Одобрените проекти по Програма "Европа" 2019 можете да видите тук

Организации, които съгласно решение на Експертната комисия за оценка и класиране на проектни предложения по Програма "Европа" 2019, не отговарят на изискванията за допустимост, описани в т.4.1. и т.4.2. от Насоките за кандидатстване:

1. НЧ "Славянска беседа" с проектно предложение "Международна научна конференция "Неотложни решения и действия за възстановяване на демографската стабилност в България и Сърбия"по Първа приоритетна област - на основание недопустим кандидат

2. Луминъс ЕООД с проектно предложение "Guide360" по Втора приоритетна област - на основание недопустим кандидат

3. ИНПОО с проектно предложение "Медиейшън сървиз - онлайн платформа за разрешаване на трудови спорове" по Трета приоритетна област - на основание недопустим партньор

Програма "Европа" 2019 - проекти, които отговарят на изискванията за допустимост можете да видите тук.

 

Go to top