На 8 ноември т.г. в столичното 73 СУ "Владислав Граматик", Фондация  „Кой е срещу Теб в мрежата“ в партньорство с Район Изгрев, представиха финалната част на проекта «Дигитални уроци», финансиран от Столична община, Програма Европа 2017.
 
На събитието присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, зам.министърът на образованието Таня Михайлова, председателят на Програмния съвет на Програма Европа Ирина Йорданова, председателят на регионалното управление по образование Ваня Кастрева.
 
Петокласците от училището видяха на голям екран документалният филм "Кой е срещу теб в мрежата", в чието заснемане те самите участваха. Филмът, дело на журналистката от БНТ Надя Обретенова, която активно участва и в проекта  «Дигитални уроци», показва обучението по дигитална сигурност и грамотност, както и нуждата от специализирано образование в българските училища. 
 
Присъстващите на премиерата на филма споделиха нуждата от промени в образователните планове, свързани с дигиталната грамотност на българските ученици и се ангажираха с провеждане на работни срещи с екипа на проекта "Дигитални уроци", на които да бъдат обсъдени тези теми. 
 
Филмът на БНТ се излъчи на 12.11.2017 г. 
 
На събитието присъстваха Цветомира Георгиева и Анелия Атанасова – експерти на Програма Европа.
 
 На 7 ноември т. г., в A Hub (Къщата на гражданските организации), фондация „Европейски институт” проведе обществено обсъждане на тема „София – свързан и свързващ град“, като част от проекта „София – европейска сцена на …“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Модератор на събитието бе социологът доц. д-р Антоний Гълъбов от НБУ. Официален гост бе  Владимир Кисьов, бивш председател на СОС и дългогодишен общински съветник.
 
На дискусията присъстваха Любов Панайотова – директор и д-р Борислав Мавров, програмен директор на Европейския институт, Марина Белчева и Атанаска Лингорска, външни експерти към ПКЕППМС, Цветомира Георгиева и Анелия Атанасова, експерти към Програма Европа.
 
Интерес към събитието проявиха обществени организации, културни институции, читалища, експерти, студенти, граждани. 
 
По време на дискусиите бяха обсъдени темите, повдигнати от формираната във Facebook онлайн общност „Моето място в София“ (#MyplaceinSofia). Бе направен преход от виртуалната представа за местата на София към реалния град, а оттам към „въобразения” град – такъв, какъвто биха искали да го видят и направят младите хора. Участниците обмениха идеи относно това доколко София е свързан и свързващ град, какъв е неговият облик, доколко младите хора възприемат столицата като част от общото европейско пространство, как тази свързаност се отразява върху собственото им усещане за живот в общността и чувстват ли се свързани с конкретни места.
 
В края на дискусията участниците получиха материали, разработени като част от дейностите по проекта, както и други безплатни информационни брошури по темата.
 
На 7 ноември т.г., в сградата на район Лозенец на Столична община,  Фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец, в качеството им на партньор пo проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район Лозенец", представиха резултатите от реализацията на проекта, който се осъшествява с финансовата помощ на Столична община, Програма Европа 2017. 
 
На събитието присъстваха Любомир Дреков – кмет на район «Лозенец», Марина Белчева – външен експерт към ПКЕППМС, Цветомира Георгиева и Анелия Атанасова- експерти  на Програма Европа.
 
Журналисти и партньори на фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец проявиха интерес към представянето на резултатите от проекта.
 
Проектът има за цел да подпомогне взаимодействието между районната администрация, неправителствения сектор и обществеността в развитието на културно-историческите пространства на столицата и съвместно с местните общности, да разработи стратегии и проекти за приобщаването на историческите обекти към обществения живот на района и столицата.
 
Създаването и реализирането на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и забележителности, разположени на територията на район „Лозенец“, ще създаде условия и ще позволи достъп в реално време до културата, историята, религията на граждани от различни социални и етнически групи и ще спомогне за тяхното включване в културните процеси на района. Ще се даде възможност за поглед и оценка на съответните обекти и пространства, което ще е една стабилна база за дискусии и изготвяне на стратегии, като по този начин се създават предпоставки за вдъхване на нов живот на обектите.
 
Проектът насърчава културния обмен, чрез идеи за прояви в откритото градско пространство и позволява приобщаване и вписване в съвременните културни и обществени процеси и добрите европейски практики.
Изпълнението на проекта ще спомогне за децентрализацията на културния живот от центъра на столицата към нейната периферия.
 

Страница 1 от 53

Go to top