Със свое решение от 27.04.2023 г., Столичният общински съвет одобри класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа” 2023 на Столична община.

Г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма “Европа”, благодари за интереса и активното участие на кандидатите в тазгодишната сесия и сподели: “Похвално е, че за 15-ти пореден път получихме много силни кандидатури, които вярваме, че носят потенциала и заряда да се превърнат в качествени проекти със значим обществено принос”.

В процедурата по кандидатстване в рамките на обявения срок бяха подадени 65 проектни предложения като 62 от тях преминаха етапа на административно съответствие и допустимост и бяха оценени независимо от по двама експерти-оценители.

Столичният общински съвет одобри за финансиране 35 проектни предложения по четирите приоритетни области на Програма „Европа“ 2023 в общ размер на 494 622.00 лв. Класираните и одобрени за финансиране проекти от Столичния общински съвет можете да видите ТУК.  

На 14.02.2023 г. (вторник) от 11:00 ч. и на 22.02.2023 г. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2023. Информационните дни ще се проведат в заседателната зала на ул. Париж № 1, ет. 1 без предварителна регистрация.

Участие в информационните дни ще вземат председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-жа Екатерина Йорданова, координаторът и експертите на Програмата.

По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg в подменю „Кандидатствай тук/Въпроси“ до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в подменю „Кандидатствай тук/Отговори“. Всички документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg.

Програма „Европа” на Столична община стартира за петнадесета поредна година. През 2023 г. водещият й принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Одобрени са четири приоритетни области като тяхното финансиране е по 125 000 лв. за всяка, а общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 500 000 лв. С приоритетните области, одобрените от Столичния общински съвет, може да се запознаете ТУК.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 01.02.2023 г. до 17:00 ч. на 06.03.2023 г. Проектните предложения се подават само и единствено по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа” www.evropa-so.bg. Изпълнението на финансираните инициативи следва да е с продължителност от пет месеца и да приключи не по-късно от 15.11.2023 г.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа” 2023 по всяка от четирите приоритетни области, са достъпни в раздел „Кандидатствай тук”. Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

Информационни дни, по време на които ще бъдат направени разяснения, свързани с процедурата, както и относно документите за кандидатстване, ще се проведат не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения.

Допълнителна информация относно датите и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа”, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Екипът на Програма „Европа” е на разположение за консултации като въпросите следва да се задават в електронен формат чрез формата за контакт на страницата на Програма „Европа” (рубрика „Кандидатствай тук”– „Въпроси”) до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване.

Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа”, г-жа Екатерина Йорданова, изразява своята надежда и увереност, че и този път ще бъдат представени стойностни проекти, които да отговарят на високите критерии, които Програма „Европа” е наложила през годините. „От участниците очакваме да покажат професионализъм, както и да бъдат нестандартни и креативни в разработването и представянето на своите проекти, насочени към развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество. Вярвам, че ще получим предложения, които ще затвърдят позицията на София сред европейските градове, прилагащи най-съвременните модели за диалог и взаимодействие между активните обществени играчи, а именно - граждани, обществени организации и местна власт. От свое име и от името на членовете на Програмния съвет на Програма „Европа”, бих искала да пожелая на всички кандидати: „Бъдете смели и иновативни! Успех!”.  

Страница 1 от 116

Go to top