ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПЛАТФОРМА НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Програма Европа е:

 • иновативна програма на Столична община
 • инициатива на СОС за европейска значимост на София
 • платформа на взаимодействие между гражданите и местната власт
 • добра европейска практика, оценена от Съвета на Европа

Програма Европа в цифри 2009 - 2020:

   • 1 055 получени проектни предложения
   • 385 реализирани проекта
   • 255 подкрепени неправителствени организации
   • 4 563 550 лв. предоставено финансиране за гражданския сектор
Go to top