатни културни събития в столицата, междупоколенчески образователни събития и издаване на седмичен бюлетин с безплатните събития в София.

Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността - щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“ и 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, в училището се състоя семинар на тема: “Агресията в училищата и как да избегнем езика на омразата“ с ученици.

Искаме е да бъдем полезни на децата, родителите и техните преподаватели с образователна лекция и диалог за агресията, заявиха изпълнителите на проекта от фондация „Слънчеви пътеки“. Директорът на училището, Надежда Николчева заяви, че в днешно време не е лесно да се противодейства на лошите прояви, особено сред подрастващите и бе категорична, че учители, родители и цялата общественост трябва да са загрижени за доброто възпитание и взаимното уважение.

Пред над 50 петокласника психологът, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ Христо Монов се спря подробно на корените и тайните на агресията. Той подчерта, че отношенията между хората са твърде сложни и затова при общуването трябва да се цени другия човек. Г-н Монов дискутира с децата темите за вербалната агресия, честото използване на социалните мрежи и интернет. Учениците споделиха, че ползват новите технологии, но не отделят прекомерно много часове пред екрана на телевизора или таблета.

Психологът подчерта причините, които спомагат за агресията. Една от тях са новинарските емисии с проява на агресия. “Ние сме онова, което виждаме и чуваме“, каза той. И допълни, че младежите не винаги имат представа за действителността и могат да бъдат подведени да имитират герои от филми или екшъни, което понякога е фатално. Г-н Монов посъветва учениците как да контролират агресията, как да не правят онова, което не искат да им бъде причинено. Психологът бе категоричен, че спортът тушира агресивното поведение и учи на добри взаимоотношения.

Петокласниците питаха и се вълнуваха от въпроси, свързани с причините за лошите и негативни връзки между хората. Като важен фактор за възпитанието и добрата среда, г-н Монов изтъкна спокойната семейна атмосфера и разговорите у дома.

В края на семинара на всеки ученик бе раздадена книжката „Усмихни се“, с информация как да потърсят спешни отговори на техни проблеми.

В събитието взеха участие и координаторът на Програма „Европа“ Деница Боева, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви към Район „Слатина“, учители.

Страница 1 от 86

Go to top