Втората дискусия - "Духовни пътища на Европейска София"- по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", който се изпълнява от Център за изследвания и политики на жените с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 13.06.2019 г.

Лектор на събитието беше доц. д-р Веселина Вачкова, автор на монографиите "Богомилската алтернатива", "Един път, един храм, един дворец и десет века история (От Скретиска до Костинброд 4 – 14 в.)", "Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации", "Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.)," "Белите пoлета в българската културна памет", "Мистерията на българските стенописи. Да докоснеш Бога" и др., която е и автор, съавтор и издател на множество сборници от научни конференции, студии и статии.

Доц. Вачкова запозна представителите на туристическия бранш от София, както и присъстващите представители на неправителствени организации с античната история на Сердика и за мястото и ролята на града ни в духовния и политически живот на Стария свят и в утвърждаването на християнството като водеща световна религия. Макар и за кратко, Сердика е била столица на Римската империя, и то нейната първа християнска столица, и името й се свързва със Сердикийския Едикт на толерантността, който дава на християнството статут на „законна религия“. Това е първият едикт, с който се дава молитвена свобода, отменя се инкриминацията на християнството, гарантира се сигурност на домовете и живота на изповядващите го, подобно на останалите граждани в Римската империя.

 

Лекторката представи информация за текущите разкопки в централната градска част на София, за представените пред публиката части от улици, сгради и духовни комплекси. Специално внимание от лекцията и представените 3D реконструкции зае археологическият комплекс на територията на община Костинброд, като "луксозно предградие" на императорска Сердика. То включва Пътната станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул /Константинопол/, изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, която е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя; т.нар. "Ротонда", която е част от комплекса, вероятно е била светилище на Великата богиня майка Кибела и е свързана с нейния култ.

 

Доц. Вачкова представи и историите на жените, които, както изглежда, са живели в двореца - съпругата на Галерий, автора на Едикта - Галерия Валерия, Констанция, Фауста и Елена - сестрата, съпругата и майката на Константин Велики и др. Всъщност животът им може да е илюстрация на древната идея за предаване на власт по линия на царската дъщеря. Дали Галерия Валерия е прототип на св. Екатерина, тачена като светица и изобразявана като царица, може само да се предполага, но в изворите витае внушението за важното място на жените от двореца в утвърждаването на християнската вяра.

Първата дискусия - "Делови пътища на Европейска София"по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", изпълняван от Центъра за изследвания и политики за жените, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 06.06.2019 г.

Присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Столична община, жени предприемачи от столицата, неправителствени организации и изследователи, които работят по въпросите на женското предприемачество в България.

 

Лектори на събитието бяха г-н Александър Сарафов - представител на Общинския гаранционния фонд за малки и средни предприятия, който има специален акцент в подкрепата си за жени предприемачки, и г-жа Деница Андонова, предприемач, която сподели своя успешен опит от работа с фонда и пътя й до успешен малък бизнес в България.

 

Форумът повдигна важни въпроси, свързани със състоянието и бъдещето на женското предприемачество в България.Подчертана бе нуждата от регулярното събиране на надеждни данни, които да очертават тенденциите в развитието на предприемачеството, да са в основата за взимане на решения за адекватни мерки в подкрепа на женското предприемачествои които все още липсват у нас.

 

Подкрепата на финансовите инструменти като Общинския гаранционен фонд е много важна първа стъпка, която трябва да се популяризира повече. Все още тези финансови инструменти са непознати за широката публика, а практиката на фонда показва, че подкрепата под формата на грантовите схеми има положителен ефект. Според наблюденията на фонда едва 1% от получилите финансова помощ под формата на обезпечение по кредити не успяват да изпълнят финансовите си задължения. За останалите 99% бенефициенти, този финансов инструмент е сериозна подкрепа, която помага за осъществяването на бизнес идеите им.

 

Гаранциите издавани по Програмата за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община също са една добра възможност за осъществяване на иновативни бизнес идеи. Допълнителни предимства по тази програма се дават на проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в сферата на проекта; проекти на лица до 35 г. и на лица над 55 г., както и проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея. Повече информация за Програмата може да бъде намерена на уебсайта но фонда: https://ogf-sofia.com/.

 

В заключение на форума участниците се обединиха около няколко основни извода:

  • Женското предприемачество в България има нужда от подкрепа на различни нива.
  • Необходимо е да се събират регулярни данни по пол от различни източници, които подкрепят предприемачеството, за да се идентифицират точно проблемните области и да се планират политики както на общинско, така и на национално ниво.
  • Необходимо е да се популяризират повече добрите практики на жени от различни поколения в България, успели да създадат и поддържат свой бизнес. Това би дало увереност и на други жени, особено младите, които имат добри идеи, но все още срещат трудности, поради стереотипи в обществото, недоверие от страна на семействата си, трудности при съвместяване на семейния и професионалния живот - да ги реализират, като особено насърчителен ролеви модел могат да бъдат жените, реализирали се в така наречените мъжки сфери на бизнес’.

Много от по-опитните жени предприемачи на форума потвърдиха, че пътят им не винаги е бил лесен, но тези, които имат упоритостта и вярват в идеите си, не бива да се отказват. Взаимната подкрепа на жените предприемачи в България чрез повече подобни дискусии, в които ще намерят място добрите практики и научените уроци в годините, е това, което със сигурност ще повлияе на средата и ще мотивира повече млади жени да поемат по пътя на предприемачеството в България.

Фотомаратонъте фотографско състезание, в което участниците снимат по предварително зададена тема за определен период от време. Тази година темата беше избрана с жребий при откриването на събитието – „ТАНЦУВАМ“, а фотографите разполагаха с 4 часа за снимки. Както на други места по света, снимките трябваше да бъдат предадени "направо от фотоапарата"- без редактиране и без обработка.

“Фотомаратон” е проектна фондация "ФотоФабрика" и сеизпълнява с финансоватаподкрепанаСтоличнаобщина, ПрограмаЕвропа 2019 в парньорство с Чешки център София.

Жури в състав: Димитър Дилков, Тихомир Стоянов, Гергана Мудова, Фелия Барух и Мая Стайкова, имаха нелеката задача да изберат най-добрите фотографии от 150 кадъра. Основните критерии по които бяха оценявани анонимните фотографии са техника на заснемане и креативността в интерпретирането на темата.

В края на деня с музика на живо и добро настроение се прожектираха всички снимки на участниците, а отличените победители на Фотомаратон София 2019г. получиха специализирани награди.

Фестивалът „Фотофабрика“ не забрави и своите най-малки фотолюбители. За деня на детето – 01 юни в двора на ДКИ „Средец“ беше организирана специална работилница за деца от различни възрастови групи. Децата участваха във фото-мисии, в проявяването на кадри и след много игри и забавления, получиха грамоти и подаръци. А жури избра най-добрия кадър във всяка възрастова група, като децата получиха водоустойчиви фотоапарати от партньорите по проекта.

Страница 1 от 92

Go to top